Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Model rodziny współczesnej i charakterystyka jej funkcji

     
 

 

Model rodziny współczesnej i charakterystyka jej funkcji.

     Ludzie, którzy żyją w grupie rodzimej, mają o niej określone wyobrażenie. Dotyczy ono zachowań, ról, pozycji społecznych. Wyrażają opinię i poglądy odnośnie wzorowego życia w rodzinie. "Wzór to ustabilizowana struktura realnego zachowania i działania poszczególnych członków rodziny w określonych sytuacjach. Natomiast z chwilą, kiedy od bezpośredniego działania przechodzimy do refleksji i odbicia regularności zachowania się w symbolicznym ujęciu jakiegokolwiek rodzaju, pojęcie wzoru zostaje zastąpione przez pojęcie typu lub modelu" Model wg A. Kłosowskiej "[...] to słowne, obrazowe lub symboliczne przedstawienie ludzkiego zachowania, mogące służyć jako przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowanie dla praktycznych celów społecznych."
S. Kowalski wyróżnił model rodziny ze względu na jej liczebność, są nimi:
  1. rodziny nieliczne (1 — 2 dzieci), niesprzyjające uspołecznieniu dziecka z powodu braku (w przypadku jedynaka) albo ubóstwa kontaktów rówieśniczych.
  2. rodziny średnio liczne (3 — 4 dzieci), o optymalnym dla procesu uspołecznienia układzie styczności między rodzeństwem oraz rodzicami i dziećmi.
  3. rodziny bardzo liczne (ponad 4 dzieci) o raczej niekorzystnym dla procesu socjalizacji układzie stosunków — zbyt złożonym, trudnym do wychowawczego opanowania.
    W mojej pracy posłużę się jednak podziałem biorącym pod uwagę kryterium istnienia i przestrzegania określonych norm postępowania przez członków rodziny, który podaje Z. Zaborowski. Wyróżnia on trzy modele rodziny: autokratyczny, demokratyczny, liberalny. W autokratycznym, istnieją szczegółowe normy regulujące zachowanie członków, od których nie powinno się odstępować, ponieważ nie jest to, tolerowane. Życiem rodzinnym kieruje przeważnie ojciec, który egzekwuje normy, wydaje zakazy, nakazy, stosuje ścisłą kontrolę zachowania, wymaga od podopiecznych szacunku i podporządkowania nie biorąc pod uwagę ich potrzeb.
     W rodzinie demokratycznej również pojawiają się normy, jednak mniej drobiazgowe. Ich przekroczenie wiąże się z sankcjami, które są w tym wypadku przemyślane, stopniowane i indywidualizowane. Członkowie rodziny darzą się zaufaniem i życzliwością. Rodzice liczą się z dzieckiem, jego potrzebami, stwarzają warunki do prawidłowego rozwoju, częściej posługują się nagrodami niż karami. Dużo rozmawiają i pobudzają ich ambicje.
     Trzeci typ to rodzina liberalna, w której w zasadzie nie ma norm, a jeżeli już się pojawiają to są stałe przekraczane. Jest to tolerowane i nie pociąga żadnych konsekwencji. W domu często panuje chaos, zamęt. Rodzice nie potrafią podejmować decyzji, odwołują się do dobrej woli dziecka, jego ambicji często stosując metody schlebiania lub przekupywania. Program dnia jest całkiem rozregulowany, nie ma ustalonej pory posiłków, odrabiania lekcji, spania itp. Za niewłaściwe zachowanie dzieci rodzice nie stosują żadnych sankcji, a wymówki, które im robią często nie odnoszą żadnych skutków.
      Na skutek nieuporządkowanego życia wewnętrznego i niekonsekwencji rodziców, nie rozwija się u dzieci postawy zdyscyplinowania i podporządkowania się normom życia zespołowego. Dzieci w ten sposób wychowywane są rozkapryszone, egoistyczne, mają rozmaite zachcianki, nie szanują rodziców. Często zdarza się tak, że lekceważą sobie stosunek do obowiązków szkolnych, nie szanują własnych i cudzych rzeczy.
      Narzucanie im pewnych rygorów, powoduje złość i agresję. Najlepsze warunki dla rozwoju stwarza dzieciom model demokratyczny rodziny.
     Od najmłodszych lat zdobywają one cenne nawyki i przyzwyczajenia, uczą się szacunku dla starszych i dla obowiązujących norm. Są one uczynne, życzliwe dla innych, wierzą w siebie, są samodzielne i bardzo zaradne w życiu. Obecnie w wyniku wielu przemian dotyczących stanowiska kobiet w świecie, masowych migracji ze wsi do miast, przemian rodzin chłopskich, robotniczych, kształtowanie się nowych wzorów zachowań i nowych obyczajów, ukształtował się nowy model rodziny typu egalitarnego, charakteryzujący się takimi samymi prawami małżonków. W dzisiejszych czasach coraz częściej mężczyzna nie jest jedynym żywicielem rodziny. Zaczyna stawać się równorzędnym partnerem kobiety pod względem wykształcenia, stanowiska społecznego, zainteresowań. Kariera zawodowa kobiet wpływa na ograniczenie liczby potomstwa. Współczesna rodzina przeważnie jest dwupokoleniowa i składa się z rodziców i dwojga dzieci. Dorośli stali się mniej odpowiedzialni za wychowanie swojego potomstwa.
     Skutki tego najbardziej odczuwa szkoła, która nie jest w stanie przejąć wszystkich zadań wychowawczych, braków w wychowaniu rodzinnym, czy też naprawić błędów popełnianych przez rodziców. Więź emocjonalna między nimi i dziećmi uległa rozluźnieniu. Dbają oni o zabezpieczenie potrzeb materialnych pociechom, zapominając o potrzebach emocjonalnych i psychicznych. O swoich problemach dzieci rozmawiają z kolegami, przyjaciółmi, którzy nie zawsze, ze względu na swój wiek potrafią służyć im pomocą, co w konsekwencji często prowadzi do tragedii.
     A.Kłosowska napisała, że "[...] przeżywamy nie kryzys i załamanie się w rodzinie w ogóle, ale z pewnością załamanie się resztek jej tradycyjnych form. […] Gdyby rodzina nie istniała, trzeba by ją wynaleźć." .
     Rodzina jest nadal podstawową i niezastąpioną komórką życia społecznego spełniająca funkcję wychowawczą i emocjonalną. Osiąganie wartości realizowanych w życiu przyczynia się do osobistego szczęścia człowieka.

Monika Korbik Ludwiczak
 

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: ShowMen ShowMen.
IP autora: 81.190.176.238
Data utworzenia: 2010-05-06 15:33:34
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

ShowMen ShowMen (81.190.176.238) - Prezentacja (2010-05-06 15:33:34) - Edytuj prezentację.
ShowMen ShowMen (81.190.176.238) - Prezentacja (2010-05-06 15:33:25) - Edytuj prezentację.
Kasia Jaraczewska (82.160.110.195) - Prezentacja (2009-11-01 18:08:38) - Edytuj prezentację.
Marta J (83.3.226.141) - Prezentacja (2009-10-15 18:55:05) - Edytuj prezentację.
Marta J (83.3.226.141) - Prezentacja (2009-10-15 18:53:01) - Edytuj prezentację.
Jacek Skrzyniarz (93.97.73.173) - Prezentacja (2009-04-21 15:48:57) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:03:56) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie