Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych koła teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 43179 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

Opracowały:
Bożena Kuc
Anna Kołodziej

I. WSTĘP

     Udział w teatrze szkolnym umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie.
     Program ten będzie realizowany na zajęciach kółka teatralnego (dwie godziny tygo-dniowo).

II. CEL GŁÓWNY

     Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygo-towanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pobudzanie do aktywności twórczej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie,
 • współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
 • poznanie specyfiki pracy aktora,
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • kształtowanie zamiłowanie do literatury,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności,
 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
IV. METODY REALIZACJI

     Metody aktywne uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania pro-blemów, ale uczą również komunikowania się i współdziałania. Skuteczność tych metod, za-leży w dużej mierze od zaangażowania emocjonalnego dzieci, ich zainteresowań i motywacji.
     W pracy z dziećmi w szczególności zostaną wykorzystane:
 • metody wspomagające odczuwanie zmysłowe i koncentrację,
 • zabawy i gry Klanzy,
 • elementy metody P.Dennisona,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • pogadanka,
 • praca z tekstem,
 • inscenizacja,
 • drama ,
 • techniki wyobrażeniowe.
V. FORMY REALIZACJI
 • wyjście do teatru, opery, kina, muzeum,
 • przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną,
 • udział w konkursach recytatorskich, przeglądach i festiwalach teatralnych,
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA
 • integracja grupy teatralnej poprze zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, gło-sem,
 • ekspresja emocji w życiu i w teatrze,
 • muzyka i plastyka w teatrze,
 • podstawowe elementy procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, akcja i czas,
 • analiza tekstu, adaptacja, projekt scenariusza,
 • obsada aktorska,
 • próby analityczne, sytuacyjne, techniczne,
 • premiera.
VII. TEMATYKA ZAJĘĆ
 1. Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
 3. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową.
 4. Wyrażanie emocji, uczuć gestem, mimiką, ruchem.
 5. Ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją.
 6. Ćwiczenia pamięci.
 7. Praca nad koncentracją.
 8. Scenki sytuacyjne, improwizowane.
 9. Gry rozbudzające wyobraźnię.
  • gry w wyobrażonych sytuacjach,
  • "coś z niczego".
 10. Tworzenie prostych scenek dramowych.
 11. Praca reżysera i aktorów.
 12. Wybór utworów literackich do prezentacji.
 13. Praca nad spektaklem.
 14. Projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów.
 15. Dobór muzyki oraz nauka pląsów.
 16. Występ.
VIII. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

     Uczestnik koła teatralnego:
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • posiada i wykazuje się wrażliwością emocjonalną,
 • rozumienie odrębność innych i potrafi ją uszanować,
 • działa w sposób samodzielny i twórczy,
 • jest odpowiedzialny za własne działania,
 • wykazuje się znajomością podstawowych pojęć związanych z teatrem,
 • umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych,
 • dba o estetyczne wykonywanie scenografii,
 • dykcyjnie poprawnie wypowiada kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą,
 • wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki.
Anna Kołodziej
Bożena Kuc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie