Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6163 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowała: Małgorzata Zbyrad
Nauczycielka Zespołu Szkół w Jadachach.

W literaturze jest wiele określeń hospitacji trudno więc ją jednoznacznie zdefiniować.
Z greckiego hospitari - przychodzić w gościnę. Tak naprawdę nie zawsze nauczyciel, czy dyrektor, tą ,,gościnę,, lubią , wszystko jedno czy jest zapowiadana, czy też nie.
Hospitacja jest bowiem w większym lub mniejszym stopniu lekcją pokazową.
Nauczyciele podają następujące powody niechęci do hospitacji: stres, niepewność, nienaturalność zachowania, zaskoczenie, nieznajomość celu hospitacji.

Jakie są podstawowe rodzaje hospitacji?
Kontrolno - oceniająca związana z dokonywaniem formalnej oceny pracy nauczyciela.
Doradczo - doskonaląca związana z doskonaleniem metodycznym warsztatu pracy nauczyciela.
Diagnozująca skoncentrowana na obserwacji ucznia.

Czym zatem jest hospitacja diagnozująca?
to monitoring rozwoju uczniów,
to diagnozowanie umiejętności, wiedzy i postaw uczniów.

Podczas hospitacji diagnozującej Dyrektor bada jakość pracy nauczyciela w kontekście stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Hospitacja diagnozująca- jako ważna obserwacja, powinna być przygotowana specjalnie , jako,, popis uczniów,,. Dla nauczyciela będzie to refleksją nad tym, co uczniowie już potrafią, a co jeszcze muszą ćwiczyć. Ten popis, czy pokaz umiejętności uczniów, to cała istota hospitacji diagnozującej. Dyrektor w wyniku tych obserwacji będzie mógł ocenić, czy rozwój intelektualny uczniów na danym poziomie przebiega właściwie.

Jak należy organizować hospitację diagnozującą?
Data hospitacji nie może być ustalona terminarzem hospitacyjnym.
Powinna dać możliwość pokazania przez uczniów swoich umiejętności. To właśnie nauczyciel najlepiej wie, kiedy ten pokaz może nastąpić. Najlepszym czasem na jej przeprowadzenie jest moment, w którym powinna ujawnić się sprawność uczniów w zakresie pewnych umiejętności składowych, czyli na przykład po zakończeniu pewnego działu materiału. Decyzję w sprawie hospitacji podejmuje nauczyciel w formie zaproszenia dyrektora na lekcję. Zaproszenie to nie musi dotyczyć tylko dyrektora szkoły. Mogą w niej uczestniczyć również inne osoby zainteresowane poznaniem umiejętności uczniów np. rodzice, nauczyciele.

1.Jak przystąpić do realizacji hospitacji diagnozującej?

2.Zaproszenie dyrektora na lekcję , określenie daty.
3.Odbycie rozmowy przedhospitacyjnej, podczas której:
a) nauczyciel zapoznaje dyrektora z tematem lekcji i jej założeniami,
b) określa standard, czyli kompetencję składową będącej elementem kompetencji kluczowej zawartej w podstawie programowej.
Przykład:
Kompetencja kluczowa - uczenie się.
Kompetencja składowa w zależności od przedmiotu może brzmieć:
uczeń wypowiada się pełnymi zdaniami.
uczeń czyta i pisze ze zrozumieniem itd.

Te kompetencje, określone mianem standardu są również złożone i ich opanowanie nie nastąpi od razu. Potrzebne jest do tego osiąganie przez dziecko wielu umiejętności operacyjnych, czyli umiejętności wykonywania czynności pojedynczych, elementarnych. I tak doszliśmy do kolejnego momentu:
c) określenia umiejętności operacyjnych
I tak weźmy standard:
Uczeń liczy w zakresie 4 podstawowych działań.
Elementarnymi czynnościami będą:
uczeń liczy w pamięci w zakresie 100
uczeń rozwiązuje proste zadania tekstowe
uczeń rozwiązuje zadania z jedną niewiadomą
uczeń zaznacza liczby na osi liczbowej itp.

3.Właściwa hospitacja
Aby dyrektor podczas hospitacji mógł właściwie obserwować uczniów, należy przygotować mu taki miejsce w klasie, aby ta obserwacja była możliwa, czyli na wprost uczniów.

4.Rozmowa pohospitacyjna
Ta część hospitacji może rozpocząć się już w klasie po zakończeniu lekcji od wypowiedzi uczniów, co ich zdaniem na lekcji się udało, a co nie.
Mogą też zabrać głos (jeśli są obecni) inni obserwatorzy, nauczyciel prowadzący lekcję, a także dyrektor, który zapewne pięknie uczniom podziękuje.
Dalsza część odbędzie się bez dzieci. Rozmowa ta powinna być próbą wspólnego określenia, co już uczniowie potrafią, a co jeszcze muszą ćwiczyć. Na pewno nie utożsami się to z ocenianiem pracy nauczyciela, choć w świadomości obu - i dyrektora, i nauczyciela - jest to jakaś ocena dokonań nauczyciela i uczniów.

Zalety hospitacji diagnozującej:
nie hospitujemy nauczyciela, hospitujemy ucznia
nie obserwujemy działań nauczyciela, ale działania ucznia,
nie interesujemy się metodami pracy, ale obserwujemy poziom sprawności uczniów jako wynik wielomiesięcznej pracy nauczyciela
diagnozujemy między przedmiotowe uniwersalne umiejętności uczniów.
znika bariera specjalizacyjna przedmiotu (dyrektor - biolog, nauczyciel nauczania zintegrowanego).

Literatura:
Stefan Wlazło - Wewnątrzszkolne mierzenie jakości
Stefan Wlazło: Hospitacje diagnozujące, Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie