Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan działań profilaktycznych w grupie świetlicowej

 

Proponuję Państwu materiał, zawierający najważniejsze zadania z zakresu działań profilaktycznych, który wykorzystać można w pracy z w grupą świetlicową. W bieżącym roku szkolnym mam pod opieką dzieci 6 – 7 letnie, dlatego sposoby realizacji poszczególnych zagadnień będą dostosowane do możliwości i umiejętności moich podopiecznych.

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W GRUPIE ŚWIETLICOWEJ DZIECI 6 – 7 LETNICH
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

KIERUNKI DZIAŁANIA:
1. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Walka ze stresem.
2. Eliminowanie wulgaryzmów i zachowań powszechnie nieakceptowanych.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Przestrzeganie przed niebezpieczeństwem uzależnienia od różnorodnych czynników.
5. Informowanie o zagrożeniach współczesnego świata.
6. Wspomaganie wychowawców klas w realizacji obowiązku szkolnego.

ZADANIA:
1. Zachowania agresywne
a/ wyjaśnienie w grupie co to są działania agresywne, nazwanie tych działań /bicie, obrażanie
słowem, wymuszanie, przeszkadzanie w wykonywanych czynnościach, itp./
b/ uświadomienie uczniom jakie negatywne skutki rodzi agresji
c/ wpajanie wiedzy o nietykalności osobistej oraz szacunku dla innych osób i ich własności
d/ ustalenie sposobu postępowania ze sprawcami zachowań agresywnych
• rozmowa dyscyplinująca
• poinformowanie rodziców
• poinformowanie wychowawcy klasy
• przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez pedagoga lub psychologa
e/ konsekwentne reagowanie na zachowania agresywne
Walka ze stresem
a/ uświadomienie uczniom, że stres może mieć pozytywne i negatywne znaczenie
b/ kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w codziennych sytuacjach
stresowych /stres przed sprawdzianem, itp./
c/ wskazywanie jak radzić sobie ze stresem oraz z przykrymi emocjami, które mogą
prowadzić do zachowań agresywnych
d/ wyjaśnienie, gdzie i u kogo szukać pomocy w sytuacji narastającego stresu

2. Wulgaryzmy i zachowania powszechnie nieakceptowane
a/ czuwanie nad tym, aby dzieci przestrzegały norm językowych i sposobów zachowań
obowiązujących w grupie podczas zajęć i zabawy
b/ przypominanie zasad obowiązujących w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – dorosły w
świetlicy i poza nią
c/ konsekwentne reagowanie na używane przez dzieci niewłaściwe gesty i słowa
d/ propagowanie kulturalnego zachowania i słownictwa poprzez własny przykład oraz w
oparciu o literaturę dziecięcą
e/ utrwalanie nawyku stosowania słów kluczy: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry,
do widzenia
f/ uzgadnianie z rodzicami wspólnych zasad postępowania celem eliminowania
niewłaściwych postaw

3. Zdrowy styl życia
a/ udział w przedsięwzięciach, akcjach i kampaniach promujących zdrowy styl życia
• „Trzymaj się prosto, Zdrowe żywienie”
• „Dni walki z hałasem”
• „Tydzień dla serca”
• „Z higieną za pan brat”
b/ zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa poprzez przypominanie o prawidłowej postawie
stojącej, siedzącej i leżącej podczas realizacji różnorodnych działań
c/ ukazywanie skutków nieprawidłowego odżywiania, niestosownego do pory roku ubierania
się oraz braku aktywności ruchowej
d/ wskazywanie na skutki jakie wywołuje w organizmie nadmierny hałas
e/ pokazanie w jaki sposób dbać o swoje serce, aby było zdrowe i silne
f/ przypominanie na bieżąco o podstawowych zasadach higieny /np. mycie rąk przed
jedzeniem i po wizycie w toalecie, itp./

4. Uzależnienia
a/ wyjaśnienie dzieciom w przystępny sposób na czym polega uzależnienie od szkodliwych
substancji /np. nikotyna, alkohol, narkotyki, itp./ i jakie mogą być tego skutki
b/ informowanie właściwych osób /pedagog, psycholog, dyrakcja/ o niepokojących zachowaniach
dzieci

5. Zagrożenia współczesnego świata
a/ utrwalanie zasad zachowania się w czasie alarmu w szkole – poznanie drogi ewakuacji
b/ przypominanie o ostrożności wobec osób, które swoim zachowaniem wzbudzają nieufność
/asertywność/
c/ omówienie zasad postępowania z przedmiotami, które wyglądają podejrzanie
d/ wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drodze
e/ kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z niektórych urządzeń elektrycznych
oraz innych urządzeń, z którymi styka się dziecko

6. Realizacja obowiązku szkolnego
a/ tworzenie warunków do nauki, odpoczynku oraz do pożytecznego i ciekawego spędzania
czasu w świetlicy
b/ udzielanie uczniom pomocy w nauce /odrabianie zadań domowych, nadrabianie zaległości/
c/ bieżące kontaktowanie się z wychowawcami i wymiana informacji o uczniach

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
A/ Prowadzenie zajęć o tematyce profilaktycznej
B/ Obserwacja i ankietowanie uczniów i rodziców
C/ Organizowanie tematycznych spotkań z fachowcami w danej dziedzinie
D/ Indywidualne rozmowy z wychowankami
E/ Informowanie rodziców
F/ Współpraca z wychowawcami klas
G/ Współdziałanie z pedagogiem i psychologiem

mgr Beata Lorencik – Ilska
Szkoła Podstawowa nr 58 w ZSP nr 8
Wrocław

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:51:01
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:51:01) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie