Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 811 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego z języka polskiego na nauczyciela dyplomowanego.

Zadania główne
wymagania kwalifikacyjne
Cele, zadania, formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Uczestniczenie w różnych formach
doskonalenia zawodowego adekwatnych do moich potrzeb.

2. Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Stosowanie w pracy z uczniami aktywnych metod nauczania oraz organizowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych form zajęć.

4. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych i multimedialnych słowników i encyklopedii.

5. Kreatywna postawa w tworzeniu dokumentów szkoły.

6. Opracowanie programów
dydaktycznych i wychowawczych
wynikających z bieżących potrzeb.

7. Organizowanie szkolnych akademii, przedstawień, konkursów, turniejów
i uroczystości klasowych.

8. Przygotowywanie uczniów do udziału
w międzyszkolnych konkursach literackich.

9. Ukończenie kursu komputerowego.

10. Nauka języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar.

11. Samokształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczanego przedmiotu.

W czasie trwania stażu.j. w.Na bieżąco.


j. w.

W miarę potrzeb


W czasie trwania stażuj. w.

j. w.
j. w.


j. w.
Na bieżąco.
2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły 1. Aktywny udział w pracach
przedmiotowego zespołu
samokształceniowego.

2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli i udzielanie im konsultacji.

3. Opracowanie i udostępnianie materiałów do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców.

4. Udział w organizowaniu dni otwartej szkoły, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

W czasie trwania stażu.


j. w.j. w.

2002/2003r.
3. Opracowanie i wdrożenie
programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu dziennikarsko-teatralnego.2. Sporządzenie programu pracy
i opieka nad uczniami prowadzącymi szkolne radio.3. Dozorowanie pracy uczniów
redagujących szkolną gazetkę ,,Nasza 12”

2002-2005r.

j. w.j. w.
4. Opracowanie publikacji,
referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich,
wygłoszenie lub popularyzacja.
1. Opracowanie materiałów
i przeprowadzenie szkoleniowych
Rad Pedagogicznych.

-Złość, agresja, przemoc-co to jest i jak jej przeciwdziałać?

-Dyslektyk czy leń?
Jak pracować z dzieckiem
dyslektycznym?

2. Wygłoszanie referatów dla rodziców w ramach pedagogizacji.
W czasie stażu
j. w.


j. w.j. w.
5.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami
samorządowymi lub innymi
organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
1. Opieka nad studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach praktyk
ciągłych oraz wolontariatu.

2. Aktywna współpraca z Parafią, opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć edukacyjnych podczas wyjazdów zimowych i letnich.

3. Współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2 oraz Osiedlowym Domem Kultury
na Pobitnie - występy dzieci z okazji Dni Osiedla.

4. Uczestniczenie w akcjach
organizowanych przez szkołę.

W miarę potrzeb
W czasie s
stażu

2002/2003r.

W czasie stażu
6. Wykonywanie innych zadań
na rzecz edukacji, pomocy
społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich
lub uzyskanie znaczących
osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Podejmowanie innych działań
dodatkowych zleconych przez Dyrektora Szkoły.

2. Pełnienie w szkole funkcji
Społecznego Inspektora Pracy.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych.

4. Wzbogacenie klasopracowni języka polskiego.

5.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych moich uczniów.

6. Uzyskanie znaczących osiągnięć na konkursach przez uczniów nad którymi sprawowałam opiekę.
W czasie stażuj. w.j. w.


j. w.
j. w.
j. w.
Małgorzata Zegar

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie