Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program turystyczno-wychowawczy

 

Program turystyczno-wychowawczy "Zielona Szkoła" przeznaczony dla uczniów klas starszych szkoly podstawowej. Wdrażający uczniów do aktywnego wypoczynku na łonie natury

     "Zielona szkoła" jest w swoim założeniu przeniesieniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. Stanowi połączenie zajęć lekcyjnych z wartościowym, pożytecznie zagospodarowanym czasem wolnym uczniów.
     Pobyt uczniów poza miejscem zamieszkania stwarza ogromne możliwości podejmowania zintensyfikowanych oddziaływań wychowawczych mających na celu rozwój różnych postaw wyznaczających stosunek do wielu dziedzin życia. "Zielona szkoła" uczy, przybliża i wskazuje na różne formy zagospodarowania i spędzania czasu wolnego. Szczególnie ważne jest, zwłaszcza współcześnie w erze komputerów, propagowanie czynnego wypoczynku. Młodzież spędza najczęściej czas jak się wydaje w sposób uproszczony, ujednolicony i jak najbardziej bierny. Świat poznaje się z ekranu komputera i telewizora, rzadziej książki i niestety – jak potwierdzają moje obserwacje – coraz mniej czynnie i aktywnie. Nie negując tych wartościowych źródeł poznania, na co wskazują sięgające minionych wieków teorie pedagogiczne, najlepszym sposobem nauki jest własne doświadczenie, poznanie i przeżywanie najbliższego otoczenia, zwłaszcza gdy jest ono zorganizowaną i zaplanowaną szeroko rozumianą sytuacją wychowawczą. Oprócz wskazywania różnorodnych form i sposobów spędzania czasu wolnego istotny jest również fakt poznania pięknych terenów Polski – Gór Świętokrzyskich. Poznawanie Polski, naszej Ojczyzny, jej wyjątkowo pięknych, niepowtarzalnych terenów i miejsc wydaje się bardzo ważnym zadaniem w coraz bardziej globalnym świecie. Zachęcanie do czynnego, aktywnego spędzania i wykorzystywania czasu wolnego jest według mnie bardzo istotnym wyzwaniem. Dlatego podjęłam się opracowania i wdrożenia niniejszego programu, którego realizacja powinna przynieść określone korzyści wychowawcze mające odzwierciedlenie w konkretnych zachowaniach uczniów budujących ich postawy.
     Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów-uczestników pięciodniowej zielonej szkoły z bazą w Kaczynie.

Cele ogólne:
 • poznanie terenów Gór Świętokrzyskich,
 • wdrożenie do czynnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowania własnym krajem,
 • wykorzystanie wiadomości o poznanym regionie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • poszerzenie wiedzy z przedmiotów: z języka polskiego, historii, przyrody, wiedzy o sztuce,
 • mobilizowanie do turystyki,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Cele szczegółowe:
 • zwiedzanie terenów Gór Świętokrzyskich,
 • przybliżenie, zapoznanie z historią wielu ciekawych miejsc w Górach Świętokrzyskich,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupie,
 • rozwijanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • mobilizowanie do udziału w różnych zajęciach (sportowych, plastycznych, rekreacyjnych, integracyjnych),
 • rozwijanie umiejętności czynnego i pełnego zaangażowania spędzania czasu wolnego,
 • inspirowanie do samodzielnych poszukiwań i poszerzania wiedzy przez uczniów,
 • kształtowanie nawyków korzystania z dóbr kultury narodowej,
 • dostrzeganie potrzeby ochrony zabytków, przyrody i kultury.
Treści:
 • Zwiedzamy Kaczyn i jego okolice, Kielce, Kałków, Chęciny, Oblęgorek, jaskinię Raj, dąb Bartek,
 • Zdobywamy Góry Świętokrzyskie, poznajemy świętokrzyskie legendy i historię klasztoru Oblatów i Świętego Krzyża,
 • Poznajemy rolę parków narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • Jesteśmy samodzielni,
 • Stanowimy grupę,
 • Mamy "zielonoszkolny" samorząd,
 • Uczymy się różnych form czynnego wypoczynku, np. rozgrywki sportowe, zabawa taneczna, ognisko, wycieczka do stadniny koni.
Założenia programu:
Uczeń:
 • zna Góry Świętokrzyskie,
 • posiada wiedzę geograficzno-historyczną i literacką na temat Gór Świętokrzyskich,
 • zna i rozumie konieczność tworzenia rezerwatów przyrody,
 • czynnie uczestniczy we wszystkich proponowanych zajęciach,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 • zaczyna interesować się turystyką,
 • rozumnie odkrywa walory turystyki,
 • jest samodzielny w organizowaniu i wykonywaniu wielu czynności życia zbiorowego (dba o czystość wspólnego pokoju, pełni dyżur w jadalni itp.),
 • lepiej zna siebie i innych,
 • umie nawiązywać pozytywne relacje z innymi,
 • umie podporządkować się decyzjom samorządu.
Procedury osiągania celów
     Istotą tego programu jest poznanie Gór Świętokrzyskich i wskazanie różnych sposobów i form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do turystyki. Podejmowane działania zmierzają do ukształtowania szeregu pozytywnych zachowań, będących elementem składowym wielu postaw, determinujących ich dorosłe życie.
W trakcie realizacji programu "Zielona szkoła" stosowane są różne metody i techniki pracy, to jest:
 • dyskusje,
 • miniwykład,
 • rysunki,
 • opowiadanie,
 • pogadanki,
 • pokaz,
 • praca z książką.
Organizacyjne formy pracy:
 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna
 • wycieczki autokarowe i piesze,
 • rozgrywki sportowe,
 • zabawy integracyjne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasy i wspólnym śpiewem,
 • zabawa taneczna.
Ewaluacja założonych osiągnięć

     Osiągnięcia wychowanków będą oceniane w miarę możliwości po zakończeniu zajęć przewidzianych na określony dzień jak i jako podsumowanie zajęć "Zielonej szkoły". Kontrola ustna zakłada sprawdzenie wiedzy na dany temat w formie spontanicznych wypowiedzi uczniów. Po powrocie z całodziennej wycieczki na Święty Krzyż zaplanowano także miniquiz z symbolicznymi nagrodami. Na koniec zajęć uczniowie odpowiedzą na kilka pytań zawartych w ankiecie.

Harmonogram zajęć "Zielonej szkoły"

DZIEŃ TEMATYKA ZAJĘĆ SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

poniedziałek Poznajemy Kaczyn.Jesteśmy samodzielni. Mamy zielonoszkolny samorząd. Przyjazd do Kaczyna, zakwaterowanie.Zajęcia organizacyjne: omówienie kwestii porządkowych, bezpieczeństwa i rozkładu dnia. Wybór samorządu. Spacer i zapoznanie się z najbliższą okolicą. Wszyscy opiekunowie

Rola Parków Narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Świętokrzyskiego PN Miniwykład i pogadanka, przegląd folderów i fotografii, zwrócenie uwagi na świętokrzyską faunę i florę. Barbara Foltman

wtorek Zwiedzamy Kielce. Wycieczka autokarowa do Kielc, zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Wszyscy opiekunowie
Poznajemy legendy związane z Górami Świętokrzyskimi. Praca z tekstami literackimi: Legenda o powstaniu nazwy Góry Świętokrzyskie i O sabatach czarownic i powstaniu gołoborza. Agata Wilk
Ilustrujemy poznane legendy. Zajęcia plastyczne – rysunek kredkami. Krystyna Ziemińska
Wszyscy się dobrze bawimy. Ognisko i pieczenie kiełbasy, dyskoteka pod gwiazdami (a w razie niepogody zabawa taneczna w świetlicy). Wszyscy opiekunowie

środa Zdobywamy Góry Świętokrzyskie i zwiedzamy ŚPN, podziwiamy gołoborza.Poznajemy historię klasztoru na Świętym Krzyżu. Wycieczka autokarowa i piesza na Święty Krzyż z przewodnikiem; zwiedzanie klasztoru i muzeum. Charakterystyka Świętokrzyskiego PN – miniwykład, pokaz, dyskusje. Przewodnik PTTKi opiekunowie

Uczymy się czynnie wypoczywać. Spacer do stadniny koni, jazda na koniach. Wszyscy opiekunowie

czwartek Zwiedzamy Chęciny, poznajemy twórczość Henryka Sienkiewicza zwiedzając Oblęgorek, poznajemy uroki jaskini Raj. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Chęcin i Oblęgorka. Zwiedzanie jaskini Raj. Przewodnik PTTK i opiekunowie
Stanowimy grupę. Rozgrywki sportowe i zabawy integracyjne - mecz piłki nożnej, gra w siatkówkę, zabawy z chustą animacyjną. Andrzej LenartAgata Wilk

piątek Poznajemy historyczny dąb Bartek. Zwiedzamy Kałków. Droga powrotna do domu z zatrzymaniem się przy dębie Bartku. Zwiedzanie sanktuarium w Kałkowie. Wszyscy opiekunowie

Literatura:
 1. Rogala Stanisław, Góry Świętokrzyskie. Przewodnik turystyczny – legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe, Kielce 2004,
 2. Kielce. Historia, kultura, sztuka, fot. Stanisław Markowski, tekst Marta Pieniążek – Samek i in., Kielce 2003,
 3. Kielce, zdjęcia Jerzy Bednarski, teksty Jerzy Kosowski i in., Kielce 1997,
 4. Wróblewski Tymoteusz, Jaskinia Raj, Łódź 1983,
 5. Janicki Stanisław, Dąb "Bartek", Oddział Świętokrzyski PTTK, Kielce 1987,
 6. Kapuściński Ryszard, Pierściński Paweł, Świętokrzyski Park Narodowy, Warszawa 1993,
 7. Wasilak Anna red., Zabawy z chustą, Lublin 2002.
Opracowała mgr Agata Wilk

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:51:34
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:51:34) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie