Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka francuskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3519 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka francuskiego dla klas maturalnych Liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Iłży.

Autor programu: mgr Waldemar Kosior- nauczyciel języka francuskiego

1. Wstęp
      Jest to program dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów LO w Iłży przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka francuskiego, jak również dla innych osób zainteresowanych pogłębieniem swych umiejętności językowych. Program, przewidziany do cyklicznej realizacji w wymiarze jednej pozalekcyjnej godziny zegarowej, jest zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej dla języka francuskiego (kurs podstawowy, wariant B) zawierając pewne nowe elementy uzupełniające treści w/w podstawy.

2. Cele programu
 1. cele ogólne
  • opanowanie umiejętnosci językowych w stopnniu umożliwiającym sprawną komunikację
  • pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego
  • zapewnienie uczniom możliwości używania języka w praktyce
  • rozwijanie wiedzy o cywilizacji i kulturze wybranych krajów frankofońskich przez dostęp do autentycznych materiałów
  • nawiązanie kontaktów z młodzieżą frankojęzyczną
  • wskazywanie nowoczesnych żródeł informacji w nauczaniu języka obcego
  • rozwijanie umiejętności korzystania z komputera jako środka dydaktycznego ułatwiającego opanowanie jezyka obcego
  • rozwijanie otwartości i tolerancji wobec szerokiego wachlarza zagadnień poru- szanych na zająciach
 2. cele szczegółowe
  w zakresie słuchania
  • uczeń rozumie sens prostych autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru
  • uczeń potrafi wyszukać informacje szczegółowe w wypowiedziach i dialogach
  • uczeń potrafi wyselekcjonować informacje oraz sprawdzić ich prawdziwośc
  w zakresie mówienia
  uczeń potrafi:
  • uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących życia codziennego
  • relacjonować wydarzenia oraz wypowiedzi innych osób
  • prowadzić proste negocjacje w sytuacjach codziennych
  • zastosować odpowiednie środki językowe dla wyrażania intencji, uczuć, emocji
  • wysławiać się z zastosowaniem regół poprawnej wymowy
  • wyrazić swą opinię na różne tematy w formie zwięzłej a także bardziej rozbudowanej
  w zakresie czytania
  • uczeń płynnie czyta teksty w języku oficjalnym
  • uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu przy czytaniu pobieżnym
  • uczeń rozumie sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe
  • uczeń potrafi wyszukać i wyselekcjonować informacje z cześciowo niezrozumiałego tekstu
  • uczeń potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie przeczytanego tekstu
  w zakresie pisania
  uczeń potrafi:
  • napisać prosty tekst użytkowy (list, ogłoszenie, przesłanie, życiorys, podanie, reklamację)
  • napisać opowiadanie prostego tekstu stosując właściwe słownictwo oraz zasady ortografii
  • napisać rozprawkę oraz recenzję sztuki teatralnej lub filmu
  w zakresie zastosowania technologii komputerowej w nauce j. obcego
  • uczeń zna podstawwowe programy komputerowe przydatne do nauki języka obcego
  uczeń potrafi:
  • korzystać z komunikatorów frankojęzycznych ( Messenger, ICQ)
  • korzystać z poczty internetowej
  • korzystać ze słowników internetowych
  • obsługiwać multimedialny program do nauki j. Francuskiego „Profesor”
  • korzystać z programu „Real Player”
  • wyszukać potrzebne informacje korzystając z zasobów internetu
3. Metody
 • Metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej
 • Metoda audiowizualna
 • Community Language Learning
4. Formy pracy
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
5. Techniki nauczania Pytania i odpowiedzi
 • Drama
 • Dyskusja
 • Dialogi
 • Wypracowanie
 • Czat internetowy
 • Poczta internetowa
 • Piosenka
 • Film
   6. Pomoce dydaktyczne
        W realizacji programu stosowany jest podręcznik „Cafe Creme”, Grażyny Migdalskiej a także moje własne mareriały uzyskane z prasy oraz internetu. Do ciągłej dyspozycji jest komputer będący na wyposażeniu klasopracowni języka francuskiego jak również radiomagnetofon z odtwarzaczem CD oraz słowniki i tablice pomocnicze. W razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z pracowni informatycznej.

   7. Materiał nauczania
   1. leksyka

    1 2 3

    Zakres tematyczny słownictwo sytuacje

    dom słownictwo związane z po-szukiwaniem i wynajmo-waniem mieszkania rozmowa telefoniczna, list,korespondencja internetowa
    1 2 3
    szkoła wydarzenia z życia szkołysystem oświaty scenka przedstawiająca wizytę młodzieży z Francji
    praca rynek pracybezrobocie w biurze pośrednictwa pracyna kursie językowym
    Czas wolny zainteresowaniahobbywypoczynekwakacje rozmowa z francuskim kole-gąw agencji turystycznejw kiniew teatrze
    Zakupy i usługi słownictwo dotyczące rodzajów sklepów, zakupów,reklamacjisłownictwo związane z różnymi urzędami (pocztą, bankiem, zegarmistrzem, fryzjerem) wizyta w różnych rodzajach sklepóww biurze reklamacjina poczciew policjiw bankuu fryzjera
    Kultura i sztuka słownictwo dotyczące filmu,teatru, literatury, muzyki,malarstwa, sztuk plastycz-nych, książki, kultury maso-wej na koncercie, w bibliotece,debata internetowa
    zdrowie troska o zdrowiehigieniczny tryb życia u lekarzaw szpitaluw instytucji ubezpieczenio-wej ( list, rozmowa telef.dyskusja na temat treści tekstu, tłumaczenie ulotek informacyjnych)
    Nauka, technika, postęp rozwój technikiodkrycia naukowekomputeryzacja w muzeum technikidyskusja na temat artykułuprasowego
    Świat przyrody pogodaświat roślin i zwierzątochrona środowiska dyskusja na temat filmuw sklepie zoologicznym
    Państwo i społeczeństwo struktura państwaurzędyorganizacje międzynarodowekonflikty wewnętrzne i mię-dzynarodowe symulacja debaty politycznejudział we frankojęzycznej debacie internetowej
    1 2 3
    Życie rodzinne i towarzyskie okresy życia człowiekaczłonkowie rodzinyczynności życia codziennegoświęta i uroczystościstyl życia wizyta u rodzinyw restauracjipobyt w rodzinie francuskiejdyskusja na temat świątpozdrowienia i życzeniaświąteczne
    Zagrożenia współczesnego świata
    alkoholizmprzemocterroryzmwojnynarkotykiAIDSprzestępczośćwypadki w klubie dyskusyjnym( dyskusja na temat artykułu)wypowiedż pisemna na zadany temat
    człowiek uczuciaemocjecechy charakteru listopis postacicharakterystyka
    Elementy wiedzy o krajach frankofońskich cywilizacjakultura geografiamentalność Francuza QuizykonkursyfFilmy na video i DVDczat internetowypoczta internetowa
   2. Materiał gramatyczny
    Rodzajnik
    • Formy ściągnięte rodzajnika określonego z przyimkami „a” i „de”
    • Rodzajnik cząstkowy
    • Opuszczanie rodzajnika
    Zaimek
    • Zaimek przymiotny pytający
    • Zaimek przymiotny nieokreślony ( chaque, tout, certain, different, plusieurs)
    Rzeczownik
    • Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na –s, x, z, eaux, eux-
    • Liczba mnoga najczęściej używanych rzeczowników złożonych -des grands-parents, des tire-bouchons
    Przymiotnik
    • Niektóre formy nieregularne rodzaju żeńskiego przymiotnika
    • Miejsce przymiotnika w zdaniu
    • Przymiotnik w podwójnej formie w rodzaju męskim
    Zaimek
    • Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
    • Zaimki pytające
    • Zaimki rzeczowne nieokreślone
    Przysłówek
    • Przysłówki ograniczenia
    • Przysłówki przeczenia
    Czasownik
    • Połączenie czasownika z przyimkiem
    • Wieloznaczność czasownika
    Tryby i czasy
    • Plus-que-parfait
    • Imperatif
    • Subjonctif
   8. Przewidywane formy ewaluacji
   • Obserwacja
   • Wypowiedzi ustne
   • Testy
   • Wypracowania
   • Udział oraz wyniki osiągane na szkolnych konkursach i olimpiadach z języka francuskiego
   • Wyniki osiągane na maturze
   • Ewentualne kontakty z młodzieżą frankojęzyczną
   • Podjęcie studiów na kierunku związanym z językiem francuskim
   • Wyjazdy i praca w krajach frankojęzycznych
   opracował: Waldemar Kosior
  • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie