Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1003 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem wychowawczynią w Pogotowiu Opiekuńczym, które jest placówką interwencyjną. Wychowankowie w grupie w której pracuję są zróżnicowani pod względem wieku, stopnia demoralizacji oraz rozwoju intelektualnego (upośledzeni w stopniu lekkim).Grupy zmieniaja się w ciągu roku dynamicznie. Mój plan uwzglednia tą różnorodność, jak i fakt, że przyjmjmowani są również cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce.
imię i nazwisko- Maria Rygielska
miejsce pracy - Pogotowie Opiekuńcze nr 2
rozpoczęcie stażu -2004/2007
czas stażu - 2,9 miesięcy

Plan rozwoju

WYMAGANIE

§5 ust.2 pkt 1
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy , podwyższania jakości pracy szkoły ,w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej .

ZADANIA DO WYKONANIA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
Zawodowego
2. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Moje życie bez przemocy” we
współpracy z Jadwigą Klimaszewską .
3. Opracowanie i wdrożenie programu „Warszawa moje miasto”- pomniki Warszawy

4. Ukończenie kursu komputerowego
5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego .
6. Aktywny udział w szkoleniowych zebraniach pracowników pedagogicznych .
7. Uczestnictwo w zajęciach otwartych i koleżeńskich prowadzonych przez wychowawców
placówki .

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1. Analiza dokumentów prawnych , śledzenie stron internetowych MEN. Spotkanie szkoleniowe z metodykiem .
2. Ankieta , zajęcia warsztatowe , ćwiczenia , zabawy interaktywne .
3. Wybór z wychowankami pomników Warszawy , opracowanie zarysu historycznego w/w, wycieczki ,zwiedzanie wybranych obiektów .Konkurs,
techniki plastyczne .
4. Kursy i warsztaty
.
TERMIN REALIZACJI

09.2004r.
2004-2007 co najmniej dwie edycje
2005-2006
12.2004

POTWIERDZENIE REALIZAC

Plan rozwoju zawodowego.
Program , zaświadczenie dyrektora , zdjęcia .
Zaświadczenie dyrektora , zdjęcia , prace dzieci

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zaświadczenia , świadectwa .
Zaświadczenie dyrektora placówki
Poświadczenie prowadzącego .

WYMAGANIE

§5 ust . 2 pkt 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły .

ZADANIA DO WYKONANIA

1 . Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców .
2 . Organizowanie imprez i uroczystości w placówce .
3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich .
4 . Organizacja biblioteczki
wychowawcy w placówce .

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1.Opracowanie scenariuszy , przygotowanie pomocy .
2.Opracowanie scenariuszy .
3.Opracowanie i udostępnienie wychowawcom materiałów merytorycznych wypracowanych
w czasie trwania stażu .

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu .
Cały okres stażu .- dwa razy w roku .
Cały okres stażu .
12.2004r.

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze zajęć .
Scenariusze ,zdjęcia ,zaświadczenie dyrektora .
Zaświadczenie dyrektora.
Zaświadczenie dyrektora.

WYMAGANIE

§5 ust .2 pkt 3a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych , wychowawczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

ZADANIA DO WYKONANIA

1 . Opracowanie i wdrożenie programu „ Spójrz inaczej” -
tolerancja dla uchodźców .
2 . Opracowanie i wdrożenie programu „JA-TY ,oraz INNI”
Program o podstawowych wartościach , zakończony konkursem „Najlepszy kolega” .


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
1.Ankiety a , film tematyczny ,gry planszowe , elementy dramy , zabawy .
2.Wybór z wychowankami tematów . Opracowanie scenariuszy zajęć –metody interaktywne .
3.Opracowanie regulaminu konkursu.


TERMIN REALIZACJI

2004/2005 drugi semestr
2005/2006

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Program , potwierdzenie dyrektora .
Scenariusze zajęć , wyniki konkursu, zaświadczenie dyrektora. .

WYMAGANIE

§5 . ust .2 pkt 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji , referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich , wygłoszenie lub popularyzację w innej formie...

ZADANIA DO WYKONANIA

1 . Opracowanie i wygłoszenie na szkoleniowym zebraniu pracowników pedagogicznych
referatu nt . „ Zrozumienie zjawisk przemocy” .
2 .Prezentacja programu „Moje życie bez przemocy” i jego wyników na Zebraniu
Pracowników Pedagogicznych .
3 . Zamieszczenie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego .

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1.Pogadanka , opracowanie materiałów szkoleniowych .
2.Materiały , scenariusze zajęć

TERMIN REALIZACJI

Raz w czasie stażu .
06.2005 r .
11 .2004 .

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Zaświadczenie
dyrektora.
Zaświadczenie dyrektora, tekst referatu.
Zaświadczenie .


WYMAGANIE


§5 .ust .2 pkt 3 d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich .

ZADANIA DO WYKONANIA

1 . Praca w Zarządzie
Oddziału Z.N.P. Mokotów , Ursynów , Wilanów
2. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów K L A N Z A

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1.Udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału , Komisjach Egzaminacyjnych na stopień
nauczyciela mianowanego i Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego .
2.Opieka nad ogniskami Z.N.P.
3.Uczestnictwo w pracach sekcji METODY PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z
TEKSTEM LITERACKIM

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu
Cały okres stażu

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Zaświadczenie prezesa Oddziału Z.N.P. Mokotów , Ursynów , Wilanów .
Zaświadczenie .

WYMAGANIE

§5 ust .2 pkt 3h
Wykonanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji , pomocy społecznej , postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej .

ZADANIA DO WYKONANIA

1 . Członek Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2 . Udział w zespole opracowującym plan pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki na rok
2004/2005 .
3. Udział w zespole opracowującym projekt przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego w
Placówkę Wielofunkcyjną zgodnie standardami zawartymi w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dn . 01.09.2000 r.
4. Udział w Zespole Doradczym przy Dyrektorze Pogotowia Opiekuńczego .

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

Udział w pracach Komisji

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu .
09.2004r
Cały okres stażu .
Cały okres stażu .

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Zaświadczenie dyrektora.
Zaświadczenie dyrektora placówki .
Zaświadczenie dyrektora placówki .
Zaświadczenie dyrektora

WYMAGANIE

§5 ust .2 pkt 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony .

ZADANIA DO WYKONANIA

1.Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych –opis i analiza .

TERMIN REALIZACJI

2006/2007

POTWIERDZENIE REALIZACJI

Dołączony opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych .

Opracowała : Maria Rygielska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie