Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1718 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Autor: Elżbieta Jarosz
nauczyciel mianowany
nauczanie zintegrowane
SP w Żeronicach

      Indywidualny program oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka z obniżonym poziomem funkcji poznawczych: wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
     Przy opracowaniu materiału do pracy z dzieckiem wykorzystałam propozycje ćwiczeń zawarte w książce Heleny Skibińskiej "Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu" oraz Ireny Czajkowskiej "Zajęcie korekcyjno-kompensacyjne w szkole".

Ćwiczenia wprowadzające
 • ćwiczenia w odczytywaniu gestów przedstawiających różne znane dziecku czynności, próby zapamiętywania kolejności przedstawianych gestów, wypowiadanie nazw gestów, zapisywanie nazw
 • nieme granie na instrumentach
 • ćwiczenie co się zmieniło
 • poznawanie dotykiem przedmiotów
 • naśladowanie ruchów osoby stojącej naprzeciwko
 • wykonywanie ruchów demonstrujących konkretne czynności z życia codziennego i odgadywanie
 • wykonywanie ręką i nogą ruchów przeciwnych
 • zabawa w ciepło- zimno-odnajdywanie ukrytych przedmiotów
 • skakanie do rytmu wystukanego przez nauczyciela
 • wystukiwanie rytmu według przedstawionego graficznie wzoru
 • wyśpiewywanie wyrazów wypowiadanych przez nauczyciela
Ćwiczenia w zakresie usprawniania percepcji wzrokowej
 1. Ćwiczenia na materiale bezliterowym
  • rozpoznawanie obrazków i ich elementów
  • dobieranie części do całego obrazka
  • składanie obrazków z części
  • grupowanie obrazków ze względu na wskazaną cechę
  • odpoznawanie braków na obrazku
  • układanie obrazków w szeregu według kolejności, w której były eksponowane
  • wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi
  • różnicowanie przedmiotów i figur
  • ćwiczenia w rozpoznawaniu kształtów i kolorów
  • ćwiczenia w układaniu dowolnych kompozycji
  • układanie figur według podanego wzoru
  • odnajdywanie schowanego klocka
  • odgadywanie schowanego klocka
  • transformacja cech
  • zabawy w DOMINO
  • określanie położenia przestrzennego przedmiotów
  • określanie położenia przedmiotów względem siebie
  • chodzenie po dużych, drewnianych figurach geometrycznych
  • porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości
  • zabawy w zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez określony czas
  • gra rysunkowa "wyżej-niżej"
  • werbalizacja relacji przestrzennej
  • zabawa w chowanego
  • odwzorowywanie manipulacyjne figur z gotowych elementów
  • odwzorowywanie graficzne szlaków, ornamentów i kompozycji przy użyciu szablonów
  • różnicowane elementów graficznych i rysunków odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól
  • malowanie rysunków konturowych
  • różnicowanie znaków graficznych
  • nakładanki o różnych układach przestrzennych
 2. Ćwiczenia na materiale literowym
  • wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie
  • podstawianie sylaby końcowej do stałej sylaby początkowej
  • układanie napisów do obrazków
  • samodzielne tworzenie i pisanie sylab otwartych z wszystkimi samogłoskami (suwaki, zegary sylabowe)
  • lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu
  • utrwalanie kształtu i położenia liter
  • wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie
  • krzyżówka sylabowa
  • wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście
  • odpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych
  • loteryjka wyrazowa
  • podobieństwo między wyrazami
  • segregowanie wyrazów
Ćwiczenia w zakresie usprawniania percepcji słuchowej
 1. Ćwiczenia na materiale bezliterowym
  • rozpoznawanie dźwięków i szmerów
  • odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu
  • odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych
 2. Ćwiczenia na materiale literowym
  • segregowanie obrazków według pierwszej głoski
  • reagowanie na wyraz zaczynający się na określoną głoskę
  • wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, zgłosek w słowach
  • wyodrębnianie sylab w słowach
  • podział wyrazów na sylaby
  • podział wyrazów na sylaby i wyodrębnianie głosek w sylabie, odpoznawanie sylab
  • tworzenie wyrazów z sylab
  • czytanie sylab i tworzenie nowych wyrazów za pomocą rebusów
  • wybieranie i segregowanie przedmiotów oraz obrazków na podstawie dźwiękowych właściwości ich nazw
  • tworzenie wyrazów z podanych głosek i ich zamiana
  • różnicowanie dźwięczności
  • wymawianie głosek dźwięcznych i bez dźwięcznych z zatkanymi uszami
  • wyszukiwanie obrazka o najdłuższe, lub najkrótszej nazwie
  • kończenie wyrazów dwusylabowych i więcej w oparciu o obrazki
  • dodawanie samogłosek do stałej spółgłoski
  • różnicowanie głosek opozycyjnych
  • wstawianie brakujących cząstek i liter wyrazów
  • analiza zdania na wyrazy, sylaby, litery
  • wykreślanki, uzupełnianki, przestawianki literowe i sylabowe
  • rozwiązywanie zagadek
  • krzyżówki, rebusy i teksty z lukami ćwiczenia pamięci słuchowej
  • powtarzanie ciągów słownych
  • nauka na pamięć wierszyków i rymowanek
  • powtarzanie cyfr
  • dobieranie zdań ze względu na rym
  • tworzenie rymu do podanego wyrazu
  • nauka i prezentowanie wyliczanek
  • powtarzanie zdań
Ćwiczenia w zakresie czytania i pisania
  Specjalne metody nauki pisania
 • kreślenie liter na dużych płaszczyznach
 • pisanie ruchem ciągłym
 • wzrokowe ujęcie szczegółów konstrukcji litery
 • pisanie liter po śladzie, następnie w ograniczonym polu
 • pisanie ruchem ciągłym liter, sylab, wyrazów
 • ćwiczenia w przepisywaniu
 • ćwiczenia pisania z pamięci
 • ćwiczenia w pisaniu ze słuchu wcześniej opracowanego tekstu
 • wprowadzenie i utrwalenie zasad pisowni
 • kojarzenie głoski z literą
Specjalne metody nauki czytania
 • opracowywanie zespołów literowych
 • różnicowanie zespołów literowych
 • tworzenie i czytanie sylab, wyrazów trzyliterowych, czteroliterowych
 • dobieranie podpisów do obrazka
 • układanie podpisów do historyjek obrazkowych
 • układanie i przekształcanie zdań
 • ćwiczenia czytania z przeciąganiem
 • ćwiczenie czytania ciągów sylabowych, w których pierwsza sylaba jest zarazem sylabą ostatnią wyrazu poprzedniego
Ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  Ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną
 • zabawy rzutne i zręcznościowe
 • biegi i skoki
 • zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • zabawy na lokalizację i orientację w przestrzeni
Ćwiczenia kształcące zaburzoną sprawność manualną
 • ćwiczenia rozmachowe
 • ćwiczenia ruchliwości i sprawności palców
Ćwiczenia kompensacyjne
 • układanie puzzli
 • układanie klocków obrazkowych
 • ćwiczenia podnoszące sprawność całego ciała
 • kolorowanie układów przestrzennych wskazanym kolorem
 • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
 • opowiadanie przedstawionych ilustracji
 • układanie historyjek obrazkowych
 • obrysowywanie figur geometrycznych z zachowaniem kierunku przeciwnego do ruchu wskazówek zegara
 • zarysowywanie małych figur geometrycznych
 • kolorowanie obrazków
 • uzupełnianie brakujących obrazków w historyjce obrazkowej
 • układanie figur według wzoru, z pamięci i bez wzoru
 • układanie figur z patyczków
 • składanie pociętych obrazków
 • wyodrębnianie różnic między obrazkami
 • składanie pociętych figur z papieru
 • rysowanie prostych i krzywych linii pomiędzy coraz bardziej zwężającymi się granicami
 • opowiadanie treści historyjek obrazkowych
 • rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach
 • składanie sylab w sensowne wyrazy za pomocą suwaków i zegarów

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie