Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nadużywanie alkoholu przez rodziców a rozwój dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3868 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


     W literaturze, mediach " prasie, coraz częściej słyszy się o nieprzystosowaniu społecznym rodziców, konflikcie rodzinnym oraz zaburzeniach życia uczuciowego, spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Na zewnętrzną spoistość i atmosferę panującą w rodzinie mają wpływ nie tylko czynniki zewnętrzne na przykład: trudności materialne, mieszkaniowe itp., ale również właściwości psychiczne obojga rodziców.
     Nadużywanie alkoholu przez ojca i matkę ma bardzo niekorzystny wpływ na rozwój dziecka. Zmiany psychiczne u tych osób powodują, że działanie hamulców obyczajowych i norm etycznych jest znacznie ograniczone, lub też zanika. Stwierdza się u nich mniejsze lub większe zaburzenia osobowości, objęte nazwą psycho – degradacji alkoholowej. Pod tym określeniem należy rozumieć: "Zespól zmian dotyczących wszystkich przejawów życia psychicznego od najbardziej prostych do najbardziej złożonych. Zmiany te polegają przede wszystkim na upośledzeniu uczuć wyższych, altruistycznych i na obniżeniu sprawności umysłowej. Jest to zubożenie psychiki, utrata wrodzonych lub nabytych w rozwoju osobniczym zdolności psychicznych. Degradacja psychiczna spowodowana jest zniszczeniem komórek kory mózgowej, a ponadto wiąże się również z zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi narządów wewnętrznych, ze zmianami w przemianie materii oraz narządach wewnątrz wydzielniczych. Ujawnia się w swoistych zmianach charakteru i w zaburzeniach w zachowaniu się alkoholika."
     Coraz częściej, niestety, zdarza się, że w domu osobą nadużywającą alkoholu jest kobieta. U niej czas niezbędny do rozwinięcia się uzależnienia jest wielokrotnie krótszy niż u mężczyzn. Szybciej zaczyna ujawniać się psychospołeczna degradacja.
     Obserwujemy również obniżenie się granicy wieku, w którym dochodzi do pierwszych kontaktów kobiety z alkoholem, a także bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest "płodowy zespół alkoholowy". Jeżeli kobieta będąca w ciąży wypija dziennie około 400 — 500 ml wódki, jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu. Trujący wpływ alkoholu na jego rozwój, jego działanie wywołujące wady rozwojowe, należy do dobrze poznanych zjawisk. U kobiet pijących prowadzi do ogólnego zatrucia, do nudności i wymiotów, zakrztuszania się, niepokoju, obniżania poziomu glukozy, zakwaszania tkanek, bólów głowy, skurczów serca, depresji psychicznej, a nawet do śpiączki i zgonu.
      Zagrożenie alkoholizmem płodu spowodowane jest bardzo gwałtownym przechodzeniem alkoholu przez łożysko do krwiobiegu dziecka. Szczególnie niebezpieczne okazuje się kojarzenia alkoholu z niektórymi lekami. Dzieci urodzone przez kobiety, które piją alkohol, rodzą się uśpione z niskim ciśnieniem krwi, z zatrutym układem nerwowym, niekiedy wykazują trudności oddechu. Stwierdza się też wiele innych zmian, które opisuje się jako wspomniany już "płodowy zespół alkoholowy". Dzieci urodzone z tym zespołem są opóźnione w rozwoju fizycznym, umysłowym, często występują u nich wady rozwojowe.Ogromne znaczenie ma również alkoholizm ojca. Już od chwili poczęcia dziecka nałóg mężczyzny może umniejszyć równorzędny start narodzonego potomka w stosunku do rówieśników nieobciążonych takim zaburzeniem. Wiele z nich rodzi się z niską wagą ciała małym wzrostem, częściej występują przypadki wcześniactwa. Z tego powodu też wskaźnik śmiertelności dzieci w tych rodzinach jest znacznie wyższy. Stwierdza się również zahamowanie rozwoju psychofizycznego, który odnosi się przede wszystkim do najmłodszych lat dzieciństwa.
     M. Ochmański dowodząc biologicznej szkodliwości alkoholu podaje, że aż 70% dzieci dotkniętych padaczką lub upośledzeniem umysłowym pochodzi z rodzin alkoholików. Nie można dokładnie ustalić, że alkoholizm był jedyną przyczyną upośledzenia umysłowego, ale na pewno był czynnikiem współdecydującym o zaistnieniu zaburzenia. M.
     Ochmański twierdzi również na podstawie badań, że spośród 200 ojców alkoholików 90% dzieci chorowało na nerwicę, występowały u nich lęki nocne, szybkie męczenie się i nadmierna płaczliwość. Choroby te powodują często, w miarę dorastania, nasilanie się problemów dziecka, zarówno emocjonalnych, społecznych jak i umysłowych.
     Rodzice alkoholicy bardzo często są ludźmi niewydolnymi wychowawczo, pozbawieni uczuć w stosunku do swoich dzieci, zaniedbani, samotni, żyjący w "świecie alkoholu", który powoduje zaburzenia ich psychiki. Są one przyczyną niewłaściwych postaw rodzicielskich, które potrafią zaważyć na całym rozwoju dziecka. Urazy wywołane przez osoby dorosłe mające zaburzoną psychikę towarzyszą im w życiu, powodując, że problemy ich narastają a om z biegiem czasu zaczynają rozwiązywać je tak jak rodzice, czyli sięgając po alkohol.
     Dzieci alkoholików żyją w nienormalnej atmosferze domowej, a ona rzadko sprzyja wykształceniu się pozytywnej postawy wobec świata. Nie są one wyposażone w należytym stopniu w takie umiejętności, jak: nawiązywanie kontaktów, wyrażanie emocji, uważne słuchanie, formułowanie problemów, wyrażanie prośby o zmianę w zachowaniu innych, radzenie sobie z krytyką, wyznaczanie granie i ich obrona i wiele innych. Choć uwikłanie w przeszłość, wadliwe strategie życiowe, uwikłanie w sprawy walki i obrony z rodzicem z zaburzoną psychiką oraz zablokowanie zdolności do uczenia się z doświadczeń osobistych zdaniem J. Mellibrudy wpływają na cały sposób życia i kontakty ze światem, to jednak możliwe jest wybaczenie. Jest ono powolnym procesem, a jego rezultatem jest "przewartościowanie i przebudowa całego złożonego obrazu rzeczywistości i naszego w niej miejsca, tożsamości."
     Przebaczanie prowadzi poprzez nazywanie krzywdy, przywłaszczanie jej, oskarżanie krzywdziciela, wyrównywanie rachunków do wybaczenia mu, z zaniechaniem dalszych żalów i porachunków. E. Wojdyłło pisze, że można wybaczyć niewybaczalną krzywdę "[...] Bez względu na to, co się dzieje z alkoholikiem, ale jedynie wtedy, gdy bliscy potrafią wybaczyć i wyzwolić się z roli wiecznie krzywdzonych ofiar". Dodaje, że "[...] Kat nie istnieje, gdy nie ma ofiary".
     Choroba alkoholowa nie jest chorobą pojedynczego człowieka, ale środowiska, w jakim żyje. Należy pomóc rodzinie, by zrozumiała ją i swoje funkcjonowanie w układzie z chorym człowiekiem. Powinno się wziąć pod uwagę pozycję dziecka, jego rolę, jaką może odegrać w leczeniu alkoholizmu. Może się okazać, że często jest ono niewykorzystaną i niedocenianą siłą społeczną tkwiącą w rodzinie, którą umiejętnie kierując, można wykorzystać w likwidowaniu najważniejszego problemu rodziny — nadużywania alkoholu przez ojca lub matkę, czy też obojga z nich, a co się z tym wiąże je samo chronić przed popełnieniem tego samego błędu.

Monika Korbik Ludwiczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie