Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii w gimnazjum specjalnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1369 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dokument zawiera plan rozwoju zawodowego, który zoatał napisany zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. (według nowych paragrafów).

Plan Rozwoju Zawodowego
mgr Katarzyny Józwiak
nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1.IX.2005r.

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 14.IX.2005r.

Data zakończenia stażu: 31.V.2008r.

§ 8 UST. 2 PKT 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

ZADANIA:

 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 2. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej.
 3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
 4. Opieka nad pracownią chemiczną.
 5. Zorganizowanie szkolnych konkursów chemicznych.
 6. Zorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych.

§ 8 UST. 2 PKT 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

ZADANIA:

 1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.
 3. Prowadzenie kroniki szkolnej z wykorzystaniem technik komputerowych.
 4. Opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach internetowych.

§ 8 UST 2 PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

ZADANIA:

 1. Zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu przedmiotowego przyroda oraz innych nauczycieli.
 2. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
 3. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, referatów.
 4. Aktywna praca w zespole do spraw profilaktyki uzależnień.
 5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach i warsztatach.

§ 8 UST. 2 PKT 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

ZADANIA:

 1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć ekologicznych.
 2. Modyfikacja programu nauczania z chemii dla III etapu kształcenia.

§ 8 UST. 2 PKT 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

ZADANIA:

 1. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu chemicznego.
 2. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego.
 3. Organizowanie wycieczek dla uczniów.

§ 8 UST. 2 PKT 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

ZADANIA:

 1. Współpraca z Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.
 2. Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy.
 3. Współpraca z ZS nr 31 w Bydgoszczy.
 4. Zorganizowanie imprez szkolnych we współpracy z innymi nauczycielami.

§ 8 UST. 2 PKT 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

ZADANIA:

 1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemu.
  1. Identyfikacja problemu.
  2. Geneza i dynamika zjawiska.
  3. Znaczenie problemu.
  4. Prognoza.
  5. Propozycje rozwiązań i oddziaływanie.
  6. Uzyskany efekt.............................................................................
/data i podpis dyrektora szkoły/    /data i podpis nauczyciela/

Opracowanie: mgr Katarzyna Józwiak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie