Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O konfliktach i ich rozwiązywaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5732 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem zajęć jest poznanie pojęcia, przyczyn, skutków oraz sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Na lekcji uczniowie zapoznają się z zasadami negocjacji jako metody na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Konspekt lekcji może być wykorzystany na godzinie wychowawczej zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum.
Cele lekcji:
Uczeń:
 • umie skutecznie komunikować swoje potrzeby, uczucia, emocje zwiazane z problematyką lekcji;
 • umie rzeczowo dyskutować na temat przyczyn i skutków konfliktów;
 • zna zasady negocjacji i potrafi zastosować je w rozwiązywaniu problemów;
 • potrafi twórczo rozwiązywać podane na lekcji przykłady sytuacji konfliktowych;
 • potrafi obiektywnie ocenić swoją pracę na lekcji;
 • potrafi zgodnie współpracować w zespole
Tok lekcji:
 1. Utworzenie zespołów - uczniowie dobierają się wg otrzymanych kolorowych kartoników.
 2. Zapoznanie uczniów z zadaniami lekcji:
  • zapoznanie z istotą konfliktu;
  • zapoznanie z zasadami negocjacji i sposobami rozwiązywania konfliktów.
 3. Poinformowanie uczniów o dokonaniu na koniec lekcji oceny i samooceny ich pracy.
 4. Przypomnienie o przestrzeganiu zasad poprawnej komunikacji w rozmowie i dyskusji.
 5. Uświadomienie uczniom istoty sytuacji konfliktowej i sposobów postępowania w przypadku jego zaistnienia.
       Każdy zespół otrzymuje cukierki, ich liczba jest jednak mniejsza aniżeli liczba osób w zespole. Zadaniem uczniów jest podjąć właściwą decyzję, jak podzielić cukierki między sobą. (Zastrzeżenie: Nie można dzielić cukierka na pół ani też dokonywać losowania).
       Uczniowie podają propozycje rozwiązań trudnej sytuacji. Nazywają postawy, uczucia, zachowania, jakie towarzyszyły im podczas rozwiązywania problemu.
 6. Samodzielne wykonywanie przez uczniów polecenia nr 1,2 - karta pracy załączona do konspektu.
 7. Praca w zespołach nad problemami:
  • między kim występują konflikty?;
  • przyczyny i skutki konfliktów;
  • co utrudnia i ułatwia rozwiązywanie konfliktow?
        Zespoły podają własne propozycje odpowiedzi, najbardziej rzeczowe zapisują na tablicy. Uczniowie korzystają również z podpowiedzi znajdujących się na rozsypankach wyrazowych otrzymanych wcześniej, wymieniają swoje spostrzeżenia dotyczące problemów.
        Samodzielne wykonanie przez uczniów polecenia nr 3, 4 i 5 - karta pracy.
 8. Samodzielna praca uczniów polecenie nr 6 - karta pracy.
        Uczniowie wypowiadają się, który z podanych w poleceniu nr 6 ( karta pracy ) sposobów rozwiązywania konfliktu wybrali i dlaczego?
 9. Zapoznanie uczniów z zasadami negocjacji. Samodzielne wykonanie polecenia nr 7, 8 - karta pracy. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
 10. Praca w zespołach:
        Każdy zespół otrzymuje przykład sytuacji konfliktowej. Zadaniem uczniów jest znależć konstruktywny sposób rozwiązania konfliktu.
       Uczniowie prezentują swoje rozwiązania w postaci scenki a następnie wypowiadają się na temat odczuć związanych z rozwiązywanymi problemami.
 11. Uczniowie układają z rozsypanki zdaniowej etapy rozwiązywania konfliktu. Praca samodzielna uczniów - polecenie nr 9 - karta pracy.
 12. Zachęcanie uczniów do przejawiania zachowań asertywnych podczas negocjacji i rozwiązywania konfliktow.
 13. Podsumowanie lekcji:
       Uczniowie dokonują samooceny nabytych na lekcji wiadomości, umiejętności, podają propozycję ich zastosowania w życiu - polecenie nr 10 - karta pracy.
       Ocena pracy zespołów przez nauczyciela. Ocenie podlegają:
  • rzeczowe wypowiedzi,
  • prowadzenie dyskusji na temat,
  • prezentowanie ciekawych rozwiązań problemów,
  • przejawianie aktywności adekwatnej do problematyki lekcji,
  • wspołdziałanie w zespole podczas pracy.
  Przyznajemy od 0 do 6 punktów za każdy element pracy zespołu.
KARTA PRACY UCZNIA
 1. Nazwij opisaną sytuację:
        Kinga i Fabian kłócą się kto ma korzystać w danej chwili z komputera. Kinga chce koniecznie sprawdzić pocztę. Fabian musi wykonać zadaną w szkole pracę domową.

  Uzupełnij:
  Jest to przykład sytuacji k............................
 2. Dokończ zdanie:
  Spór między osobami, kłótnia, różnica zdań, sprzeczka to inaczej ..................
 3. Podaj przyczyny konfliktów:
  .....................................................................................
  .................................................................................
 4. Jakie są skutki nie rozwiązania konfliktów?
  .....................................................................................
  .................................................................................
 5. Uzupełnij:
  Co ułatwia rozwiązywanie konfliktów?

  Co utrudnia rozwiązywanie konfliktów?

 6. Zaznacz sposób rozwiązywania konfliktów zgodnie z Twoim oczekiwaniem.
  1. Kinga i Fabian kłócą się o korzystanie komputera w tym samym czasie. Mama decyduje za nich, że przez godzinę z komputera będzie korzystać Kinga, a następnie Fabian.
  2. Kinga i Fabian sami uzgadniają rozwiązanie sytuacji. Kinga sprawdzi swoją pocztę e - mailową, a potem Fabian będzie mógł wykonać zadaną pracę. Kiedy Fabian skończy pracę, Kinga ponownie będzie mogła korzystać z komputera.
 7. Dokończ zdanie:
  Sposób postępowania, kiedy obie strony sporu szukają wspólnego rozwiązania konfliktu nazywamy ..............................................
 8. Uzupełnij luki w zdaniach:
  ZASADY NEGOCJACJI NASTAWIONEJ NA WSPÓŁPRACĘ:
  • Traktuj problem jako wspólne zadanie do .....................................
  • Nie walcz z ludżmi, ale z p..................................
  • U............. słuchaj partnera.
  • Poszukaj różnych rozwiązań korzystnych dla obu ........................
  • Nazywaj i podkreślaj o.............. w negocjacjach.
 9. Zapisz etapy rozwiązywania konfliktów:
 10. Dokończ zdania:
  Dzisiaj nauczyłem się .........................................................................................
  Nabyte umiejętności wykorzystam
  .....................................................................................
        Jeśli chcesz decydować naprawdę Sama/ Sam o Sobie musisz umieć............... tym wszystkim, którzy namawiają Cię do złych, bezmyślnych zachowań.
        Uważam, że na lekcji pracowałam/-em
  .....................................................................................
ETAPY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW (rozsypanka zdaniowa)
 1. Wyrażamy gotowość rozwiązywania konfliktu:
  1. uzgadniamy dogodny termin,
  2. ustalamy reguły pracy nad problemem.
 2. Określamy istotę prblemu:
  1. nazywamy problem,
  2. mówimy, jakie uczucia wywołują w nas zachowania partnera,
  3. określamy nasze potrzeby i oczekiwania.
 3. Poszukujemy możliwych rozwiązań:
  1. zgłaszamy różne pomysły rozwiązań,
  2. oceniamy je z punktu widzenia interesów obu stron.
 4. Wybieramy rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
 5. Oceniamy wyniki podkreślając pozytywne strony.
Opracowała: mgr Bożena Kur
nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca kl III E
w Gimnazjum Nr 3 w Żorach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie