Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy tajemnicze miejsca Warszawy

 

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Poznajemy tajemnicze miejsca Warszawy"opracowała mgr Jolanta Chobot nauczyciel PSP nr 5 w Ostrowcu Św.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
W klasie II opracowała mgr Jolanta Chobot
nauczyciel PSP nr 5 w Ostrowcu Św.

BLOK TEMATYCZNY: O MOJEJ OJCZYŹNIE PISZĄ WIERSZE POECI,
A BABCIE OPOWIADAJĄ WNUKOM LEGENDY I BAŚNIE OD STULECI.
TEMAT DNIA: Poznajemy tajemnicze miejsca Warszawy.
CEL OGÓLNY: Poznawanie historii, kultury i sztuki własnego narodu, rozwijanie wrażliwości uczuciowej i moralnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- potrafi wyrazić swoje uczucia do Ojczyzny, dumę z faktu bycia Polakiem,
- umie pokazać na mapie większe miasta Polski,
- wie, że nazwy godła, miast pomników...- piszemy wielką literą,
- potrafi opowiadać legendę,
- układa zdania oceniające postępowanie bohatera legendy,
- zna tajemnicze miejsca Warszawy,
- umie słuchać wypowiedzi innych,
- czyta ze zrozumieniem list,
- pisze poprawnie wyrazy z ó niewymiennym,
- umie utworzyć liczbę mnogą od podanych rzeczowników,
- sprawnie dokonuje obliczeń,
- rozumie różne sposoby obliczania sum i różnic liczb dwucyfrowych,
- potrafi obliczać i zapisać działania na grafach,
- rozumie, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu,
- dostrzega potrzebę pomagania innym.
METODY NAUCZANIA: wg W. Okonia:
- podające ( opowiadanie, wyjaśnienie ),
- poszukujące (dyskusja, pogadanka, gry i zabawy dydaktyczne, m. sytuacyjne ),
- waloryzacyjne ( impresyjne –odczucia, wrażenia wywołane przez kontakt z działaniem ),
- ekspresyjne ( organizowanie przeżyć i ocenianie ),
- operatywne (praktycznego działania, ćwiczeń ).
wg Z. Zaorskiej:
- ułatwiające proces uczenia: zabawy rozluźniające, gry dydaktyczne, wymiany myśli, zabawy integrujące
METODY WYCHOWANIA: wg H. Muszyńskiego:
- wpływu osobistego wychowawcy ( oddziaływanie przykładem osobistym,
sugestie, perswazje),
- wpływu sytuacyjnego (nagradzanie, przydzielanie funkcji, stawianie zadań uczniom do wykonania, dostarczanie informacji, kierowanie działalnością ),
- samowychowania (samokontrola, samoocena).
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - wzrokowe (,, plątaninka” sylabowa, tekst legendy,
krzyżówki, napisy, ilustracje, szablony, widokówki, karty pracy matematyczne,
polonistyczne... ),
- słuchowe ( nagranie magnetofonowe )
KIERUNKI EDUKACJI: polonistyczna, przyrodniczo- społeczna, matematyczna,
muzyczno – ruchowa ,plastyczna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Ćwiczenia wprowadzające, aktywizacja grupy. Odgadnięcie tematu dnia z ,,plątaninki sylabowej” zapisanej na tablicy.( Uczniowie siedzą w kręgu).
2. Opowiadanie legendy ,,O WARSZAWSKIEJ SYRENIE” – sprawdzenie pracy domowej.
3. Zapoznanie z nową legendą ,,O ZŁOTEJ KACZCE” wg Artura Oppmana, omówienie, udzielanie odpowiedzi przez uczniów na pytania:
- Jaką tajemniczą postać zobaczył Tomek w podziemiach zamku?
- Dlaczego chłopiec nie został bogatym człowiekiem?
- Wyjaśnianie, co to znaczy, że Tomek miał dobre serce.
- Wypowiedzi uczniów wyrażające własny sąd o Tomku.
- Samodzielne układanie zdań oceniających bohatera – zapis.
4. Zaśpiewanie piosenki pt. ,,Ojczyzna nasza”, sł. Cz. Janczarski, muz. B. Pasternak, zespołowo i indywidualnie.
5. Rozróżnianie czasowników i rzeczowników, karta pracy, praca grupowa, rywalizacja, poprawne wykonanie polecenia da hasło: ,,Warszawa stolicą Polski, to jej znak”( zał. nr 2).
6. Praca w zeszytach ćwiczeń – pisownia wyrazów z ó niewymiennym, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.
7. Zabawa rozluźniająca - ,,Plotka”, dzieci wybierają widokówkę z Warszawą, układają zdanie uzasadniające wybór i przekazują innym, za każdym razem mówiąc: tę widokówkę otrzymałam np. od Kasi, wybrała ją dlatego, że była pod pomnikiem Syrenki...
8. Czytanie listu w grupach, wyszukanie najciekawszych miejsc, które zwiedzały dzieci będąc na zimowisku w Warszawie – przedstawienie scenki – drama, wybierają przewodnika, turystów. Przewodnik ma im pokazać najciekawsze miejsca w Warszawie, opowiedzieć krótko, konkurs ( zał. nr 1).
9. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
- Rachunek pamięciowy: Podaj liczbę o 12 większą od 28.
Podaj liczbę o 24 mniejszą od 80...

Liczbę 54 powiększ o 26.
Liczbę 93 pomniejsz o22...

Podaj sumę, różnicę liczb...

,,Łańcuszki matematyczne”
np. Liczbę 24 powiększ o26, otrzymaną liczbę zmniejsz o 50, otrzymaną liczbę powiększ o 56, otrzymaną liczbę powiększ o 44...

Zadanie tekstowe – analiza i rozwiązanie pamięciowe

np. W autobusie było 25 dziewczynek i 27 chłopców. Ile było dzieci?

Do Gdańska jechało 88 osób. W Warszawie wysiadło 18 osób, a wsiadło 24 osoby. Ile osób dojechało?

10. Praca z kartą matematyczną ,, Wybierz się w podróż po Polsce” w grupach ( zał. nr 3).
11. Omówienie prac, wybór najciekawszych- uzasadnienie, ocena prac.
12. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej obowiązkowej i dla chętnych.
13. Ewaluacja zajęć.
- Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach?
- Co wynosicie z dzisiejszego pobytu w szkole?
- Co wam się może przydać w życiu?
- Jak oceniacie swój udział i aktywność w zajęciach?
- Co wam się dzisiaj najbardziej podobało?
15.Zakończenie zajęć – pożegnanie.



Pomoce dydaktyczne do zajęć:

Zał. nr 1 - list.
Warszawa 28.01.04r.
Kochani Rodzice!

W Warszawie- stolicy Polski, zimą, jest pięknie.
Wczoraj zwiedzaliśmy Zamek Królewski. Było tam bardzo dużo eksponatów. Przed zamkiem stoi wysoka kolumna króla Zygmunta III Wazy, który w 1596 r. przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Po południu spacerowaliśmy po parku Łazienkowskim, gdzie znajduje się Pałac Na Wodzie. Jest tam również pomnik Fryderyka Chopina, wielkiego kompozytora. Po drodze z zamku do Łazienek mijaliśmy dużo pomników: Adama Mickiewicza, księcia Józefa Poniatowskiego, Bolesława Prusa, Prymasa Tysiąclecia, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej. Pan przewodnik powiedział, że to tylko część pomników i zapoznał nas z legendą o Syrence.
Jutro jedziemy do pałacu w Wilanowie, siedziby króla Jana Sobieskiego, zwycięskiego wodza spod Wiednia.



Zał. nr 2 - karta pracy.

Zamaluj rzeczowniki. Jeśli zrobisz prawidłowo, to z sylab im przyporządkowanym utworzysz hasło. Powodzenia !


legenda idę miała siedział ołówek grałem herb
WAR MA JĄ KO SZA CHA WA


słucham książka śpiewamy mama wołali Patryk mróz
DO STO TA LI KRA CĄ NA


gotuję szkoła zima zmywają badałem potłukła uczeń
BRA SZE GO MI ZO DA PAŃ


chwaliłam boli chłopiec jedziemy mam obrywali Polak
MA GRA STWA. KRA TA ZA TO

lubię rysuje przegrała biegłam miasto karmili śpię
BO RO TEST ZYSK JEST RYK BYK


podpisali śnieg spała śpiewał drukował zakleili zeszyt
MY JEJ WY JEM DRAK TAK ZNAK


NARYSUJ !



HASŁO: Warszawa stolicą naszego państwa. To jest jej znak.

Zał. nr 3 - karta pracy .

WYBIERZ SIĘ W PODRÓŻ PO POLSCE.

Po obliczeniu działania odszukaj wynik na mapie i połącz go z następnym. Odczytaj w ten sposób litery, a poznasz hasło. Odszukaj na mapie kilka miast, w których ukryły się litery.

1. 75 + 25 = 6. 71 – 34 = 11. 93 – 44 =
2. 93 – 26 = 7. 50 – 26 = 12. 19 + 24 =
3. 33 + 62 = 8. 41 + 32 = 13. 37 + 53 =
4. 59 + 25 = 9. 62 – 23 = 14. 33 + 26 =
5. 28 + 28 = 10. 26 + 26 = 15. 74 – 13 =

HASŁO:

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:04:09
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:04:09) - Edytuj prezentację.





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie