Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
JESTEM-program pracy z 5-latkami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 868 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Bezinteresowne zaangażowanie rady pedagogicznej może przynieść wymierne korzyści dla prawidłowego rozwoju dziecka , dostrzeżenie jego potrzeb i ukierunkowanie jego działań na osiągnięcie sukcesu w szkole .Jest to możliwe dzięki powstawaniu autorskich programów.Oto jeden z nich .

JESTEM- to program własny przeznaczony dla grupy dzieci pięcioletnich objętych eksternistycznym wychowaniem przedszkolnym

Opracowanie-Wiesława Kaniasty


Program powstał z inicjatywy dyrektora przedszkola „ Stokrotka ” w Nowej Wsi Wielkiej w ramach programu naprawczego . Był on wynikiem znacznego zmniejszenia się populacji 5-latków w przedszkolu , spowodowanej pogorszeniem się ekonomicznej sytuacji wielu rodzin .
O tym , jak ważny jest prawidłowy rozwój dzieci 5-letnich , a tym samym właściwe jego ukierunkowanie m.in. szerokie możliwości działań placówek przedszkolnych , nie trzeba nikogo przekonywać .
Przekonać trzeba było jednak rodziców , aby przyprowadzili swoje dziecko na zajęcia raz w tygodniu .Zostały zatem rozesłane imienne zaproszenia , które zaowocowały zebraniem grupy liczącej 18 dzieci .Rodzice wypełnili specjalnie przygotowaną ankietę oraz „ Kartę zgłoszenia dziecka do grupy „ Jestem ” .

Podstawy prawne:
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. Nr 51 , poz.458 ),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. Nr 11 z 2003 r.)

Założenia programowe.

Program , którego współautorkami , są nauczycielki przedszkola „ Stokrotka ” w Nowej Wsi Wielkiej powstał w wyniku potrzeb środowiska lokalnego .
Z badań prowadzonych przez dyrektorkę przedszkola wynika , że dzieci 6-letnie, objęte tylko rocznym oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym , osiągają znacznie gorsze rezultaty aniżeli dzieci uczęszczające do przedszkola dłużej niż jeden rok .Założeniem zatem programowym było wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci 5-letnich , przynajmniej w fazie elementarnego przyswojenia wiedzy , umiejętności i kształtowania postaw przed rozpoczęciem edukacji w grupach „0”.
Materiał programowy został potraktowany wybiórczo , z ukierunkowaniem na zagadnienia istotne , naszym zdaniem , w przygotowaniu dziecka do nauki czytania , pisania , liczenia itp.oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej .

Czas realizacji .

Czas realizacji to rok szkolny 2003 /2004 ; zajęcia zainaugurowane zostały w pierwszą środę października 2003 roku , raz w tygodniu w wymiarze 2,5 godziny . Zajęcia mają charakter zajęć dodatkowych , dlatego odbywają się w godzinach 13.30-16.00 , kiedy w przedszkolu są już wolne sale . Wszystkie nauczycielki realizujące program nie pobierają żadnego wynagrodzenia (!).
Zakładając, że program uzyska pozytywne rekomendacje w środowisku i aprobatę organu prowadzącego przewidziana została kontynuacja programu na kolejne lata . Z uwagi na wysoką ocenę działań przez rodziców , a także lepsze przygotowanie tych dzieci do szkoły , co wynika z przeprowadzonego przez dyrektor przedszkola testu , realizujemy go także w tym roku szkolnym .

Cele ogólne:
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających samodzielność w budowaniu i posługiwaniu się znakiem : słowem ,gestem ,liczbą ,barwą w poznawaniu siebie i świata ,
- budowanie przez dziecko „obrazu siebie ” w relacji :ja-ty, ja-wy , ja-to przez stwarzanie odpowiednich warunków,
- wprowadzenie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych otaczającym, twórczym ( na miarę dziecka ) funkcjonowaniu w grupie.

Procedury osiągania celów .

Podstawowym założeniem programu jest wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności , umiejętności i wiadomości potrzebne już w grupie sześciolatków .
Osiągnięcie zamierzonych celów uwarunkowane jest :
1) opracowaniem obszarów programowych dostosowanych do ustalonego czasu trwania zajęć,
2) dostosowania zadań do potrzeb , możliwości i zainteresowań dziecka ,
3) stworzeniem dziecku warunków umożliwiających indywidualne tempo jego rozwoju ,
4) rozwijaniem serdecznej, przyjacielskiej atmosfery między wychowankami,
5) odwoływaniem się do dziecięcych przeżyć , doświadczeń ,wiadomości i zainteresowań .


Do najczęściej stosowanych metod i form pracy z dzieckiem należą :
różne zabawy , obserwacje i pokaz ,działanie twórcze , przekaz słowny, przykład osobisty nauczyciela , gry dydaktyczne i własna aktywność dziecka .

Ewaluacja działań.

Analiza zakładanych efektów pracy z dziećmi objętymi programem „JESTEM”
dokonywana jest na koniec roku szkolnego i przedstawiana rodzicom oraz organowi prowadzącemu . Szczegółowy przebieg działań edukacyjnych zawarty jest w dzienniku zajęć .

Kompleksowa tematyka zajęć .

Tematyka ta dostosowana jest do założeń programu rozwoju przedszkola oraz rocznego planowania pracy.

Tematyka zajęć:
2003/2004 2004/2005
Październik Kolorowa jesień Październik W przedszkolnej gromadzie
Listopad Figle i psoty Pana Listopada Listopad Jesienne nastroje
Grudzień Z radością czekamy na święta Grudzień Poznajemy świąteczne tradycje
Styczeń Zimo , baw się z nami Styczeń Zabawy na śniegu i lodzie
Luty Bawimy się w teatr Luty Pamiętamy o ptakach
Marzec Witaj wiosenko śliczna panienko Marzec Witamy wiosnę
Kwiecień W zdrowym ciele , zdrowy duch Kwiecień Dbamy o zdrowe zęby
Maj Mamo-kochaj tatę ;Tato-kochaj mamę (festyn) Maj Ja i moja rodzina
Czerwiec Lato czeka Czerwiec
Dzieci w ramach integracji ze środowiskiem przedszkolnym zapraszane są na uroczystości i imprezy przewidziane w „Kalendarzu imprez i uroczystości ” na dany rok szkolny .

Treści programowe .

Treści programowe poprzez cele edukacyjne i operacyjne opracowane zostały w następujących obszarach tematycznych :
-„Myślę –mówię ”
-„Moje pierwsze doświadczenia z matematyką ”
-„ Ja i muzyka”
-„ Ja i plastyka ”
-„ Moja sprawność ruchowa ”
-„ Ja i otoczenie społeczno-przyrodnicze ”

Podsumowanie efektów działań zawarte jest w obszarach :
- Praca z dzieckiem
- Współpraca z rodzicami
- Współpraca ze środowiskiem


Autor publikacji : mgr Wiesława Kaniasty , dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie