Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dlaczego należy chronć las?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4191 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt dotyczący problemu ochrony lasu, edukacja polonistyczno-przyrodnicza, klasa III - praca w grupach.

Dlaczego należy chronić las?
 1. Umiejętności kluczowe
  • rozwiązywanie problemów poznawczych
  • dostrzeganie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z rożnych źródeł
  • ocena postaw i odpowiedzialności za siebie i innych
  • skuteczne komunikowanie się
  • praca w grupie: negocjowanie, podejmowanie decyzji grupowych
  • projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wynik
  • racjonalne gospodarowanie czasem
 2. Treści nauczania – podstawa programowa
  • rozwijanie dociekliwości poznawczej
  • przyroda w otoczeniu dziecka
  • rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska
  • uważne słuchanie wypowiedzi innych – kształtowanie koncentracji i uwagi
  • czytanie ze zrozumieniem
 3. Cele operacyjne
  Po zajęciach uczeń powinien:
  Zapamiętać ( znać, wiedzieć):
  • jak należy zachowywać się w lesie
  • dlaczego należy chronić lasy
  • jakie znaczenie ma las
  • znać wykorzystanie drewna
  Umieć:
  • czytać teksty przyrodnicze cicho, ze zrozumieniem i wykorzystywać je do pracy w grupie
  • wykazać się inicjatywą i pomysłowością w pracy grupowej
  • składać sprawozdanie z wykonanej pracy
  • omawiać treść obrazków
  • układać zdania z rozsypani wyrazowej
  • wyszukiwać w tekstach odpowiednie fragmenty na zadany temat
  • zapisywać je w formie zdań
  • kształtować w sobie poczucie odpowiedzialności i wiary w sens podejmowanych działań ochronnych wobec przyrody
 4. Formy pracy: grupowa, indywidualna, zbiorowa
 5. Metody pracy: słowna, praktycznego działania, "burza mózgów"
 6. Pomoce: karty pracy dla poszczególnych grup, teksty przyrodnicze, plansza – przedstawienie "kwaśnego deszczu", podręcznik "Z Ekoludkiem w szkole", rozsypanka wyrazowa.
 7. Co podlega ocenie? – umiejętność pracy w grupie, prawidłowość wykonywania poleceń, prezentacja efektów pracy grupy, aktywność uczniów
 8. Tok lekcyjny:
  • Wprowadzenie – rozwiązanie eliminatki "Chroń lasy".
  • Podział uczniów na grupy ( wybór losowy ).
  • Rozdanie kart pracy i przydziału zadań poszczególnym grupom określenie czasu wykonania zadania:
   • Grupa I – Co nam daje las?
         Tematem waszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Co nam daje las?
    Przeczytajcie tekst, odpowiedzi zapiszcie w formie punktów.
          Człowiek od dawna korzysta z bogactw lasu. Naszym przodkom zapewniał on żywność i opał. Dziś dostarcza drewna do wyrobu mebli i papieru. Las ma tez duże znaczenie przyrodnicze – gromadzi wodę, jest filtrem zanieczyszczeń i tłumi hałas. Las – to również miejsce wypoczynku. Chętnie chodzimy do lasu na grzyby, na jagody. Spacerujemy, by oddychać czystym i zdrowym powietrzem, przesyconym żywicą. W pobliżu lasów buduje się ośrodki wypoczynkowe i uzdrowiska. Kochajmy więc lasy i chrońmy ich życie!
   • Grupa II – Co grozi lasom?
    Tematem waszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Co grozi lasom?
    1. Przeczytajcie tekst, obejrzyjcie zdjęcia. Na arkuszu zapiszcie odpowiedź na pytanie: Dlaczego w Polsce i na świecie giną lasy?
    2. Wytłumaczcie jak powstają "kwaśne deszcze"?
         Lasom wciąż zagrażają pożary i zanieczyszczenia. Bardzo niebezpieczne dla życia lasów są kwaśne deszcze. Do powstawania kwaśnych deszczy przyczyniają się trujące gazy z zakładów przemysłowych i pojazdów. Kiedy taki kwaśny deszcz spada na las, drzewa obumierają. Najbardziej wrażliwe są drzewa iglaste. Zagrożone jest wówczas życie roślin i zwierząt.
   • Grupa III – W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony lasu?
    Tematem waszej pracy jest odpowiedź na pytanie: W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony lasu?
         Wymieńcie prace, które możecie wykonać samodzielnie, a które przy pomocy leśnika.
    Uzupełnijcie zdania brakującymi wyrazami: tworzenie, ochrona, zalesianie, przestrzeganie, dokarmianie.
    1. …………………………. nieużytków rolnych.
    2. ………………………….zwierząt.
    3. ………………………….przepisów przeciwpożarowych.
    4. ………………………….rzadkich gatunków.
    5. ………………………….rezerwatów i ochrona pomników przyrody.
   • Grupa IV – Jak należy zachowywać się w lesie?
         Tematem waszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Jak należy zachowywać się w lesie? Obejrzyjcie ilustrację ze str.140 ( "Z Ekoludkiem w szkole" część 1 ) Które zachowania człowieka mówią, że jest on przyjacielem lub wrogiem lasu? Przyporządkuj te działania do podanych nazw: PRZYJACIEL LASU, WRÓG LASU.
    PRZYJACIEL LASU     WRÓG LASU

         Zachowania: niszczy drzewa i krzewy, zaśmieca las, nie śmieci, kulturalnie wypoczywa, dokarmia zwierzęta, opiekuje się nimi, zrywa kwiaty, łamie gałęzie, pomaga leśnikom, płoszy zwierzęta, niszczy gniazda ptaków, wyrzuca rozbite butelki, puszki,czyta książki o tematyce leśnej, nie zrywa roślin chronionych.
   • Grupa V – Do czego człowiek wykorzystuje drewno?
          Tematem waszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Do czego człowiek wykorzystuje drewno?
          Zastanówcie się, co można zrobić z drewna? Do czego człowiek je wykorzystuje?
    Postarajcie się wypisać na arkuszu jak najwięcej zastosowań.
  • Praca w grupach.
  • Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup.
  • Podsumowanie:
   • Jak należy zachowywać się w lesie?
   • Jakie znaczenie ma las?
   • Dlaczego należy chronić las?
   • Do czego wykorzystujemy drewno?
  • Zapisywanie zdań – wniosków do zeszytów.
Alicja Dubrowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie