Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy z uczniem zdolnym z chemii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4194 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program powstał w celu wspieranie ucznia zdolnego w rozwoju i motywowanie go do osiągnięcia coraz wyższych celów. Uczniowie zdolni wymagają szczególnych form pracy.

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii klasie II w Gimnazjum nr 50 Bydgoszczy.

     Program powstał w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania chemii w gimnazjum. Dostosowany jest do pracy z uczniem zdolnym chemicznie w klasie II gimnazjum.

Ucznia zdolnego charakteryzuje:
 • umiejętność dostrzegania problemów, stawianie i weryfikacja hipotez
 • klasyfikowanie analizowanie i scalanie oraz odkrywanie powiązań logicznych
 • sprawność w wyciąganiu wniosków, umiejętność myślenia, wyszukiwanie najprostszych rozwiązań
 • przechowywanie uogólnionej wiedzy, związków i zależności.
Cele ogólne:
 • rozwój zainteresowań prawidłowościami świata chemii
 • rozwój zainteresowań i zdolności
 • wspieranie ucznia zdolnego w rozwoju i motywowanie go do osiągnięcia coraz wyższych celów
 • podnoszenie jakości pracy klasy i szkoły.
Cele szczegółowe:
 • motywowanie ucznia do samorozwoju poprzez stwarzanie warunków temu służących
 • zachęcanie do samodzielnej i twórczej pracy
 • ukierunkowanie pracy ucznia, aby osiągnąć postęp w jego rozwoju
 • zainteresowanie chemią jak największej grupy uczniów
 • przygotowanie do wykorzystania w praktyce
 • rozwijanie umiejętności badawczych, dokonywania obserwacji i przeprowadzania eksperymentów
 • wdrażanie do samodzielnego przyswajania wiedzy, przetwarzania i umiejętnego wykorzystania informacji
 • umiejętne wykorzystanie źródeł informacji (programy komputerowe, Internet )
Praca z uczniem zdolnym odbywać się będzie:
 1. w czasie lekcji
  • przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń
  • wyjaśnianie problemów
  • korzystanie z programu „Na tropach chemii”
 2. poza lekcjami
  • koło zainteresowań
  • wyjaśnianie problemów i rozwiązań zadań
 3. samodzielna praca ucznia
  • rozwiązywanie zadań dodatkowych
  • opracowanie krzyżówek, konkursów
  • przygotowanie referatów
  • korzystanie z programów komputerowych i Internetu

L.p Treści Metody, formy pracy Sposoby ewaluacji Termin
1. Wstępna diagnoza oczekiwań i zainteresowań uczniów sondaż wywiad Wrzesień
2. Źródła zdobywania Informacji. Wykorzystanie : podręczników, czasopism, programów komputerowych, Internetu. Obserwacja uczniów, analiza pracy Cały rok
3. Zbieranie materiałów dotyczących podanych Tematów z czasopism, Internetu, programów komputerowych. Tematy: 1.Zjawiska chemiczne i fizyczne 2.Reakcje chemiczne 3.Roztwory 4. Mol substancji chemicznej. Analiza prac uczniów. Cały rok
4. Ciekawe doświadczenia z chemii. Przygotowanie i prezentowanie doświadczeń własnych lub według propozycji nauczyciela. Rozmowa z uczniami. Cały rok
5. Rozwiązywanie zadań testowych, problemowych i rachunkowych. Zadania, praca w grupie, koło zainteresowań. Rozmowa z uczniami. Cały rok.
6. Przydzielanie dodatkowych zadań w czasie lekcji. Praca indywidualna i grupowa. Analiza prac uczniów. Cały rok.
7. Pisanie i wygłaszanie referatów. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji oraz ich prezentacja. Analiza prac uczniów. Cały rok.
8. Prowadzenie koła zainteresowań Zajęcia pozalekcyjne. Analiza ocen uczniów. Obserwacja Cały rok
9. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów gimnazjum Konkurs Analiza prac konkursowych. czerwiec


Opracowanie:
Agnieszka Łysio

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie