Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych koła teatralnego

 

Opracowały:
Bożena Kuc
Anna Kołodziej

I. WSTĘP

     Udział w teatrze szkolnym umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie.
     Program ten będzie realizowany na zajęciach kółka teatralnego (dwie godziny tygo-dniowo).

II. CEL GŁÓWNY

     Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygo-towanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pobudzanie do aktywności twórczej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie,
 • współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
 • poznanie specyfiki pracy aktora,
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • kształtowanie zamiłowanie do literatury,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
IV. METODY REALIZACJI

     Metody aktywne uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania pro-blemów, ale uczą również komunikowania się i współdziałania. Skuteczność tych metod, za-leży w dużej mierze od zaangażowania emocjonalnego dzieci, ich zainteresowań i motywacji.
     W pracy z dziećmi w szczególności zostaną wykorzystane:
 • metody wspomagające odczuwanie zmysłowe i koncentrację,
 • zabawy i gry Klanzy,
 • elementy metody P.Dennisona,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • pogadanka,
 • praca z tekstem,
 • inscenizacja,
 • drama ,
 • techniki wyobrażeniowe.
V. FORMY REALIZACJI
 • wyjście do teatru, opery, kina, muzeum,
 • przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną,
 • udział w konkursach recytatorskich, przeglądach i festiwalach teatralnych,
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA
 • integracja grupy teatralnej poprze zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, gło-sem,
 • ekspresja emocji w życiu i w teatrze,
 • muzyka i plastyka w teatrze,
 • podstawowe elementy procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, akcja i czas,
 • analiza tekstu, adaptacja, projekt scenariusza,
 • obsada aktorska,
 • próby analityczne, sytuacyjne, techniczne,
 • premiera.
VII. TEMATYKA ZAJĘĆ
 1. Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
 3. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową.
 4. Wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, ruchem.
 5. Ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją.
 6. Ćwiczenia pamięci.
 7. Praca nad koncentracją.
 8. Scenki sytuacyjne, improwizowane.
 9. Gry rozbudzające wyobraźnię.
  • gry w wyobrażonych sytuacjach,
  • "coś z niczego".
 10. Tworzenie prostych scenek dramowych.
 11. Praca reżysera i aktorów.
 12. Wybór utworów literackich do prezentacji.
 13. Praca nad spektaklem.
 14. Projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów.
 15. Dobór muzyki oraz nauka pląsów.
 16. Występ.
VIII. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

     Uczestnik koła teatralnego:
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • posiada i wykazuje się wrażliwością emocjonalną,
 • rozumienie odrębność innych i potrafi ją uszanować,
 • działa w sposób samodzielny i twórczy,
 • jest odpowiedzialny za własne działania,
 • wykazuje się znajomością podstawowych pojęć związanych z teatrem,
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 • dba o estetyczne wykonywanie scenografii,
 • dykcyjnie poprawnie wypowiada kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą,
 • wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki.
Anna Kołodziej
Bożena Kuc

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:53:02
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:53:02) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie