Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ogród przedszkolny w pracy przedszkola

 

„ Najbliższym środowiskiem przyrodniczym jest dla dziecka ogród przedszkolny ,który może służyć do poznawania przyrody ,ponieważ spełnia funkcję poznawczą, estetyczną i rekreacyjną.”Wiek przedszkolny,to okres w życiu każdego człowieka,w którym umysł jest najbardziej chłonny.Aby stworzyć dziecku okazję do wszechchstronnego rozwoju należy prowadzić zajęcia i zabawy w terenie.Dzięki takiej formie pracy dziecko ma możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą ożywioną.
Najbliższym środowiskiem przyrodniczym jest dla dziecka ogród przedszkolny, który może służyć do poznawania przyrody,ponieważ spełnia funkcję poznawczą,estetyczną i rekreacyjną.
Zajęcia przeprowadzone w ogrodzie wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną i zaspokajają potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.
W zabawie dzieci odtwarzają swoje przeżycia związane z obserwacją i uzyskanymi wiadomościami.Zajęcia i zabawy prowadzone w terenie wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą,ale na kontakt między dziećmi,które zaczynają rozumieć związek człowieka z poszczególnymi elementami środowiska.Bliskość środowiska naturalnego wpływa na poszanowanie przyrody,tłumienie instynktu niszczycielskiego oraz wysiłek fizyczny,co wiąże się z higienicznym trybem życia i rozwojem zdrowia. Zabawy w ogrodzie wpływają na rozwój procesów myślowych,co stanowi bardzo ważny element w rozwoju mowy dziecka.
Ogród jest miejscem wpływającym wizualnie na estetyczne odczucia dzieci.Piękno krajobrazu, różnorodność kolorów wpływa na rozwijanie u nich myślenia i pobudza do różnorodnych zabaw.
Dzieci chętnie wykorzystują w swoich zabawach tworzywo przyrodnicze, jakie znajdują w ogrodzie, mogą je także wykorzystać do zajęć plastycznych.
Oprócz zabawy jest to miejsce pracy,dzieci uczą się pielęgnacji roślin, pracy w zespole i odpowiedzialności.
Pracując w ogrodzie mogą poszerzyć zakres swoich wiadomości poprzez praktykę i obserwację poznają również prace związane z hodowlą i uprawę roślin.
Hodowla zbliża każde dziecko do przyrody, zaspokaja jego potrzeby i zamiłowania. Prace związane z hodowlą roślin są dla nauczyciela okazją do prowadzenia planowych obserwacji dzieci poznają nazwy roślin, uczą się ich pielęgnacji oraz utrzymania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu.
Dzięki pracom pielęgnacyjnym zaczynają szanować i rozumieć przyrodę. Dzieci wiedzą, że istnieją czynniki, które sprzyjają wzrostowi roślin, są to: rodzaj gleby, woda, nasłonecznienie, nawożenie.
W ogrodzie przedszkolnym nie prowadzi się hodowli zwierząt a obserwacje prowadzone są okazjonalnie.
Pięknym obiektem do obserwacji są ptaki, które można obserwować cały rok. Są one jednak bardzo płochliwe a więc obserwacje są krótkotrwałe i okazjonalne.
Jesienią będą to obserwacje ptaków, które pozostają w Polsce, a zimą dzieci mogą zobaczyć przedstawicieli tych gatunków, które u nas spędzają zimę.
Można zorganizować tzw. ptasią stołówkę. W tym celu jesienią należy wykonać z dziećmi karmniki, które zostaną umieszczone w ogrodzie.
Pokarm którymi są: nasiona oleiste,tłuszcze zwierzęce i białe pieczywo należy systematycznie uzupełniać.Dokarmianie ptaków należy rozpocząć już wczesną jesienią i prowadzić całą zimę.
Wiosną dzieci mogą obserwować różne gatunki ptaków, które powróciły do ogrodu oraz owady i dżdżownice.
Zainteresowanie przyrodnicze powinien rozwijać u dzieci nauczyciel, który w taki sposób prowadzi zabawy i zajęcia żeby rozwinąć poznawczą aktywność swoich wychowanków.
Ogród przedszkolny stanowi niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw zajęć i ćwiczeń gimnastycznych.
Przez kontakt z przyrodą można dostarczyć dzieciom wiadomości przyrodnicze i kształtować postawy ekologiczne już u dzieci w przedszkolu.


Opracowała: Barbara Dobrowolska

Literatura:
1.Frątczakowie E.J. „Ogród przedszkolny”, Warszawa WSiP 1977.
2.Strudzińska M. „Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną”,Warszawa WSiP 1989.
3.Tyszkowa M. „Aktywność i działalność dzieci i młodzieży”,Warszawa PWN 1977.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:03:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:03:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie