Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć rewalidacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13645 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program zajęć rewalidacyjnych(indiwidualny)dla ucznia kl.II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr. 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr.1 w P-ślu.


     U ucznia kl. II ZSZ Nr 3 przy SOSW Nr.1 Marcina ur. 14.07.1986r. Zespół Orzekający Poradni Pedagogicznej-Psychologicznej stwierdził upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego,słabo wykształcone funkcje słowne,trudności w samodzielnym formułowaniu wypowiedzi pisemnych oraz ustnych,trudności w myśleniu logicznym.Rozwój umysłowy ucznia jest nieharmonijny w zakresie zdalności myślenia logiczno-pojęciowego oraz matematyczneo.Bardzo ubogi zasób wiedzy ogólnej.tempo uczenia się nowego materiału bardzo wolna.Poziom wiadomości z j.polskiego i matematyki b.niski.Braki sięgają klas młodszych szkoły podstawowej.Sprawność grafomotoryczna jest słaba.W pisaniu liczne błędy różnorodnego typu.Słabo opanowana technika czytania.
     Z powyższym orzeczeniem uczeń przybył do Ośrodka w 2001r.do klasy II Gimnazjum.Zespół Orzekający Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zalecił:

 • uzupełniać od podstaw braki w wiadomościach ogólnych i wiedzy szkolnej w zakresie wszystkich przedmiotów.
 • prowadzić ćwiczenia usprawniające technikę pisania i czytania.
 • rozwijać umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej.
 • uczyć dokładnego spostrzegania oraz ujmowania różnic i podobieństw między pojęciami.
Ogólne założenia:
     Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną reprezentuje ogólnie opóżniony rozwój psychofizyczny w związku z tym konieczne jest objęcie jej dodaktowymi zajęciami logopedycznymi,rewalidacyjnymi lub psychoterapeutycznymi.Zajęcia rewalidacyjne mają się przyczynić do wspomagania,rozwijania i kształtowania zaburzonych funkcji umysłowych. Charakterystyczną cechą edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną stało się wprowadzenie oraz wykorzystanie komputera w procesie uczenia się i nauczania.
     Komputer znakomicie przyczynia się do uzupełniania wiedzy i dostarczania potrzebnych wiadomości za pośrednictwem dżwięku,obrazu,druku w sposób bardzo atrakcyjny dla ucznia.Nauczanie wspomaganie komputerem stosowane jest w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z bardzo dobrym rezultatem.

Cel ogólny:
     Doskonalenie i usprawnianie wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych a także wzmacnianie integracji między funkcją wzrokową kinestetyczno-ruchową.Ćwiczenie logicznego myślenia,pamięci,koncentracji uwagi i orientacji w kierunkach.Wprowadzenie ćwiczeń wzbogacających słownictwo i wiadomości ucznia.

Cele szczegółowe operacyjne:
Uczeń:
 • potrafi włączyć komputer
 • potrafi sie zalogować
 • potrafi znależć odpowiednią stronę
 • potrafi zapisać informacje na dysku
 • potrafi przejść z jednej strony www na inną
 • potrafi wyszukać w internecie potrzebne mu informacje
 • potrafi bezpiecznie wylączyć komputer
 • potrafi wykonać działania matematyczne w zakresie 100(dodawanie,odejmowanie,mnożenie,dzielenie)
 • zna liczebniki
 • zna kolejność wykonywania działań
 • zna rodzaje figur geometrycznych
 • potrafi narysować figury geometryczne
 • rozróżnia figury geometryczne
 • zna litery
 • potrafi podzielić litery na samogłoski i spółgłoski
 • potrafi podzielić wyrazy na sylaby
 • zna zasady ortografii
 • zna zasady pisowni wyrazów wielką literą
 • wie co to jest zdanie
 • zna rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi
 • umie rozwinąć zdanie pojedyncze
 • zna zasady stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym
 • zna wyrazy,które się tak samo wymawia,a inaczej pisze
 • wie co to jest rzeczownik,przymiotnik i czasownik
 • umie odmienić rzeczownik przez przypadki
 • stopniuje przymiotniki
 • umie odmienić czasownik przez liczby i osoby
 • umie znależć w zdaniu podmiot i orzeczenie
 • potrafi przepisać tekst
 • potrafi przepisać z pamięci własny,krótki tekst
 • potrafi przeczytac tekst ze zrozumieniem
 • potrafi odpowiedziec na pytania dotyczące tekstu
 • zna zasady pisanie listu,podania,życiorysu,zaproszenia
Formy realizacji
     Program realizowany będzie z uczniem klasy II ZSZ Nr 8 przy SOSW Nr 1 w formie indiwidualnej na zajęciach rewalidacyjnych z wykorzystaniem komputera w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez okres 10 miesięcy: od września 2004r. do czerwca 2005r.

Zakres treści:

Dział I:Edytor grafiki-PAINT
 1. Rysowanie elementów gotowych:prostokąt,koło,kwadrat
 2. Tworzenie i projektowanie dywanu-elementy gotowe
 3. Dobór narzędzi do malowania i rysowania
 4. Projekt pokoju ucznia-własny pomysł
 5. Wypełnianie kolorem danego obszaru
 6. Ćwiczenia w kolorowaniu-kolorowanie komputerowe
     Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych,ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowej,ćwiczenie funkcji kinestetyczno-ruchowych,ćwiczenie koncentracji uwagi,logicznego myślenia i pamięci,ćwiczenie orientacji w kierunkach.

Dział II:Edytor tekstu-WORD
 1. Podstawowe zasady pisania dokumentów tekstowych-użycie polskich liter.
 2. Ćwiczenia w pisaniu-przepisywanie gotowego tekstu
 3. Tworzenie własnego dokumentu tekstowego-pisanie z pamięci
 4. Formatowanie dokumentów tekstowych
 5. Wstawianie ramek i ozadabianie tekstu "Mój list do kolegi"
 6. Plan lekcji-tworzenie prostych tabel
     Ćwiczenie funkcji kinestetyczno-ruchowych,ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,ćwiczenie logicznego myślenia,koncentracji uwagi,pamięci,ćwiczenie orientacji w kierunkach.

Dział III-Internet
 1. Wyszukiwanie informacji z internetu-"Życiorys J.Kochanowskiego"
 2. Pozyskiwanie jak najwięcej informacji na zadany temat za pomocą różnych stron www-"Co wiemy o naszym Układzie Słonecznym?"
 3. Rozmowy przez internet-korzystanie z gg,Skype i czata
 4. Przegląd gier edukacyjnych-www.bombi.pl,www.mini-clip.com.pl
 5. Przegląd stron edukacyjnych-www.szkoła.pl,www.profesor.pl
     Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości,logiczne myślenie,pamięć i koncentrację uwagi,koordynację wzrokowo-ruchową,ćwiczenie funkcji słuchowych i funkcji kinestetyczno-ruchowych.

Dział IV-Multimedia
 1. Zastosowanie kalkuratora w prostych obliczeniach
 2. "Gry Magdalenki"-utrwalanie zasad ortografii(ch,ó,rz,u,ż,h)
 3. "Gry Magdalenki"-utrwalanie reguł matematycznych(+,-,*,: w zakresie 0-100)
 4. "Gry Magdalenki"-układanie puzzli na planszach od 1x1 do 10x10
 5. Gry "Literki"-tworzenie własnych wyrazów
     Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości,logiczne myślenie,pamięć i koncentrację uwagi,koordynację wzrokowo-ruchową,ćwiczenie funkcji słuchowych i funkcji kinestetyczno-ruchowych.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
 • umie poprawnie przepisać tekst
 • zna zasady pisowni języka polskiego
 • zna części mowy
 • zna czesci zdania
 • umie napisać z pamięci własny tekst
 • potrafi wyszukiwac w internecie potrzebne informacje
 • potrafi wykonywac dzialania matematyczne w zakresie 100
 • umie przeczytac tekst ze zrozumieniem
 • umie odpowiedziec na pytania dotyczące tekstu.
Opracowała:mgr Alicja Kuniec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie