Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Formy pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2024 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kilka wskazówek na temat pracy z uczniami uzdolnionymi.

Oparacowała Jadwiga Meyza

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W GIMNAZJUM.

1. Poznanie ucznia przez nauczyciela.

Nauczyciel gimnazjum chcąc rozpocząć prawidłowy proces dydaktyczny powinien poznać swoich przyszłych uczniów, których „otrzyma” w gimnazjum. Może się tu oprzeć na:
- informacjach wychowawcy klasy VI,
- analizie wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
- wynikach klasyfikacji końcoworocznej,
- informacjach o osiągnięciach ucznia,
- dostępnych informacjach o zainteresowaniach ucznia.

2. Stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie prostych testów ogólnie dostępnych, które odpowiedziałyby na podstawowe pytania o: - zainteresowania ogólne,
- zainteresowania przedmiotowe,
- ocena przez ucznia poziomu własnych uzdolnień,
- szybkość przyswajania i utrwalania wiedzy,
- samoocenę umiejętności,
- cechy temperamentu (siłę, ruchliwość, równowagę)
- ocenę własnej postawy wobec pracy w szkole i w domu.
Wyżej wymienione testy są w posiadaniu każdego doradcy zawodowego, a zostały opracowane w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Ze względu na dużą ilość materiału badawczego proponuję, aby testy były rozłożone w czasie, w kasach I – III gimnazjum.

3. Wsparcie ucznia o wiedzę o technikach skutecznego uczenia się.

Lekcje o technikach skutecznego uczenia się powinny być poprzedzone cyklem lekcji o higienie pracy umysłowej. Tematyka technik skutecznego uczenia się jest dość trudna i dlatego najlepiej oprzeć się na fachowej literaturze, np. Marka Szurawskiego – „Trening interaktywny – pamięć”. Jeśli wychowawca założy sobie zapoznanie uczniów z jedną techniką na godzinie wychowawczej, to oprócz poznania sposób zapamiętywania liczb, wyrazów, rozwoju koncentracji, zyskają na atrakcyjności także te lekcje.4. Wzbogacanie procesu dydaktycznego o nowe środki i metody.

Znając możliwości i zainteresowania uczniów można pokusić się o angażowanie uczniów w tworzenie lekcji, na początku może to być wykorzystanie pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów, potem mogą to być fragmenty lekcji prowadzone przez uzdolnionego ucznia, na koniec może to być zaangażowanie takiego ucznia w wybór środków dydaktycznych do lekcji, planowanie lekcji, kontrolę i ocenianie pracy i osiągnięć innych uczniów, np. w czasie pracy w grupie.

5. Tworzenie środowiska wychowawczego, stymulującego rozwój ucznia.

Chodzi tutaj nie tylko o wspólne z rodzicami dbanie o wszechstronny rozwój dziecka w szkole i w domu, ale również o budzenie chęci poznawania świata i ludzi poprzez spotkania z ciekawymi, wybitnym ludźmi, wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Dobrym początkiem może być spotkanie z absolwentami szkoły. Opieramy się tu na znanej prawdzie, że to co nieznane najczęściej pociąga człowieka do zmian i zaciekawia.

6. Uczenie umiejętności pokonywania trudności, systematycznej, konsekwentnej pracy, rozwiązywania problemów od początku do końca.

Można to osiągnąć tylko ciężko i systematycznie pracując całym zespołem nauczycielskim, tworząc atmosferę twórczej pracy i systematycznie rozliczając uczniów z wykonanych zadań. Uczeń zdolny powinien ciągle być stawiany w nowych, coraz trudniejszych sytuacjach. Powinien np. reprezentować klasę i szkołę na konkursach szkolnych i pozaszkolnych, powinien dorastać do radzenia sobie ze stresem, poznawania swojej wartości.

7. Uczestnictwo ucznia w kołach zainteresowań.

Przez koło zainteresowań rozumiem zajęcia dla uczniów uzdolnionych w jakiejś dziedzinie. Na takich zajęciach można wysoko zawiesić poprzeczkę, planując nie tylko poszukiwanie wiedzy i jej poszerzanie, ale także rozwiązywanie problemów i prowadzenie badań oraz ich opracowanie.


8. Różnicowanie pracy domowej ucznia.

Uczeń uzdolniony powinien otrzymywać zadania domowe o znacznie wyższym stopniu trudności, jednocześnie powinniśmy zadbać o nauczenie takiego ucznia korzystania z różnych źródeł oraz opracowania informacji. Nie możemy dopuścić aby uczeń ściągał informacje np. z internetu, nie opracowując ich.

9. Nagradzanie pracy ucznia.

Uczeń uzdolniony, którego opisałam ma znać swoją wartość, dlatego powinniśmy jego wartość podkreślać i nagradzać, robiąc to z wielkim wyczuciem, nie doprowadzając do zmanierowania i zepsucia. Można to uczynić przedstawiając dorobek i osiągnięcia ucznia całej społeczności szkolnej, pisząc o jego uzdolnieniach w gazetce szkolnej, zamieszczając informacje o sukcesach ucznia w kronice szkolnej i na łamach prasy lokalnej. Uczeń taki jest dumą swoich rodziców, dlatego inni rodzice powinni również poznać takiego ucznia, aby stymulować rozwój własnych dzieci.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie