Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program terapii logopedycznej chłopca z głębokimi deficytami językowymi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 24598 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Indywidualny program logopedyczny
dla Damiana, chłopca z głębokimi deficytami językowymiDiagnoza logopedyczna
Damian ..................... syn Marka i Bernadety ur. 15. 03. 1994 r. w ............................. zam. .............................................

Diagnoza:
 • oligofazja z obligatoryjnie globalnym opóźnionym rozwojem mowy w wyniku upośledzenia umysłowego (upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym), obejmującym zarówno rozumienie jak i mówienie,
 • chłopiec porozumiewa się w bardzo ograniczonym stopniu za pomocą mimiki, gestów i onomatopei (wyrazów dźwiękonaśladowczych),
 • obniżenie wszystkich funkcji umysłowych.
Zalecenia:
 • dominujące dążenie do umożliwienia dziecku funkcjonowania społecznego,
 • wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka,
 • podejmowanie działań stymulujących rozwój mowy,
 • otaczanie dziecka mową i dążenie do zainteresowania tą formą komunikacji,
 • rozwijanie form przekazu pozasłownego, jakimi posługuje się chłopiec: onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze), mimika, gesty, postawa ciała – zastosowanie metod komunikacji alternatywnej,
 • uczenie odpowiednich zachowań pozasłownych w konkretnych sytuacjach,
 • kontakt z otoczeniem, opanowanie różnorodnych jego form w stopniu możliwym do opanowania,
 • stymulacja najmniej zaburzonych funkcji umysłowych.
     Terapia logopedyczna osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, tak jak w przypadku Damiana jest częścią rewalidacji. Prowadzi się ją obok terapii pedagogicznej, nastawionej na wszechstronną stymulację rozwoju, co osiąga się poprzez ćwiczenia ruchowe, ukierunkowaną zabawę, wprowadzanie elementów muzyki i ogólnorozwojowe ćwiczenia logopedyczne. Praca nad rozwojem mowy powinna być prowadzona dwutorowo: nad nadawaniem i nad odbiorem informacji przez dziecko w dostępny mu sposób oraz jednocześnie z rozwojem umiejętności komunikacyjnych powinny być prowadzone systematyczne ćwiczenia doskonalące aparat mowy (oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne).
Działania stymulujące rozwój mowy
 • rozmawiać o rzeczach, które wykonuje się razem z dzieckiem,
 • obdarzać komentarzem każdą czynność wykonywaną przy dziecku,
 • w obecności dziecka zadawać samemu sobie pytania i odpowiadać na nie,
 • prowokować dziecko do nazywania przedmiotów, którymi się bawi.
Etapy pracy nad komunikowaniem się

Etap I – wzbudzanie motywacji do komunikowania się
     Ten etap powinien polegać na uświadomieniu dziecku sprawczości jego komunikatów, czyli na organizowaniu sytuacji wymagających wyboru i konsekwentnym poszanowaniu każdej decyzji. Istotne jest komunikowanie się na wszystkich dostępnych poziomach, z wykorzystaniem mowy (chłopiec posługuje się jedynie wyrazami dźwiękonaśladowczymi), mimiki, gestykulacji, wyrazu oczu, postawy ciała, odgłosów nieartykułowanych, odgłosów płynących z ciała, oddechu.

Etap II – wspólne poszukiwanie optymalnej dla dziecka drogi – sposobu komunikowania się z otoczeniem
     Praca polega tu głównie na systematycznym i cierpliwym wdrażaniu prostych określeń wyrażających potrzeby. Budowa słownika związana jest z możliwościami chłopca (gest, mimika, onomatopeje, obrazek); w ten sposób wprowadza się wszystkie podstawowe, ważne życiowo pojęcia. Symbole różnych pojęć muszą być wyeksponowane, a z czasem dziecko sygnalizujące gestami zaczyna wychwytywać związek między potrzebą a jej symbolicznym obrazem.

Etap III – wprowadzenie indywidualnego słownika poznanych pojęć
     Chłopiec w zasięgu ręki powinien mieć obrazki lub etykietki. Po zasygnalizowaniu przez niego potrzeby (wskazaniem, gestem, werbalizacją), logopeda powinien głośno i wyraźnie ją zinterpretować i powtórzyć w celu utrwalenia prawidłowego wzorca mówienia.

Etap IV – poszerzanie słownika o inne pojęcia
     Stosując zasadę stopniowania trudności i poglądowości – od pojęć prostych widocznych przechodzi się do pojęć ogólniejszych. Należy ograniczać gadulstwo, mówić jasno i konkretnie.

Etapy następne – praca z prostymi ilustracjami, zabawy tematyczne
     Pozytywne emocje towarzyszące uczestnictwu w różnych formach zajęć wpływają na spontaniczność i motywację do komunikowania się z otoczeniem.

Usprawnianie właściwych nawyków związanych z mówieniem
 • prawidłowy oddech,
 • przełykanie śliny – zamykanie ust,
 • patrzenie na rozmówcę.
Ćwiczenia doskonalące aparat mowy
Ćwiczenia oddechowe
 • zdmuchiwanie świeczki,
 • dmuchanie na skrawek papieru,
 • wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę,
 • zdmuchiwanie płomienia świecy przy zwiększanej stopniowo odległości,
 • dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczkę styropianową,
 • nadmuchiwanie baloników,
 • gra na gwizdku, trąbce.
Ćwiczenia artykulacyjne
 • zabawy i ćwiczenia warg:
  • minki – wesoła – płaskie wargi, rozciągnięte, smutna – wargi w kształcie podkówki,
  • całuski – przesyłanie całusków, cmokanie,
  • rybka – wysuwanie warg do przodu w kształcie pyszczka rybki,
  • gorąca zupa – pokazanie jak chłodzimy wargami zupę,
  • masaż warg – nagryzanie zębami dolnej i górnej wargi.
 • zabawy i ćwiczenia języka:
  • kotki – kotek pije mleko – szybkie ruchy języka w przód o tył,
  • śniadanko misia – miś starannie oblizuje wargo przy otwartych ustach – wargi smarujemy miodem, nutellą, dżemem,
  • ssanie cukierków,
  • żabka – dziecko zbiera z talerzyka płatki kukurydziane, posypkę do ciast czubkiem wyciągniętego jak najbardziej do przodu języka.
 • zabawy i ćwiczenia żuchwy
  • naśladowanie otwierania buzi jak podczas ziewania,
  • wąchanie kwiatów,
  • opuszczanie i unoszenie żuchwy.
 • zabawi i ćwiczenia podniebienia miękkiego
  • nadmuchiwanie baloników,
  • puszczanie baniek mydlanych – kto więcej puści baniek?
Ćwiczenia fonacyjne
 • próby wymowy poszczególnych bądź niektórych samogłosek na różnej tonacji,
 • ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych ( muuu..., chał chał..., pi pi..., itp.).
Ogólnorozwojowe ćwiczenie usprawniające i logopedyczne
Naśladowanie
 • naśladowanie stukania łyżką,
 • naśladowanie ciągu jednosylabowego dźwięku (onomatopeje),
 • wydanie dźwięku związanego z ruchem,
 • naśladowanie dotykanie części ciała,
 • naśladowanie klaskania,
 • naśladowanie prostych ruchów rąk,
 • 2 – 3 sekundowe bazgranie na dużym arkuszu papieru,
 • prawidłowe naśladowanie dźwięków, związanych z trzema znanymi obrazkami czynności,
 • naśladowanie rysowanie dwóch poziomych linii,
 • naśladowanie prostych ruchów rąk, takich jak klaskanie,
 • naśladowanie dwóch prostych ruchów związanych z lepieniem plasteliny,
 • naśladowanie serii czynności związanych z dotykaniem dwóch różnych części ciała równocześnie,
 • naśladowanie serii ruchów szczęką i językiem,
 • naśladowanie różnych sposobów użycia znanych dziecku przedmiotów domowych,
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez pięć zwierząt,
 • naśladowanie zaciskania i otwierania dłoni, kładzenia ich na głowie i za plecami,
 • naśladowanie lepienia z plasteliny dwóch prostych kształtów,
 • naśladowanie ruchów trzech zwierząt,
 • naśladowanie różnych pozycji.
Percepcja
 • obserwowanie chowanej zabawki, zapamiętywanie, gdzie jest chowana i odsłonięcie jej,
 • obserwowanie rąk osoby, by zobaczyć miejsce umieszczania przedmiotu,
 • obserwacja przedmiotu rzucanego na podłogę, odnajdywanie go i podnoszenie go,
 • odwrócenie filiżanki celem otrzymania ukrytego pod nią smakołyku,
 • kojarzenie dwóch różnych dźwięków z dwoma różnymi działaniami, odróżnianie ich i przewidywanie działania związanego z każdym z nich,
 • szukanie w pokoju określonego przedmiotu,
 • znalezienie przedmiotu ukrytego pod jedną z trzech filiżanek,
 • ułożenie trzech klocków na przygotowanym wzorcu,
 • dopasowywanie identycznych rysunków,
 • wkładanie trzech kształtów do pudełka z prostymi wzorami kształtów,
 • sortowanie według trzech różnych kształtów,
 • obserwacja rąk logopedy, branie od niego elementów układanki i dopasowywanie ich zgodnie z wycięciami,
 • dopasowywanie kolorowych klocków do odpowiednich kwadratów papieru.
Motoryka duża
 • klaskanie w dłonie,
 • wyciąganie rąk w górę,
 • sięganie – chwytanie przedmiotów znajdujących się powyżej poziomu oczu,
 • zabawy w chwytanie piłki,
 • omijanie lub przekraczanie drobnych przeszkód,
 • podnoszenie przedmiotu z podłogi bez utraty równowagi,
 • chwytanie toczącej się piłki i odpychanie jej z powrotem bez pomocy,
 • przejście ok. 6 metrów bez asekuracji,
 • chodzenie bokiem i tyłem przy utrzymaniu równowagi,
 • samodzielne otwieranie szafki i szuflady,
 • kopanie dużej piłki do innej osoby,
 • dotykanie zawieszonego przedmiotu,
 • rzucanie woreczkiem do pudełka,
 • toczenie się w bok i z powrotem,
 • przenoszenie małych przedmiotów w łyżce,
 • ciągnięcia ciężkiego pudełka,
 • pociąganie liny trzymanej przez drugą osobę.
Motoryka mała
 • chwycenie łyżki jedną dłonią i trzymanie jej bez pomocy,
 • wyjęcie trzech przedmiotów z zamkniętego pudełka,
 • podnoszenie różnego rozmiaru przedmiotów i wkładanie ich do kubła,
 • odrywanie małych kawałków plasteliny i wrzucanie ich do pudełka,
 • przesypywanie łyżką cukru z jednego pojemnika do drugiego,
 • podnoszenie monet i wrzucanie ich do puszki,
 • otwieranie różnych pojemników,
 • wyjmowanie z pudełka przedmiotów i oddanie jej innej osobie, następnie odbieranie ich i ponowne wrzucanie do pudełka,
 • samodzielne naciskanie guzika, guzików w celu wywołania pożądanego efektu,
 • odkrycie nagrody przez ściągnięcie np. skarpety luźno naciągniętej na pojemnik,
 • uchwycenie kredki i wykonanie przypadkowych pociągnięć na papierze,
 • dmuchanie baniek mydlanych,
 • samodzielne zdejmowanie pokrywek przedmiotów,
 • samodzielne wykonanie palcami kilku prostych ruchów,
 • pociąganie za sznurek lub nakręcanie zabawki poruszającej się lub wydającej dźwięk,
 • naciskanie gąbki, gumowej piłeczki każdą ręką,
 • przypinanie spinaczy do krawędzi np. pudełka,
 • wodzenie palcem po przedmiocie,
 • przecinanie pasków papieru,
 • zbieranie przedmiotów różnej wielkości,
 • zginanie papieru i cięcie jego warstw,
 • wciskanie szpilek i pinezek.
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • układanie wieży z pudełek, klocków,
 • umieszczanie przedmiotu w pustej puszce,
 • umieszczanie po jednym koraliku w każdym wgłębieniu wytłoczki,
 • samodzielne umieszczanie kółek na paliku,
 • umieszczanie patyczków w przygotowanym pudełku z otworami,
 • wkładanie ołówków w otwory stojaka,
 • zamalowywanie płaszczyzny,
 • nawlekanie koralików na patyk, drucik, sznurówkę,
 • przymocowywanie spinaczy w zaznaczonych na pudełku miejscach,
 • rysowanie palcem na rozsypanej mące czy piasku,
 • wykonanie prostej konstrukcji z trzech elementów,
 • modelowanie w plastelinie różnorodnych kształtów,
 • łączenie dwóch części obrazka,
 • przenoszenie pęsetą przedmiotów i umieszczanie w wytłoczce,
 • łączenie punktów,
 • cięcie nożyczkami po linii,
 • przewlekanie sznurka przez otwory,
 • rysowanie figur przez łączenie punktów,
 • rysowanie figur przez obrysowanie szablonu,
 • łączenie punktów w celu uzyskania prostych kształtów.
Czynności poznawcze
 • kierowanie wzroku na osobę wymawiającą imię dziecka,
 • wskazywanie lub podawanie pożądanego przedmiotu bez podpowiedzi,
 • przychodzenie na ustne wezwanie,
 • siadanie na ustne polecenie,
 • zatrzymanie się na ustne polecenie,
 • wskazywanie na swoje odbicie w lustrze z zapytaniem "gdzie jest (imię?) i wskazywanie palcem,
 • obserwowanie przedmiotu trzymanego przez logopedę i szukanie identycznego,
 • usiąść przy stole i samodzielnie wskazać określony przedmiot w odpowiedzi na pytanie "gdzie jest...?",
 • słowna prośba podania przedmiotu odpowiedniej osobie,
 • wskazywanie na przedmiot jako odpowiedz na zapytanie,
 • zapełnienie tabliczki zawierającej cztery proste kształty,
 • podawanie odpowiedniej zabawki na polecenie "daj (psa)",
 • wyszukiwanie identycznych kolorów,
 • właściwe układanie części ciała wyciętych z kartonu,
 • wskazywanie na obrazek określający odpowiedni rzeczownik i czasownik.
Komunikacja – słowna i pozasłowna
 • wydawanie rozpoznawanego odgłosu,
 • osłuchanie się ze specyficznymi dźwiękami i powtarzanie ich,
 • powtarzanie prostych okrzyków,
 • dawanie znaków w odpowiedniej chwili,
 • spontaniczne wydawanie różnych odgłosów zwierząt i otoczenia,
 • nazywanie członków rodziny,
 • wyrażanie potrzeby, żądanie dźwiękiem, jednym słowem,
 • odpowiadanie twierdzące lub przeczące na pytanie "czy to jest...?",
 • samodzielne nazywanie zwierząt,
 • używanie słów lub gestów oznaczających "mały – duży",
 • dokonywanie natychmiastowego wyboru poprzez wskazywanie lub nadawanie dźwięków.
Samodzielność
 • samodzielne podnoszenie palcami i zjadanie pożywienia,
 • trzymanie kubka obiema rękami i podnoszenie go do ust,
 • picie bez rozlewania przy użyciu obu rąk,
 • samodzielne zdjęcia butów,
 • jedzenie widelcem,
 • samodzielne zakładanie rozpinanego swetra,
 • zapięcie dużego pojedynczego guzika,
 • samodzielne zapięcie i rozpięcie swetra,
 • samodzielne nalewanie z dzbanka do mniejszych naczyń.
Uspołecznianie
 • dostarczenie przyjemności z ograniczonego kontaktu fizycznego,
 • właściwe reagowanie na przyjacielski kontakt fizyczny,
 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego przynajmniej przez 3 sekundy,
 • odczuwanie przyjemności z prostej wspólnej zabawy,
 • wskazywanie dotykaniem palcami części ciała innej osoby,
 • tworzenie modelu ciężarówki tam i z powrotem razem z inną osobą,
 • wyrzucanie na prośbę do śmieci kawałka papieru,
 • układanie wieży z klocków na przemian z logopedą,
 • prawidłowe używanie pacynki w prostych zabawach z pacynką innej osoby,
 • krótka zabawa w naśladowanie,
 • wytarcie blatu stołu.
Wykorzystanie alternatywnych sposobów komunikowania się
System komunikacji symbolicznej BLISS (słowa w postaci symboli)
 • dobieranie symboli dokładnie do potrzeb chłopca,
 • aktualizowanie doboru symboli zgodnie z oczekiwaniami chłopca,
 • ten sam symbol, mimo określonego znaczenia, może przyjmować różne funkcje, w zależności od możliwości intelektualnych,
 • wprowadzanie symboli ma uzupełniać braki, a jednocześnie dawać radość i satysfakcję,
 • posługiwanie się zestawem symboli polega na wskazywaniu ich.
System piktogramów (znaki)
 • przyswajanie przez chłopca znaków,
 • komunikowanie na podstawie wskazania określonego znaku,
 • tworzenie wypowiedzi własnych 2 – 3 znakowych.
Opracowała: Lidia Gaworczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie