Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko odrzucone i agresywne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1391 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Analiza przypadku odrzucenia ucznia przez klasę z powodu jego wyglądu i reakcje agresywne chłopca skierowane do osób wyśmiewajacych.
I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
      Problem, którym się zajęłam dotyczy odrzucenia i izolacji Bartłomieja przez klasę oraz jego zachowań agresywnych w odwecie na zaczepki słowne. Ucząc matematyki i będąc wychowawczynią chłopca od IV klasy zauważyłam problemy chłopca i postanowiłam mu pomóc.
      Bartłomiej pochodzi z rodziny pełnej, w której tylko ojciec pracuje a matka zajmuje się domem. Chłopiec ma dwie młodsze siostry (o rok i o dwa lata) i małego brata.
      Powodem izolacji i odrzucenia była tusza chłopca. Stało się to wystarczającą przyczyną do okazywania nietolerancji, braku akceptacji przez klasę, zaczepek słownych. Wyzwiska pod adresem Bartłomieja powodowały to, iż nie potrafił opanować złości, gniewu i agresji w stosunku do kolegów, używał wulgarnego słownictwa. Bójki, popychania były częste szczególnie na przerwach.
      W trakcie rozmów, wywiadów z rodzicami, poprzednią wychowawczynią, nauczycielami uczącymi i dziećmi w klasie okazało się, że prowodyrami przykrych zachowań kolegów i koleżanek było dwóch uczniów. Inni uczniowie także dokuczali chłopcu, bo się wyraźnie wyróżniał z klasy. Problem się nasilał i należało podjąć zdecydowane działanie aby chłopcu pomóc.

II. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

      Kiedy w roku szkolnym 2002/2003 objęłam wychowawstwo w klasie IV zaobserwowałam, że Bartłomiej jest izolowany od rówieśników. Siedział w końcowych ławkach i kontakty miał tylko z kolegą z ławki i sporadyczne z innymi osobami w klasie. Zaobserwowałam także że zespół klasowy nie jest zgrany, spójny. Widoczny był podział na dziewczynki i chłopców. Chłopiec wyróżniał się na tle klasy swoją posturą już w młodszych klasach i to wówczas uczniowie zaczęli mu dokuczać. Szczególnie wyróżniało się w tym dwóch uczniów, ale inni także często przyłączali się do "dobrej zabawy" i przezywali go tłuścioch, grubas, pulpet, kaszana itd. Bartłomiej najpierw próbował także werbalnie odgryzać się napastnikom, ale z czasem zaczął używać siły. Jako wysoki, dobrze zbudowany i silny chłopiec przewracał agresorów na podłogę i bił się z nimi. Z czasem zauważyłam także, że używa wulgarnego słownictwa. Na zwracane uwagi chłopiec reagował gniewem, złością, zamykał się jeszcze bardziej. Zdarzało się że odmawiał pisania kartkówek i sprawdzianów. Siadał na końcu klasy, zacinał się i nie sposób było wyciągnąć z niego jakiekolwiek wyjaśnienia. Nie chciał współpracować na lekcjach z podziałem na grupy, wyłączał się i biernie siedział. Wywoływany do samodzielnej odpowiedzi w ławce czy przy tablicy całkiem nieźle sobie radził. Bartłomiej czasami przeszkadzał uczniom w lekcjach.
      Mówił do siebie, czytał zadane teksty na głos, wydawał różne dźwięki – buczenia, szepty ale w taki sposób że nauczyciele nie mogli go usłyszeć. Osoby siedzące blisko niego rozpraszały się, nie mogły się skupić np. na sprawdzianie. Skarżyły się na jego zachowanie. Budziło to niechęć do chłopca, nawet tych uczniów, którzy go nie wyśmiewali. Chęć akceptacji była tak silna, że próbował się wtrącać do rozmów innych uczniów, włączać do gry bez pytania o zgodę, czym jeszcze bardziej sobie szkodził. Nie wykazywał chęci uczestnictwa w akademiach, zabawach klasowych np. mikołajkach, choince czy występach na Dzień Mamy i Taty.
      Zbierając informacje na temat zaistniałego problemu rozmawiałam o chłopcu z rodzicami, z innymi nauczycielami, jego siostrami i uczniami z klasy. W rozmowach z Bartłomiejem starałam się mu zwracać uwagę, że agresywne zachowania z jego strony jeszcze bardziej pogarszają sytuację.

III. ZNACZENIE PROBLEMU

      Bartłomiej jako dziecko izolowane i odrzucone, pozostawał na uboczu życia klasowego. Nie miał więc warunków do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji. Złe traktowanie chłopca przez kolegów i koleżanki wpływało na obniżenie samooceny, nie dawało satysfakcji z przebywania z grupą rówieśniczą. Mogło też wpłynąć na niechętny stosunek ucznia do szkoły i nauki. Dziecko takie wycofuje się z życia zbiorowego, czuje się niepotrzebne, boi się ośmieszania. Bartłomiej wyśmiewany i odrzucony przez grupę rówieśniczą był spięty, odczuwał niepokój, unikał towarzystwa lub się narzucał, zamykał się w sobie lub przeciwnie reagował złością, gniewem, rozpoczynał bójki. Utrudniało to jego stosunki i kontakty interpersonalne, nie sprzyjało przyjaznej atmosferze i zgraniu zespołu kasowego.

IV. PROGNOZA

Negatywna:
Brak odpowiednich działań wychowawczych spowoduje, iż chłopiec:
 • będzie nietolerowany ze swoją tuszą w klasie
 • będzie izolowany i odrzucony przez zespół klasowy
 • będzie reagował na zaczepki agresją werbalną i niewerbalną
 • nie nauczy się kontroli swoich emocji, właściwych zachowań,
 • nie będzie umiał współpracować w grupie,
 • nie będzie się udzielał w pracach na rzecz klasy, imprezach klasowych i szkolnych
 • pogłębi się jego niechęć do szkoły, zacznie wagarować
 • osiągnie dużo niższe wyniki w nauce niż jego możliwości
 • pogłębi się niechęć do pisania kartkówek i sprawdzianów
 • będzie miał obniżone zachowanie
 • będzie postępowała wulgaryzacja słownictwa
 • zdezorganizuje pracę na lekcjach (szepty)
 • straci motywację do pokonania trudności oraz wiarę we własne możliwości.
Pozytywna:

  Jeżeli działania wychowawcze przyniosą należyty skutek Bartłomiej:
 • będzie akceptowany przez klasę takim jakim jest
 • zacznie nawiązywać poprawne kontakty z rówieśnikami
 • nauczy się współpracy w grupie,
 • zmieni się obraz Bartłomieja w oczach kolegów,
 • rzadziej będzie spotykał się z wyzwiskami pod swoim adresem
 • nauczy się kontrolować swoje emocje i zachowanie
 • nie będzie manifestował niechęci do pisania sprawdzianów i kartkówek
 • osiągnie lepsze wyniki w nauce i wyższą ocenę ze sprawowania
 • nawiąże przyjaźnie
 • wzrośnie jego samoocena,
 • nabierze pewności siebie
 • aktywnie włączy się w organizację klasowych i szkolnych imprez
 • słownictwo pozbawione będzie wulgarności
V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

      Aby rozwiązać zaistniały problem postawiłam sobie do realizacji następujące cele:
 • Dążenie do likwidacji niewłaściwych postaw uczniów wobec chłopca i na odwrót
 • Odpowiednie ukierunkowanie uczniów, którzy byli prowodyrami przykrych zachowań wobec Bartłomieja
 • Wzmocnienie poczucia pewności siebie i dodatniej samooceny Bartłomieja
 • Pomoc w określeniu mocnych stron chłopca i akceptacji swojej osoby
 • Włączenie chłopca w życie klasy i szkoły.
Propozycje oddziaływań:
 • Rozmowy indywidualne z uczniami, którzy powodowali sytuacje problemowe
 • Dyskusja na forum klasy (bez udziału i z udziałem chłopca). Ocena zachowania uczniów. Rozmowa o wartości człowieka, jego odmiennościach, zaletach i wadach
 • Odgrywanie scenek improwizowanych w celu wskazania postaw właściwych i niewłaściwych z uwzględnieniem problemu braku akceptacji, nietolerancji, itp.
 • Wczuwanie się w rolę dziecka odrzuconego i izolowanego. Odczuwanie jego stanów, przeżyć, emocji (empatia)
 • Spotkanie z rodzicami i poruszenie problemu
 • Podejmowanie tematyki nietolerancji i agresji na lekcjach wychowawczych
 • Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych "Tolerancja z psychologiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stalowej Woli
 • Ukierunkowanie aktywności ucznia przejawiającego agresję (powierzanie mu różnych dodatkowych prac, zadań wymagających dużego zaangażowania i wysiłku, ale nie tak, żeby odczuwał to jako karę, ale wyróżnienie, że to jemu właśnie poleciłam coś wykonać, że mogę na min polegać, bo na to zasługuje)
 • Okazywanie Bartłomiejowi przyjaznego stosunku, koncentrowanie się na jego mocnych stronach (udziału w apelach i uroczystościach szkolnych)
 • Udzielanie chłopcu pochwał na forum klasy, podkreślanie jego zasług i sukcesów.
VI. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

      Działania, które podjęłam mające na celu pomoc chłopcu, były przemyślane i zaplanowane. Wiedziałam, że tylko konsekwentne, wytrwałe działania z mojej strony i pomoc uczniów w klasie, przyniosą pożądane efekty. Stosowałam wszystkie w/w oddziaływania naprawcze i cieszy mnie fakt, iż moja praca zakończyła się sukcesem. Prowadząc rozmowy z Bartłomiejem starałam się wyzwolić w nim umiejętności działań asertywnych, zdobycia pewności siebie, stanowczości, zdecydowania a unikania zachowań agresywnych. Zwracałam uwagę na cechy i zachowania, które budziły niechęć innych osób w klasie. Zachęcałam go do podejmowania działań na rzecz klasy, brania udziału w różnych przedsięwzięciach. Starałam się poznać motywacje negatywnych zachowań dwóch chłopców – prowodyrów. W rozmowach z nimi okazało się, że sami w młodszych klasach byli wyśmiewani. Jeden z nich ma odstające uszy a drugi .
      Tłumaczyłam, że "nie szata zdobi człowieka", że w każdym można znaleźć pozytywne cechy. Dokuczali koledze, chcieli dominować w klasie, aby im nikt nie wytykał wad. Rozmowy z nimi i ich rodzicami przyniosły pozytywne efekty , rzadko już przezywali Bartłomieja.
      Szczególną uwagę zwróciłam na lekcjach wychowawczych na tematy agresji, asertywności, tolerancji, integracji w zespole klasowym, poczucia własnej wartości. Bardzo pozytywnie na Bartłomieja i innych uczniów w klasie wpłynęły warsztaty z panią psycholog na temat agresji i tolerancji. Scenki przygotowane na lekcje wychowawcze pozwoliły poznać się lepiej wszystkim uczniom, dawały możliwość większej integracji klasy.
      Scenki były tak przemyślane, aby nie uraziły uczuć Bartłomieja. Miały podobną problematykę (człowieka w gorszej sytuacji materialnej, niepełnosprawnego, otyłego, itp.). Zwracałam także szczególną uwagę na słownictwo Bartłomieja i innych chłopców. Zgłosiłam problem "wulgaryzmów" rodzicom na zebraniu.
      Poprzez to, iż często udzielałam Bartłomiejowi pochwał za jego zaangażowanie wzrosło jego poczucie wartości i znaczenie w społeczności klasowej. Chętniej pracował w grupie na lekcjach, starał się nie przeszkadzać innym, zachowywał się poprawnie - już nie szeptał. Starał się pisać kartkówki i sprawdziany na miarę swoich możliwości, podniosły się przez to jego oceny z poszczególnych przedmiotów. Z czasem uczniowie zaczęli z nim rozmawiać, włączali go do swoich spraw, pomagali i wspierali w klasie. Zaczęli spędzać razem przerwy oraz czas po lekcjach.

VII. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

      Bartłomiej kończąc klasę szóstą poprawił swoją ocenę z zachowania, coraz rzadziej konflikty rozwiązywał siłą. Wzmocniło się jego poczucie własnej wartości, coraz więcej osób akceptowało go w klasie. Starał się nie przeszkadzać innym na lekcjach, pisał wszystkie kartkówki i sprawdziany.
      W klasie V i VI na zakończenie roku szkolnego otrzymywał dyplomy za 100% frekwencję. Chętniej brał udział w organizowanych w klasie i szkole uroczystościach, coraz lepiej współpracował z innymi osobami w pracach grupowych. Po zajęciach wracał do domu w grupie kolegów i koleżanek.

opracowała:
Renata Niewczas
PSP Zbydniów

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie