Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ewaluacja programu autorskiego - Moja mała ojczyzna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12704 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka i jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji regionalnej, która powinna być kontynuowana w późniejszej nauce. Dzieci wychowane w potrzebie kontaktu z kulturą i sztuką, nauczone prokulturowego myślenia, w okresie dojrzałym będą potrafiły zachować własną tożsamość, szanować ją i pielęgnować, a poprzez własny rozwój wzbogacić i przekazać następnym pokoleniom.

Te przemyślenia skłoniły mnie do napisania programu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna. Ponieważ program został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej do pracy w przedszkolu, po roku pracy chciałam sprawdzić jak oceniają go osoby wykorzystujące go w działaniach edukacyjnych – czyli nauczycielki placówki. Badaniem objęłam 7 nauczycielek.
Wyniki ankiety dla nauczycieli.

Na pytanie:

1. Czy znasz program z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”?

100% osób dało odpowiedź -tak

2. Czy wykorzystujesz w swojej pracy wyżej wymieniony program?

100% osób dało odpowiedź -tak

3. Czy proponowane w programie cele i treści uważasz za trafne i dobrze dobrane?

100% osób dało odpowiedź -tak

4. Czy uważasz, że program:

• Zawiera wszystkie treści z zakresu edukacji regionalnej.
• Powinien zostać wzbogacony o treści.
• Nie mam zdania
100% nauczycieli uważa, że zawiera wszystkie treści zakresu edukacji regionalnej.

Wnioski:

Wynika z tego, że nauczyciele znają program z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna” i wykorzystują go w swojej pracy. Uważają, że cele i treści zostały dobrze dobrane oraz, że obejmuje on wszystkie treści z zakresu edukacji regionalnej.

Doskonałym przewodnikiem dla nauczycieli do prowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową były ludowe obrzędy, doroczne zwyczaje, uroczystości przedszkolne. W przedszkolu odbyły się uroczystości; „Andrzejki”, „Jasełka”, „Bal karnawałowy”, „Powitanie wiosny”, „Dzień Babci”, „Dzień Matki”.

Poznawanie najbliższego otoczenia byłoby niemożliwe bez spacerów i wycieczek.
Odbyliśmy wycieczki i spotkania:
• spacery po najbliższej okolicy,
• spacer alejami,
• wycieczka na cmentarz,
• wycieczki do urzędów i zakładów usługowych,
• spotkania z pracownikami różnych zawodów.
Ważnym etapem w realizacji treści z edukacji regionalnej były cykliczne wyprawy do muzeum. Nasze przedszkolaki oglądały wystawy- „Rzemiosło częstochowskie”, „Opowieść o chlebie”, prezentacje multimedialną- „Ogólnopolska wycinanka ludowa”. Kustoszki prowadziły z dziećmi zajęcia w oparciu o wybrane eksponaty- „Święta Bożego narodzenia w tradycji ludowej” i „Częstochowa i okolice w baśniach, podaniach i legendach”, pod ich kierunkiem dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne.
Były to aktywne i twórcze spotkania z tradycją i kulturą. Zagadnienia z regionalizmu niezwykle bogate w treści stały się przedmiotem różnorodnej aktywności plastycznej. Uczestniczyliśmy w konkursach plastycznych, organizowaliśmy wystawki prac dla rodziców na szatni. Wyjścia nauczyły dzieci właściwych zachowań w miejscach publicznych, środkach lokomocji i kulturalnego obcowania ze sztuką.
Aby usystematyzować poznane wiadomości urządziłam w sali dzieci 5-6 letnich kącik regionalny. Oprócz zdjęć, ilustracji związanych z regionem dzięki pomocy rodziców zgromadziliśmy przedmioty codziennego użytku sprzed lat. Kącik ten odwiedzały wszystkie dzieci z przedszkola.

Realizując program wykorzystywałyśmy naturalne zainteresowanie dzieci tym co odległe, nieznane tajemnicze, czyli legendami, podaniami, opowiadaniami o życiu ludzi w dawnych czasach i obecnych na terenie miasta i okolic. Chcąc sprawdzić czy ta metoda odniosła skutek, przeprowadziłam ankietę ewaluacyjna wśród 30 dzieci losowo wybranych z grup średniaków i starszaków ponieważ w tym roku oni w całości realizowali treści zawarte w programie, a dzieciom młodszym nauczyciele dobierali wynikające z treści zadania na miarę ich możliwości.

Zadaniem dzieci było wstawienie odpowiedniego znaczka przy pytaniu.

1. Czy lubisz zajęcia o rodzinnym mieście ?
2. Czy ciekawią Cię spotykania z babciami i tajemnice muzeum ?
3. Czy dzięki zajęciom więcej wiesz o swoim regionie?
4. Czy chciałbyś uczestniczyć w takich zajęciach w następnym roku ?

Wyniki ankiety dla dzieci.

Pytanie
tak nie

1 30 -
2 30 -
3 29 1
4 29 1


Ankieta ewaluacyjna dotycząca prowadzenia zajęć wykazała, że dzieci lubią zajęcia o rodzinnym mieście i ciekawią je spotkania z babciami i tajemnice muzeum-100% dzieci wstawiło znaczek- tak przy pytaniu 1 i 2.
99% dzieci wstawiło znaczek tak przy pytaniach 3 i 4 , iż dzięki zajęciom wie więcej o swoim regionie i chciałoby w takich zajęciach uczestniczyć w następnym roku.Opinie dzieci pokryły się z opiniami rodziców, którzy również wypełnili ankietę.


Wyniki ankiety dla rodziców


Ankietę przeprowadzono wśród 22 rodziców dzieci 5-6 letnich.

Na pytanie:
1. Czy wiecie państwo, że w grupie Waszych dzieci realizowany jest program edukacji regionalnej „ Moja mała Ojczyzna” ?
Udzielono odpowiedzi:
• Tak - 20 osób
• Nie- 2 osoby
2. Czy uważacie państwo, że dzieci w wieku przedszkolnym są za małe na realizowanie tych treści?
Udzielono odpowiedzi:
• Tak - 1 osoba
• Nie- 21 osób

3. Czy dzieci chętnie opowiadają o wycieczkach do muzeum i pobliskich miejsc?
Udzielono odpowiedzi:
• Tak - 22 osoby
• Nie- 0
4.Czy według Państwa dzięki realizacji tego programu dzieci posiadają większe wiadomości o swoim regionie?
Udzielono odpowiedzi:
• Tak - 22 osoby
• Nie- 0
5 .Czy kierunek dotychczasowej pracy nad rozwijaniem zainteresowań najbliższym regionem powinien być kontynuowany?
Udzielono odpowiedzi:
• Tak - 22 osoby
• Nie- 0

6.Jak ocenia Pani (Pan) pracę nauczyciela nad rozwijaniem patriotyzmu lokalnego w tej grupie?
Udzielono odpowiedzi:
• dobrze - 21
• źle - 0
• inne- 1


Odpowiedź na pytanie 6 Ilość osób
dobrze 21
źle 0
inne 1


Wnioski:

Z ankiety wynika , iż prawie wszyscy rodzice wiedzą , że w grupie realizowany jest program z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”. Uważają oni , że dzieci nie są za małe na realizowanie takich treści. Dzieci wszystkim rodzicom chętnie opowiadają o wycieczkach do muzeum i pobliskich miejsc . Rodzice dostrzegli , że dzięki realizacji tego programu dzieci posiadają większe wiadomości na ten temat i uważają iż kierunek tych działań powinien być kontynuowany. 21 rodziców dobrze ocenia pracę nauczyciela w tym kierunku, jedynie jedni nie mieli zdania na ten temat.

Podsumowując rok pracy w oparciu o program regionalny , stwierdzam , że zajęcia z tej dziedziny cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, rozbudzały ich aktywność twórczą i poznawczą. Wiele radości sprawiło im pieczenie pierników, nauka tańców średniowiecznych rycerzy, poznawanie „przerażających” legend, wycieczki. Dużo satysfakcji sprawiły im przygotowane prezentacje- „Śladami przeszłości”- w oparciu o eksponaty z kącika regionalnego, „Powitanie wiosny”- prezentacja obrzędów związanych z tym zwyczajem.
Dzięki realizacji dzieci zdobyły nie tylko nowe wiadomości, umiejętności, ale udało się je zainteresować najbliższym środowiskiem – ich “ Małą Ojczyzną” i rozwijać ich tożsamość lokalną i narodową.
Do realizacji programu włączyli się również rodzice. Brali udział w spotkaniach wycieczkach, gromadzeniu eksponatów i przeżywali twórcze prezentacje swoich dzieci.

Opracowała Małgorzata Duda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie