Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Diagnoza funkcjonalna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21543 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przebadana w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w pierwszej klasie. Orzeczenie do nauczania specjalnego otrzymała po pierwszym badaniu. Obowiązek szkolny realizuje w masowej szkole publicznej. Ma przydzielone dodatkowe godziny rewalidacji.

DZIAGNOZA FUNKCJONALNA
Imię i nazwisko Karolina
Wiek dziecka 9 lat ( ur. W 1995 r. )
Przebadana w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w pierwszej klasie. Orzeczenie do nauczania specjalnego otrzymała po pierwszym badaniu. Obowiązek szkolny realizuje w masowej szkole publicznej. Ma przydzielone dodatkowe godziny rewalidacji.
Karolina jest dzieckiem poruszającym się samodzielnie. Nie ma kłopotów z przemieszczaniem się. Nie posiada wad rozwojowych związanych z aparatem ruchu. ( Nie zostało stwierdzone przez lekarza. )
Chętnie nawiązuje kontakty z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami i osobami znajomymi. Łatwo nawiązuje kontrakty z obcymi.
Podporządkowuje się regułom panującym w grupie. Czasem wchodzi w konflikty z rówieśnikami ale jest to związane z określaniem własnej tożsamości oraz kształtowaniem się własnego zdania.
Dziewczynka nawiązuje kontakt werbalny co w znacznej mierze ułatwia komunikację. Posługuje się wyrazami pojedynczymi oraz prostymi zdaniami. Ma kłopoty z ułożeniem dłuższej wypowiedzi na określony temat. Mowa jest zniekształcona. Dziewczynka uczęszcza do logopedy. Często w jej wypowiedziach występują agramatyzmy. Zasób słów jest ubogi. Wystarcza jednak, żeby dziecko mogło wyrażać swoje potrzeby i nawiązywać kontakty z otoczeniem. Emocjonalne więzi istnieją przede wszystkim w rodzinie. Nie są one jednak bardzo ścisłe.
Dziewczynka sama potrafi inicjować kontakty w stosunku do osób znanych natomiast wobec obcych odpowiada zapytana.
Wzrok i słuch dziecka są w normie. Nie zauważyłam również nadwrażliwości dotykowej. Nie stroni od dotyku. Chodzi z koleżankami trzymając się za rękę. Ocena innego rodzaju dotyku jest utrudniona ze względu na to, że dziecko obserwowane jest w szkole w oderwaniu od środowiska rodzinnego, a o bliskim kontakcie w rodzinie mogę sądzić jedynie z rozmowy z dzieckiem i rodzicami.
Uczennica nie ma kłopotów z poruszaniem się. Po schodach wchodzi krokiem naprzemiennym bez konieczności trzymania się poręczy natomiast przy schodzeniu asekuruje się. Lubi bujać się na huśtawce i nie cofa się przed pokonywaniem sztucznego toru przeszkód i w środowisku naturalnym. Najczęściej czynności wykonuje oburącz z przewagą działania ręki prawej. Wykonuje ruchy naprzemienne jednak są one dosyć wolne i brak im płynności. Nie ma problemów z pisaniem i wykonywaniem drobnych ruchów ( potrafi wycinać po linii, podnosić drobne przedmioty z ziemi itp. ) Nie są to ruchy bardzo precyzyjne ale w tym względzie możliwości Karoliny nie odbiegają w dużej mierze od możliwości rówieśników w normie intelektualnej.
Potrafi wykonywać czynności pod kontrolą wzroku. Są to czynności związane z zadaniami szkolnymi np. zabawa z piłką. oraz samoobsługowe, takie jak zakładanie butów, wiązanie sznurowadeł, jedzenie, itp. Najwięcej kłopotów sprawia jej oderwanie wzroku i przeniesienie go w inne miejsce przy wykonywaniu czynności. Potrafi to zrobić podczas posługiwaniu się myszką przy komputerze. W czasie gier umie obserwować akcję na monitorze i jednocześnie posługiwać się myszką Oczywiście jeśli są to gry charakteryzujące się dużymi elementami i powolną akcją.
Karolina chętnie bawi się z rówieśnikami, gra w piłkę, umie ją chwytać i rzucać ( wiele prób jest udanych ) ale nie jest to jej ulubiona zabawa. Najchętniej skacze na skakance.
Spostrzeganie jest ograniczone. Często zauważa szczegóły ale ma kłopoty z połączeniem ich w logiczną całość. Stąd nie potrafi określić związków przyczynowo – skutkowych danej sytuacji. Z tym związane jest zapamiętywanie sytuacji życiowych. Zapamiętuje szczegóły ale nie wiąże ich w całość. Potrafi nauczyć się na pamięć ale jest to pamięć mechaniczna, wymagająca dużej ilości powtórzeń Pamięć mimowolna jest ograniczona i słaba. W pracy wymaga sporej ilości przerw gdyż nie potrafi przez cały czas trwania zajęć skupić uwagi. Wtedy efekty pracy są najlepsze. Jednak przy zainteresowaniu pracą umie skupić się dosyć długo. Myślenie związane jest z możliwościami spostrzegania. Nie ma rozwiniętego myślenia przyczynowo – skutkowego ani słowno -pojęciowego. Myślenie podczas wykonywania zadań związane jest z wykonywanymi czynnościami, działaniem praktycznym.
Karolinka jest dzieckiem, u którego przeważana pogodny nastrój. Czasem jednak wchodzi w konflikty z koleżankami lub kolegami. Wynika to bardziej jednak z małego krytycyzmu dziewczynki i tego, że w dużym stopniu ulega wpływom innych w ocenie sytuacji. Staje się więc ona stronnicza. Swoje emocje wyraża głównie słownie. Nie zaobserwowałam w szkole dążenia do bliskiego kontaktu poprzez np. przytulanie się lub inna formę kontaktu fizycznego. Najczęściej negatywne emocje rozładowuje poprzez ruch: biegi, skoki itp.. Bywa, że reaguje agresją ale zdarza się to bardzo rzadko.
W zakresie czynności samoobsługowych jest w pełni samodzielna. Obserwacja w czasie posiłków podczas dożywiania pozwoliła na takie stwierdzenie. Dziewczynka wykonuje tez chętnie prace porządkowe na stołówce po posiłku. Pomaga w sprzątaniu: odnosi talerze, wyciera ławki, ustawia stoliki i krzesła. Nie sprawia jej problemu przygotowanie się do zajęć ruchowych. Chętnie zmienia strój rozumiejąc potrzebę związaną z zachowaniem higieny . Ubranie składa i zostawia w szatni. Zapomina o niektórych czynnościach higienicznych ale wykonuje je chętnie po przypomnieniu ( np. mycie rąk przed jedzeniem ).
Dobrze radzi sobie z czynnościami dnia codziennego będącymi w zakresie jej obowiązków. Dokonuje samodzielnie drobnych zakupów, pomaga w przygotowywaniu posiłków w domu, sprząta swój kącik ( biurko i w szafce ).
Chętnie bierze udział w zajęciach. Potrafi współpracować w grupie, podporządkowuje się zasadom w niej panującym i wykonuje przydzielone zadania. Umie postępować według norm ale należy jej wskazywać korzyści płynące z takiego zachowania ( akceptacja otoczenia ).
Zasób wiedzy ogólnej Karoliny jest niewielki. Nie zna wielu zagadnień i nie potrafi nazwać otaczających jej zjawisk. Wynika to również z ubogiego zasobu słownictwa np. dziewczynka nie próbuje nazywać zjawisk przyrodniczych gdyż nie wie jakich słów użyć. Proste wyrazy czyta sylabami ale dłuższe odczytuje cicho po literce, dopiero później czyta głośno. Żeby zrozumieć czytany tekst musi przeczytać ponownie z dokładnym ukierunkowaniem poprzez dodatkowe pytania dotyczące tekstu. Przepisuje tekst drukowany bez problemu transponując na litery pisane. Popełnia przy tym nieliczne błędy. Ze słuchu i z pamięci pisze wolno i z błędami. Zna niektóre zasady pisowni ale nie potrafi ich zastosować w praktyce. Litery są czytelne, utrzymane w liniaturze mimo, że nie zawsze mają wysokość taką jak we wzorcu, nie zawsze dotykają linii. Potrafi przepisać kilkuzdaniową wypowiedź. Kończy rozpoczętą pracę. Dobrze radzi sobie z dodawaniem w zakresie 10. W zakresie 20 pomaga sobie na konkretach. Trudności pojawiają się przy próbach samodzielnego odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Potrafi z pomocą dodawać liczby dwucyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego. Rozpoznaje figury geometryczne ale z określaniem stosunków przestrzennych ma trochę problemów.
W czasie wolnym lubi skakać na skakance i biegać z koleżankami. Obowiązki podejmuje wtedy, gdy się jej przypomni i ich wykonaniu. Zabawy są mało urozmaicone.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej. Ma czworo rodzeństwa. Zamieszkują w domku jednorodzinnym ale jest to dom w złym stanie. Wymaga remontu. Mieszkanie jest wilgotne i posiada dwie izby. Aktualnie w domu zamieszkuje pięć osób. Mimo trudnych warunków dziewczynka ma kącik na swoje rzeczy i własne łóżko. Lekcje odrabia przy stole. Rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Karolina ma refundowane dożywianie w szkole. Oboje rodzice nie pracują. Ojciec dorywczo. Mimo tego zapewniają dziecku podręczniki i przybory niezbędne do szkoły.

PROPOZYCJA USPRAWNIANIA

Usprawniane grafomotoryki:
 Kreślenie na dużych powierzchniach (tablica, arkusz papieru) wzorów
symetrycznych jednorącz i oburącz.
 Kreślenie wzorów jako odbicia lustrzanego oburącz.
 Kreślenie po wzorku na kartce.
 Kolorowanie gotowych rysunków.
 Rysowanie wg wzoru.
 Wycinanie i wyklejanie ilustracji.
 Wydzieranki.

Doskonalenie spostrzegawczości:
• Wyszukiwanie różnic na dwóch obrazkach (stopniowe zwiększanie liczby
elementów na ilustracjach oraz ilości różniących je szczegółów).
• Układanie puzzli własnoręcznie przygotowanych, pociętych na równe
części (z 4, 6, 12 elementów ze wzorkiem i bez wzoru).
• Układanie puzzli z większej ilości elementów (gotowych, ze wzorkiem)
• Dobieranie podpisów do obrazków (jednowyrazowych, jednozdaniowych).
• Dobieranie w pary obrazków tematycznych (np. zwierzęta i ich domy, samice i ich młode)
• Dobieranie w pary: obrazka i jego fragmentu.
• Układanie obrazków w historyjkę (stopniowe zwiększanie ilości
obrazków tworzących historyjkę).
• Układanie podpisów do pod obrazkami historyjki.
• Układanie kolejności wydarzeń w tekście.
• Szukanie takich samych przedmiotów, zwierząt, różniących się np. kolorem, wielkością.
• Układanie mozaiki z jednakowych elementów.
• Przygotowywanie elementów do wykonania mozaiki.Dorota Kitowicz (dorota62)
nauczyciel nauczania zintegrowanego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie