Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela biologii i informatyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3378 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowany przez nauczyciela biologii i informatyki w szkole średniej.

PIOTR DRĄŻKOWSKI
NAUCZYCIEL BIOLOGII I INFORMATYKI
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W TORUNIU
UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OKRES STAŻU 01.09.2002 – 31.05.2005

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
W ZAKRESIE AWANSU NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

TORUŃ, WRZESIEŃ 2002

INFORMACJE OGÓLNE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko: mgr Piotr Drążkowski
Adres: 87-100 Toruń, Drzewieckiego 10b/20
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Toruniu
XII Liceum Ogólnokształcące
Zajmowane stanowisko: nauczyciel biologii i informatyki
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Staż pedagogiczny: 9 lat
Czas trwania stażu: od 01.IX.2002r. do 31.V.2005r. (2 lata
i 9 miesięcy)


Zgodnie z §5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego na okres odbywania stażu.


Ad. §5. 1.1 /Podejmowane działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy/

1. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły:
- przygotowywanie i opracowywanie ankiet (okres stażu).
2. Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów z naszej szkoły (okres stażu):
- nauczycielami biologii,
- nauczycielami informatyki,
- nauczycielami nauczania zintegrowanego,
- nauczycielami biblioteki szkolnej.
3. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego (okres stażu).
4. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej (okres stażu):
- na zajęciach lekcyjnych,
- przygotowując różne prace komputerowe.
5. Organizacja i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych (okres stażu):
- Wiedzy o AIDS i Chorobach Zakaźnych,
- Wiedzy o Zdrowiu,
- Ekologicznego,
- Mistrz Klawiatury.
6. Organizacja lekcji otwartych (okres stażu).
7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym (okres stażu):
- praktyki w firmie komputerowej,
- obsługa projektora multimedialnego.
8. Współpraca ze służbami psychologiczno – pedagogicznymi w szkole (okres stażu).

Ad. §5. 1.2 /Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe/

1. Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów (okres stażu):
- koszykówka chłopców.
2. Prowadzenie koła zainteresowań – koszykówka chłopców (okres stażu).
3. Prowadzenie lekcji dla praktykantów na zlecenie opiekuna praktyki (okres stażu):
- lekcje dla studentów biologii,
- lekcje dla studentów pedagogiki.
4. Organizacja wycieczek ogólnoszkolnych – krajoznawczo turystycznych (okres stażu).
- do Szklarskiej Poręby;
- do Ustronia Dobki;
5. Organizacja biwaku integracyjnego do Tlenia (IX-X 2003).
6. Przygotowanie podziękowań, dyplomów i innych prac komputerowych dla nauczycieli
i uczniów (okres stażu).
7. Opieka nad pocztami sztandarowymi szkoły (okres stażu):
- przygotowywanie do uroczystości szkolnych,
- uczestniczenie w uroczystościach zewnętrznych,
- trening musztry.
8. Udział z młodzieżą w zawodach sportowych – koszykówka (okres stażu).
9. Opieka na Samorządem Uczniowskim (rok szkolny 2002/2003):
- organizacja apeli,
- organizacja dyskotek i innych imprez.
10. Organizacja koncertu charytatywnego na szczytny cel (rok szkolny 2003/2004):
- na rzecz pracowni komputerowej.

Ad. §5. 1.3 /Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której jestem zatrudniony/

1. Ukończenie studiów podyplomowych z Przysposobienia Obronnego (czerwiec 2003).
2. Uczestniczenie w lekcjach otwartych w szkole (okres stażu).
3. Uczestniczenie w kursach organizowanych w ramach WDN (okres stażu).
4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zewnętrznego (okres stażu).
5. Samodzielne studiowanie literatury kierunkowej (okres stażu):
- z psychologii i pedagogiki,
- z koszykówki,
- z biologii i informatyki.

Ad. §5. 2.1 /Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej/

1. Opracowanie programu autorskiego z przysposobienia obronnego dla klasy III o profilu sportowo-obronnym (lato 2003).
2. Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego (w okresie stażu).

Ad. §5. 2.2 /Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły/

1. Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej na temat ustalony z dyrektorem – zgodny z potrzebami szkoły ( w okresie stażu).
2. Podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki z innymi nauczycielami (okres stażu).
3. Wypełnianie obowiązków opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego ( rok szkolny 2001/2002 i 2002/2003):
- prowadzenie zajęć otwartych,
- hospitowanie zajęć,
- opracowywanie scenariuszy zajęć,
- konsultacje.

Ad. §5. 2.3b /Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą/

1. Opracowanie biuletynów promujących szkołę (okres stażu).
2. Opublikowanie własnych prac na stronach WWW naszej szkoły (okres stażu).

Ad. §5. 2. 3c /Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym/

1. Prowadzenie szkoły ćwiczeń z informatyki w szkole Podstawowej nr 18 (okres stażu).
2. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczyciela kontraktowego (okres stażu nauczyciela kontraktowego).
3. Organizacja i przeprowadzenie hospitacji diagnozującej łączącej zajęcia z informatyki
z lekcją przyrody (rok szkolny 2002/2003).

Ad. §5. 2. 3d /Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich/

1. Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (okres stażu):
- praktyki studenckie,
- szkoła ćwiczeń.
2. Współpraca z Polskim Towarzystwem Botanicznym (okres stażu):
- wykłady monograficzne,
- zajęcia laboratoryjne,
- zajęcia terenowe.
3. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem (okres stażu):
- konkurs Wiedzy o Zdrowiu,
- kurs udzielania pierwszej pomocy.
4. Współpraca z Toruńską Ligą Koszykówki Szkół Średnich (okres stażu):
- organizacja meczy na terenie szkoły,
- opieka w trakcie meczy wyjazdowych.
5. Współpraca firmą autokarową w związku z organizacją wycieczek szkolnych (okres stażu).

Ad. §5. 2. 3g /Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły/

1. Ukończenie studiów podyplomowych z Przysposobienia Obronnego (czerwiec 2003).
2. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych (okres stażu).

Ad. §5. 2. 3h /Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej/.

1. Propagowanie sportowego trybu życia – organizacja zajęć i zawodów sportowych (okres stażu):
- turnieje szkolne – koszykówka,
- mecze pomiędzy poziomami,
- mecze z absolwentami szkoły.
2. Uczestnictwo w pracach Zespołu Promocji XII LO (okres stażu):
- organizacja „Drzwi Otwartych”,
- przygotowywanie informatorów, ulotek.
3. Uczestnictwo w pracach Zespołu Promocji Zdrowia (okres stażu):
- organizacja konkursów szkolnych,
- organizacja wystaw prac uczniowskich dotyczących zdrowego trybu życia.
4. Wydawanie gazetki biblioteki szkolnej „Bibliotecznik” (zgodnie z zapotrzebowaniem).

Ad. §5. 2. 4 /Dokumentacja potwierdzająca umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony/.

1. Przeprowadzenie opisu i analizy dwóch przypadków (okres stażu):
- przypadek ucznia zdolnego,
- przypadek wychowawczy.


Piotr Drążkowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie