Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Procesy wietrzenia skał i ich związek z klimatem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6633 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt do lekcji w klasie I LO geografia-poziom rozszerzony.Z wykorzystaniem metod aktywizujacych.T:Procesy wietrzenia skał i ich zwiazek z klimatem
Anna Wysmolińska
ZS nr 1 w Przysusze

KONSPEKT DO LEKCJI GEOGRAFII W KL. I LO

TEMAT: Procesy wietrzenia skał i ich związek z klimatem.

Cel ogólny: Poznanie różnych typów wietrzenia skał i wykazanie zależności
między ich przebiegiem a klimatem.

Cele operacyjne:

A-zapamiętywanie wiadomości
Uczeń wie: -jakie czynniki wywołują wietrzenie skał
-od czego zależy tempo i różnorodność procesów
wietrzenia

B-rozumienie wiadomości
Uczeń rozumie: -pojęcia: czynniki egzogeniczne, wietrzenie skał,
zwietrzelina, wietrzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne,
wietrzenie laterytowe
-że te same skały mają różną odporność w różnych
klimatach

C-stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń potrafi: -wykazać zależność między rodzajem wietrzenia
a charakterem zwietrzeliny
-wykazać zależność między klimatem a przebiegiem
wietrzenia

D-stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń potrafi: -ocenić intensywność poszczególnych rodzajów
wietrzenia w różnych typach klimatu
-ocenić wpływ wietrzenia na przebieg innych proce-
sów geologicznych (cel wykraczający )

Metody pracy:
pogadanka, pokaz, burza mózgów, praca w grupach ( praca ze żródłami
informacji geograficznej, opis uzasadniający ).

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: film, slajdy, plansza-Intensywność podstawowych rodza-
jów wietrzenia w odniesieniu do klimatu, Szkolne słowniki geograficzne,
Słowniki geologii dynamicznej, Encyklopedia geograficzna świata (tom X),
mapy świata: -fizyczna, strefy klimatyczne; podręcznik, arkusze papieru, pisakiTok lekcji
I. Czynności organizacyjne
II. Przypomnienie wiadomości- czynniki endogeniczne


III. Film – zwrócić uwagę na czynniki powodujące niszczenie gór
- wymienić je po filmie

Pojęcie - czynniki egzogeniczne

Wietrzenie skał jako jeden z procesów egzogenicznych

Burza mózgów – Czynniki powodujące wietrzenie skał ? (plakat)
-Procesy wietrzenia skał zależy od bardzo wielu czynników w tym
od klimatu- podanie tematu lekcji


IV. Realizacja tematu lekcji

1. Podział na grupy
Grupy I i II -wietrzenie fizyczne
Grupa III -wietrzenie chemiczne
Grupa IV -wietrzenie biologiczne, wpływ działalności człowieka,
czynniki od których zależy tempo wietrzenia skał
Polecenia dla grup – karta pracy

2. Prezentacja wyników pracy grup

3. Zależność wietrzeni od klimatu-analiza wykresu (plansza) i uzupełnienie
tabeli


4. Rekapitulacja -sprawdzenie zrozumienia lekcji (jeżeli czas pozwoli slajdy:
gołoborza ,jaskinie, inne formy wietrzeniowe) -uczeń powinien nazwać
procesy, które spowodowały ich powstanie

5. Praca domowa
a) zad.2 str.132
b) dla chętnych: Opisz na przykładach wpływ wietrzenia na przebieg
procesów egzogenicznych.

GRUPA I

1. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie fizyczne (mechaniczne ). Wymień czynniki wywołujące ten typ wietrzenia
2. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie mrozowe (zamróz ) oraz wietrzenie wywołane przez częste zmiany temperatury. (Określ rodzaj rozpadu skał w tych typach wietrzenia )
3. W jakich klimatach występuje wietrzenie mrozowe, a w jakich wywołane częstymi zmianami temperatury ? (Wypowiedż uzasadnij).
4.Uzupełnij tabelę 1 (pisz czytelnie ).

GRUPA II

1. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie wywołane przez : a) insolację b) pęcznienie minerałów ilastych (jakie to minerały ) c) rosnące kryształy soli 2. Jaki typ rozpadu skał spowodują w/w procesy 3. W jakich klimatach zachodzą w/w rodzaje wietrzenia ( dlaczego ).? 4. Uzupełnij tabelę 1 (pisz czytelnie )


GRUPA III

1. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie chemiczne. (Wymień procesy powo-
dujące ten typ wietrzenia ).
2. Dopasuj nazwę procesu do opisanych zjawisk. a ) przemiana anhydrytu (Ca SO ) w gips (Ca SO 2HO ) b ) przemiana hematytu ( Fe O ) w magnetyt ( Fe O ) c ) Ca CO + HCO Ca(HCO )
A-utlenianie , B-uwodnienie , C- uwęglanowienie , D- rozpuszczanie Zadanie zapisz na tablicy lub kartonie (pisz czytelnie ) 3. Co to jest kras ? Wymień skały podlegające krasowieniu. 4. Na czym polega wietrzenie laterytowe ? 5. W jakich klimatach zachodzi wietrzenie chemiczne ? (Wypowiedż uzasadnij)


GRUPA IV

1. Co to jest wietrzenie biologiczne ? Czy prawdziwe jest twierdzenie, że to inaczej wietrzenie chemiczne lub wietrzenie mechaniczne ? Jeśli tak podaj odpowiednie przykłady. 2. Wymień klimaty, w których wietrzenie biologiczne ma szczególnie duże znaczenie. 3. Czy działalność człowieka może wpływać na procesy wietrzenia skał ? Podaj przykłady. 4. Wymień czynniki od których zależy tempo wietrzenia skał.

Anna Wysmolińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie