Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program adaptacyjny dziecka w przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4555 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program adaptacyjny

„Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka 3 – 4 letniego w przedszkolu”Program opracowała:
Marzena Kurzeja
Mariola TokarczykPrzedszkole nr 12
w Nysie

Wstęp

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym.

Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek, jest niezwykle istotny proces przystosowania się dziecka do przedszkola.

Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowo przyjętego do przedszkola na przełomie kilku lat wstecz można stwierdzić, iż u wielu dzieci ten czas jest okresem trudnym do przejścia, zarówno jak i jego rodziców. Jest źródłem wielu przykrych doznań emocjonalnych co w efekcie utrudnia przystosowanie się dziecka do przedszkola
Dla dziecka 3 – 4 letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Gdy ten kilkulatek adaptuje się do roli przedszkolaka dobrze było by aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeby natury.
Przyczyny problemu przystosowania się dziecka do przedszkola tkwią w tym że:
• Jest to jedna z pierwszych krytycznych zmian nietypowych sytuacji w życiu dziecka
• Nie zawsze nowe środowisko wydaje się dziecku bezpieczne i przyjazne
• Psychika dziecka nie koniecznie jest gotowa na nowe doświadczenia
• Brak przygotowania kadry i rodziców do procesu adaptacji dziecka w przedszkolu

Adaptacja dziecka do przedszkola jest to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby, są konsekwencją tego, że dziecko nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują: płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku a nawet urazu. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom – przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka.
W chwili zapisania dziecka do przedszkola, placówka ta wspólnie z rodzicami bierze na siebie odpowiedzialność za bez stresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i uczynienie go przedszkolakiem.

Dokonywane zmiany

Żeby proces adaptacyjny dziecka do przedszkola przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

Mając na uwadze dobro dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną postanowiłam wraz z nauczycielką ,która rozpocznie pracę w takiej grupie dzieci podjąć działania w tym zakresie, opracowując” Program adaptacyjny dzieci nowoprzyjętych do przedszkola”

• Opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego – obszar edukacyjny „Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie” postanowiono w tym obszarze poszerzyć treści o zapis „Tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu”
Założenia Ogólne Programu

1. Cel główny programu

„Tworzenie dzieciom warunków do łatwej
adaptacji w przedszkolu”

2. Cele szczegółowe programu

• Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
• Motywowanie dzieci do podejmowanie działań i zachowań sprzyjających w integrowaniu się z przedszkolem
• Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach:
nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic
• Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji
• Integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia lepszej współpracy
• pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego jego rozwoju.
• zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola, jego organizacją pracy.


Realizatorzy programu adaptacyjnego

• Dyrektor placówki
• nauczyciel grupy dzieci 3-4 letnich rozpoczynających edukację przedszkolną


Termin realizacji programu

• miesiąc czerwiec poprzedzający rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Możliwości wykorzystania środków do realizacji programu.

• korzystanie z bazy dydaktyczno – materialnej, znajdującej się w przedszkolu
• korzystanie z fachowej pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; psychologa
• korzystanie z materiałów edukacyjnych dotyczących problemu adaptacjiKorzyści dla dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z wprowadzenia zmian.

• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole, do którego zapisali swoje dziecko
• dzieci i rodzice oraz nauczyciele grup młodszych mają możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania serdecznego kontaktu
• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z organizacja pracy tego przedszkola, formami i metodami pracy
• mogą uczestniczyć w organizowanych zabawach i różnego rodzaju ćwiczeniach służących łatwej adaptacji integrowaniu się dzieci i dorosłych
• rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu jakim jest adaptacja ich dziecka do przedszkola
• dyrektor i nauczycielki mają możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań przyszłych klientów poprzez wywiady i ankietowanie
Działania zmierzające do osiągnięcia celów przy realizacji programu

I. Wybór przedszkola

Reklama i promocja przedszkola

• zachęcająca oferta edukacyjna
• logo przedszkola
• plakat informujący o organizowanych „Dniach Otwartych Drzwi”
• opracowanie strony internetowej
• stworzenie optymalnych warunków do przyjęcia nowych dzieci

Zaproszenie dzieci i przyszłych przedszkolaków do zapisu do przedszkola w danym roku szkolnym

• ogłoszenie o zapisach
• rozwieszenie folderów

II. Pierwsze spotkanie z przedszkolem (m-c kwiecień)

- rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi podczas zapisania dziecka do przedszkola
- zwiedzanie przedszkola
- oglądanie sal zabaw, kącików
- prezentacja zajęć dodatkowych, występów dzieci podczas organizowanych „Dni otwartych dni”
- wręczanie zaproszeń rodzicom na zabranie organizacyjne planowane w maju

III. Drugie spotkanie z przedszkolem (m-c maj)

Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych o charakterze edukacyjno – informacyjnym

- zapoznanie rodziców przez dyrektora z organizacją pracy przedszkola, Programem Rozwoju Placówki, Programem Adaptacyjnym i nauczycielami rozpoczynającymi pracę od września w grupach dzieci nowoprzyjętych
- uczestniczenie rodziców w prelekcji z udziałem psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nysie tn. „Zaspakajanie potrzeb dziecka warunkiem jego prawidłowego rozwoju” oraz „Problem adaptacji dziecka do przedszkola”
- umożliwienie rodzicom indywidualnych konsultacji z psychologiem
- wypełnianie ankiet „Rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania rodziców”
- otrzymywanie zaproszeń na zorganizowane trzy zajęcia adaptacyjne w miesiącu czerwcu
- otrzymanie zaproszeń na festyn przedszkolny – imprezę integrującą środowisko przedszkolne i lokalne
- zaproszenie chętnych rodziców z dziećmi do odwiedzania przedszkola w dowolne czerwcowe dni podczas zajęć w przedszkolu z możliwością uczestniczenia w zajęciach lub obserwowania zajęć, oraz zabaw na placu zabaw.


IV. Trzecie spotkanie z przedszkolem (m-c czerwiec)

- udział rodziców i dzieci w zorganizowanych spotkaniach adaptacyjnych


PRZYKŁADY ZAJĘĆ:

SPOTKANIE 1– „Poznajmy się”

Przywitanie w drzwiach rodziców i dzieci, wręczenie im wizytówek, zaproszenie do sali. Dowolne zabawy dzieci (ok. 10 min.).
Zaproszenie wszystkich do koła do zabawy „zapoznawczych”.

1. Gadająca piłka – otrzymując piłkę dziecko mówi swoje imię, rodzic swoje imię i co jego dziecko najbardziej lubi (do wyboru: potrawa, zabawa, zwierzątko...)
2. Cześć! – witamy się z osobami najbliżej nas, z obu stron (podajemy rękę i mówimy swoje imię.)
3. Taniec „Samolot” – z Pedagogiki zabawy
4. Zabawa orjentacyjno – porządkowa „ Słonko świeci, deszczyk pada” – na hasło: słonko świeci – wszyscy spacerują, kłaniając się spotkanym osobom, na hasło: deszczyk pada – dziecko biegnie do swojego rodzica i chroni się pod „parasolem”, który robi rodzic.
5. Przytulanki kołysanki – zabawa przy muzyce z wykorzystaniem metody W. Sherborne:
- Fotelik – dziecko siada pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane przez niego rękoma i kołysane
- Plecki – rodzice i dzieci siadają do siebie plecami, nogi ugięte w kolanach, pchanie plecami partnera starając się pokonać jego opór. Zmiana ról.
- Domek – rodzice wykonują klęk podparty, głowami do środka koła, dzieci przechodzą pod domkiem i wracają do swoich rodziców
- Tunel – dorośli tworzą tunel, stojąc blisko siebie, a dzieci przechodzą pod nim, czołgając się.
6. Zabawa „Na łące” – spotykamy różne zwierzątka:
- małe zwierzątka (dzieci) biegają po łące, wydając odgłosy, duże zwierzątka (dorośli) wołają je,
- dzieci biegną do swoich mam, przytulają się i znów zmieniają się w inne zwierzątka (nauczycielka mówi jakie: pieski – hau hau, kotki – miau miau, żabki – kum kum, boćki – kle kle, ... )
7. Taniec „Do przedszkola” – z Pedagogiki zabawy – inscenizujemy w rytm muzyki: dziecko idzie z mamą za rękę do przedszkola, droga jest daleka (zmiana kierunku), spotyka inne dzieci i idą wspólnie (łączą koło i idą po kole). W przedszkolu zmieniamy buciki i Pani zaprasza do zabawy (idą do środka koła dwa kroki), dzieciom zabawa się podoba bardzo, że aż klaszczą w ręce (klaśnięcie z podniesieniem rąk do góry i trzema krokami do tyłu) – powtarzamy: od zaproszenia do zabawy...
8. Pożegnalne utrwalanie imion. Po kolei każda osoba wychodzi krok do przodu i mówi swoje imię z pięknym ukłonem.
00000SPOTKANIE 2 – „Zabawy integracyjne”

1. Zabawa „Całusek” – w kole – powitanie i utrwalenie imion – powiedz swoje imię i poślij całuska
2. Zabawa „Ludzie do ludzi” – swobodny taniec przy muzyce, gdy muzyka milknie, witamy się z napotkaną osobą(witają się rączki, kolana, małe paluszki, czółka i noski ...)
3. Zabawa w parach „Lustra” – dziecko stoi naprzeciwko mamy. Dziecko robi różne ruchy i miny, mama musi go naśladować. Zmiana ról.
4. Zabawa przy muzyce „Marsz z woreczkami” – wszyscy maszerują w takt muzyki z woreczkami w dłoniach. Na ustalone hasło umieszczają woreczki: na głowie, pod pachą, stają na nim, podrzucają do góry...
5. Taniec „Krasnalkowe buty”
Krasnal bardzo lubi biegać
To też szybko buty zdarł (wędrujemy po kole)
Przyszła pogoda zła (robimy wichurę wyciągniętymi ramionami)
Kto małemu buty da (pochylamy się i pokazujemy rękami buty)
Poszedł krasnal po zakupy,
Kupił sobie nowe buty (idziemy po kole)
Jeden but, drugi but (pokazujemy buty)
Teraz będzie biegał znów (biegniemy w miejscu)
6. Taniec „Tęcza” – Pedagogika zabawy
7. Zabawa ze śpiewem „Stary niedźwiedź”
8. Zabawa pożegnalna: „ Podaj swoje imię i pięknie się ukłoń”


SPOTKANIE 3 – „Bawimy się razem”

1. Powitanie – podaj imię i prześlij iskierkę (uścisk dłoni) do najbliższej osoby.
2. Zabawa ze śpiewem „Ojciec Wirgiliusz” – nauczycielka na refren pokazuje prosty gest (tupanie jedną nogą, młynek z rąk) i wybiera następną dorosłą osobę, następnie wybieramy dzieci,
- przy 3 zwrotce nauczycielka prosi o śpiewanie: szeptem, cieniutko jak myszka, grubo jak niedźwiedź itp.
3. Zabawa w parach „Lustra” – dziecko stoi naprzeciwko mamy. Dziecko robi różne ruchy i miny, mama musi go naśladować. Zmiana ról
4. Zabawa „Zaczarowana drabina” – na podłodze układamy ze sznurka szczebelki drabiny i prosimy by po tej „zaczarowanej drabinie” przejść w zaczarowany sposób (skacząc, na czworaka, okręcając się na każdym szczebelku)
5. Zabawa „Balonik”
6. Masaż „Dreszczyk” – dziecko leży na brzuchu, głowa ułożona na rękach, obok siedzi rodzic. Nauczycielka mówi wiersz, demonstrując czynności, które rodzice powtarzają na ciele dziecka.
– tędy płynie rzeczka
– idzie pani na szpileczkach
– tu przebiegły konie
– tędy przeszły słonie
– a tu idzie szczypaweczka
– zaświeciły dwa słoneczka
– spadł drobniutki deszczyk
– czy przyszedł cię dreszczyk. Zmiana ról.
7. Zabawa „Kółko graniaste”
8. Zabawa pożegnalna w kole – podaj swoje imię i głośno klaśnij.V. Ewaluacja Programu Adaptacyjnego

1. Ankieta „Badanie potrzeb i oczekiwań klientów przedszkola”

2. Ankieta przeprowadzona we wrześniu „ Przydatność spotkań adaptacyjnych”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie