Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji czytelniczej i medialnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2277 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji czytelniczej i medialnej - Czytam

Wstęp

     Program został opracowany w związku z obserwowanym spadkiem czytelnictwa wśród dzieci. Ma na celu podjęcie działań, które poprawiłyby zaistniałą sytuację. Warunkiem skuteczności zadań zawartych w programie jest uświadomienie zarówno uczniom, jak i rodzicom wagi tego problemu.

I Cele podjętych działań:
 • wyrobienie nawyku czytania
 • rozbudzanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów
 • popularyzacja książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży
 • nabywanie przez uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • bogacenie słownictwa czynnego i biernego
 • podnoszenie umiejętności językowych i ortograficznych
 • uświadomienie uczniom roli książki w życiu człowieka
 • popularyzacja czytelnictwa w środowisku domowym ucznia, kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, w tym częstego korzystania z księgozbioru biblioteki i czytelni.
 • nabywanie umiejętności świadomego korzystania z różnorodnej oferty medialnej
 • wyrobienie nawyku kupowania książek i czasopism
II Procedury osiągania celów:

A zakres działań ogólnoszkolnych
 • ankieta dla uczniów rodziców określająca stan i znajomość problemu
 • organizowanie konkursów :
  • konkurs wiedzy o książkach dla klas I- III
  • konkurs na najciekawszy projekt okładki ulubionej książki – kl.0-III
  • konkurs na najciekawsze życzenia wielkanocne klasy IV – VI
  • konkurs literacki klas IV-VI
  • konkurs frazeologiczny klas IV-VI
  • konkurs mitologiczny – klasa V
 • Wigilijne spotkanie z baśnią – zajęcia z uczniami klas 0-III, , czytanie baśni, śpiewanie kolęd, pogadanka o tradycjach bożonarodzeniowych
 • Inscenizacje wybranych utworów Brzechwy – występy dla uczniów klas 0-III
 • Konkurs pięknego czytania – klasy I-VI
 • Uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną- udział w konkursach czytelniczych,
 • wyłonienie spośród uczniów Szkolnego Czytelnika Roku
 • Organizowanie comiesięcznej wystawy – Pisarz miesiąca
B zakres działań wewnątrzklasowych
 • zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej według osobnego terminarza biblioteki szkolnej
 • wspólne zajęcia klasowe- wycieczki do bibliotek, księgarni
 • urządzenie klasowej biblioteczki- wystawa ulubionych książek i czasopism dla dzieci
 • prowadzenie Zeszytu Ciekawej Książki
 • przeprowadzenie klasowego konkursu na Czytelnika Roku
 • prowadzenie w klasie VI lekcji poświęconych kulturze
 • przeprowadzenie testu sprawdzającego wiadomości z zakresu czytelnictwa
 • wycieczka do redakcji gazety Nowego Czasu Chojnic, przeprowadzenie wywiadu z dziennikarzem
C zakres działań indywidualnych
 • ćwiczenia w czytaniu i mówieniu z uczniami mało i słabo czytającymi
 • stosowanie metod ułatwiających naukę czytania
 • ścisła współpraca z rodzinami tych uczniów (zalecenia do pracy w domu, podanie zestawu ćwiczeń i metod nauki czytania)
 • pogłębianie własnej wiedzy, studiowanie bieżącej literatury dotyczącej czytelnictwa wśród dzieci
 • prowadzenie zajęć w zespole wyrównawczym
D zakres działań środowiskowych
 • współpraca z Biblioteką Publiczną w Charzykowach oraz pobliskimi bibliotekami Chojnicach
 • zorganizowanie imprez środowiskowych – Jesienne Spotkania z Poezją, Wigilia
 • Tworzenie wystawek w bibliotece popularyzujących twórczość pisarzy
 • zorganizowanie zajęć warsztatowych dla rodziców – Czytamy dzieciom i z dziećmi
 • uczestnictwo w gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich
III Zakładane efekty:
  Uczeń:
 • ma nawyk sięgania po książkę
 • czyta ze zrozumieniem
 • świadomie korzysta z zasobów biblioteki
 • wyszukuje potrzebne informacje zawarte w księgozbiorze czytelni
 • potrafi wypowiadać się poprawnie i swobodnie na dowolne tematy
 • ma nawyk kupowania książek i czasopism
IV Ewaluacja
      Program będzie ewaluowany poprzez obserwację postaw czytelniczych uczniów, informacje uzyskiwane od rodziców, rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas, kontrolę czytelnictwa, konkursy czytelnicze, wystawy prac uczniów(wystawy, gazetki) i ankiety.

Opracowanie:
Lucyna Najdowska
Marzenna Niemczyk
nauczycielki SP w Charzykowach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie