Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jakie stwarzam warunki dzieciom w przedszkolu by stało się "istotą samodzielną, pełną energii i spontaniczności" ?

 

 

Dziecko rozpoczynając edukację w przedszkolu staje się niejednokrotnie po raz pierwszy, członkiem grupy rówieśniczej. W grupie dziecko uczy się partnerstwa, zdobywa nowe doświadczenie dotyczące siebie samego: na co je stać, co robi dobrze, w czym jest słabsze. Grupa rówieśnicza daje również możliwość zaspokojenia wielu różnych potrzeb jednostki, a aktywne uczestnictwo w jej życiu może być źródłem radości, uczuć sympatii i przyjaźni. Dziecko w grupie rówieśniczej coraz bardziej poszerza zakres swych kontaktów z innymi ludźmi, a rówieśnicy stają się dla niego pożądanymi partnerami zabaw i działań różnego rodzaju.

Aby dziecko w przedszkolu stało się istotą samodzielną, pełną energii i spontaniczności należy przystosować warunki otoczenia do potrzeb dziecka, uwzględniając jego wrażliwość, jego indywidualny rozwój. Znaczną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel. Bardzo ważny jest proces komunikowania się nauczyciel - dziecko.

Swoją pracę wychowawczą z grupą rozpoczynam od przygotowania sali na przyjęcie dzieci. Jej urządzenie, wystrój mają przyciągać dzieci, zachęcić do podejmowania różnorodnej działalności zarówno w grupie, jak też indywidualnie. Wyposażenie sali w odpowiednią ilość zabawek, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, ich zainteresowań i upodobań oraz właściwe ich rozmieszczenie w zasięgu ręki dziecka będzie sprzyjać nawiązaniu kontaktu między poszczególnymi dziećmi.

Również dużą uwagę zwracam na "kąciki tematyczne". Wielkość i różnorodność tych kącików ma wpływ na poszerzenie u dziecka zasobu wiedzy o świecie, utrwalenie jej, a także na osiąganie przez dziecko określonych umiejętności, sprawności i nawyków.

W pierwszych dniach pobytu dziecka w grupie przedszkolnej, przedszkole jako nowe środowisko jest dla niego nieznanym terenem działań. Dzieci są wystraszone, a oderwanie od najbliższych budzi lęk. Z nieufnością patrzą i słuchają pani, z reguły podporządkowują się wszystkim wymogom, jakie przed nimi stawiamy. Nie zawsze reagują poprawnie na komunikaty, często nie słyszą, nie zauważają co mówi nauczyciel, gdyż zajęte są myślami od najbliższych.

Jako nauczyciel pracując w przedszkolu staram się akceptować każde dziecko takim, jakie ono jest. Od nauczyciela wymaga się właściwego traktowania dziecka, szacunku, aprobaty i liczenia się z jego możliwościami. Ważne jest też stworzenie właściwej atmosfery. Należy wprowadzić opanowanie, wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie w pracę, humor.

Zrozumienie dziecka, pełna jego akceptacja, życzliwe traktowanie go, mówieniu po imieniu, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenie potrzeb psychicznych i społecznych ma istotny wpływ na adaptację do nowych warunków.

Aby dziecko czuło się bezpiecznie w przedszkolu, było śmiałe, pełne energii i spontaniczności staram się nawiązać bliższe kontakty zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami. Również staram się tworzyć atmosferę radości, przyjaźni, zaufania podczas wspólnych zabaw, rozmów indywidualnych, spacerów, wycieczek. Często chwalę dzieci za określone zachowanie, wysiłki i osiągnięcia. Kiedy potrzeba to krytykuję i wskazuję mu to co zrobiło niewłaściwe jednocześnie tłumaczą czy pokazuję, jak to zrobić.

Stwarzam lub wykorzystuję naturalne sytuacje wychowawcze, w czasie których zapoznaję dzieci, w sposób im przystępny i jasny, z tym: co wolno, co można, co należy i jak czynić, a co jest niewłaściwe, niekorzystne i złe.

Barbara Biernat
Zespół Szkół nr1 w Godzieszach Wielkich
Publiczne Przedszkole

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:58:16
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:58:16) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie