Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków domów dziecka na przykładzie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5867 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jolanta KRUPA
Dom Dziecka w Gryficach

ANALIZA SYTUACJI RODZINNEJ WYCHOWANKÓW DOMÓW DZIECKA NA PRZYKŁADZIE DOMU DZIECKA W GRYFICACH

     Istnieje wiele rodzin, które z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków rozwoju. Dzieci z rodzin patologicznych, o trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej oraz sieroty zmuszone są przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Taką placówką jest dom dziecka, który stara się zapewnić warunki sprzyjające wszechstronnemu i pełnemu rozwojowi osobowości wychowanków.
     Sytuacja dzieci przebywających w placówkach nie jest statyczna. Zmienia się w zależności od wzajemnych relacji między dziećmi, rodzicami i wychowawcami.
     W celu odbudowania więzi uczuciowej z rodzinami należy współpracować z rodzicami, krewnymi dzieci. Nie jest to jednak zadanie łatwe i w każdym przypadku możliwe do realizacji, dlatego formy kontaktów i współpracy z rodzicami i muszą być zróżnicowane i uwzględniać przeszłość i aktualną sytuację rodzinną wychowanka, charakter i rodzaj kontaktów łączących dziecko z rodziną oraz nastawienie rodziców do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

1. Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków
     Do domu dziecka kierowani są wychowankowie w różnym wieku i z powodu różnych sytuacji życiowych takich jak: sieroctwo naturalne i tak zwane „społeczne” wynikające z dezorganizacji rodziny, czasowego braku dostatecznej opieki, niewydolności rodziny spowodowanej chorobą lub niezaradnością życiową rodziców, a także, co zdarza się nam coraz częściej, bardzo trudną sytuacją materialną. Obecnie problem sieroctwa biologicznego dotyczy tylko kilku procent wychowanków. Pozostała przytłaczająca większość to sieroty społeczne mające dwoje lub jednego rodzica.
     Na ogólną liczbę 66 dzieci przebywających w Domu Dziecka w Gryficach tylko 2 to sieroty, a 10 półsieroty. Pozostałe dzieci ma oboje rodziców.
      Analiza sytuacji prawnej wychowanków naszej placówki pozwala stwierdzić, że aż 97% dzieci zostało umieszczonych na mocy sądu. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej nastąpiła w przypadku zaniedbań lub nadużyć w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jak i w razie wystąpienia innych zagrażających dziecku sytuacji dotyczących jego rodziców. Polegała ona na zastosowaniu wobec rodziców: pozbawienia, zawieszenia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej.
     Najliczniejszą grupę stanowią rodzice, którym władza została ograniczona - 67%, pozbawionych władzy jest 15%, 12%rodziców nie żyje, a tylko 6%posiada pełną władze rodzicielską.
     W wielu przypadkach ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej stwarza rodzicom sytuacje komfortu, często jest przez nich wykorzystywane, zdejmuje ciężar odpowiedzialności za opiekę i wychowanie dziecka. Rodzice czują się zwolnieni z całkowitej opieki nad swoimi dziećmi.
     Dla części rodziców ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje, iż próbują odzyskać swoje dzieci. Poddają się leczeniu, znajdują pracę, remontują mieszkanie, czynią wszystko aby dzieci powróciły do domu. Zagrożeni utratą kontaktu ze swoim dzieckiem koncentrują wysiłki wokół odzyskania władzy rodzicielskiej. Ale niewielkiej liczbie rodziców udaje się przejść od słów do czynów. W 2004 roku tylko 5 wychowanków powróciło do swoich własnych rodzin.

2. Przyczyny umieszczenia w placówce.
     Przyczyny umieszczenia dzieci w domu dziecka są różne. Wychowankowie domu dziecka pochodzą zazwyczaj z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych opiekuńczo, wychowawczo, ekonomicznie oraz patologicznych. Często jest tak, że dysfunkcji rodzin jest kilka. Im przyczyny skierowań są bardziej złożone tym sytuacja dziecka jest trudniejsza.
     Najczęstszą przyczyną powodującą konieczność umieszczenia dziecka w Domu Dziecka w Gryficach był alkoholizm rodziców – 39,39%. Jak wynika z analizy dostępnej dokumentacji dzieci były często świadkami libacji, brutalnych bójek i awantur, w które również były wciągane. Rodzice stawiający na szczycie hierarchii wartości alkohol najczęściej nie dbali zupełnie o zaspokojenie elementarnych potrzeb dziecka, pozostawiali je przez długi czas bez opieki.
     Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza – 34,84% jest drugą przyczyną powodującą konieczność umieszczenia dzieci w placówce. Niepokojące jest natomiast zjawisko umieszczania dzieci w domu dziecka z powodu niewydolności materialnej (składa się na nią między innymi brak stałej pracy zarobkowej, długotrwałe bezrobocie, brak wystarczającego wykształcenia, bardzo trudne warunki życia), która stanowiła trzecią najliczniejszą przyczynę (12,12%).
     Pozostałe przyczyny umieszczenia dzieci w placówce to śmierć rodziców – 3,03%,przewlekłe choroby w rodzinie – 6.06, pobyt w zakładzie karnym rodziców, przestępczość – 4,54%.
     Większość rodziców szuka winy za umieszczenie dzieci w placówce wszędzie tylko nie w sobie. Tłumaczą, że winę ponoszą np. urzędy, sądy, kurator, sąsiedzi.

3. Struktura społeczno – demograficzna.
     Wychowankowie Domu Dziecka w Gryficach pochodzą z rodzin wielodzietnych, bo aż 74,24%, natomiast żadne z nich nie jest jedynakiem. Wynika z tego, że brak umiejętności radzenia sobie z dziećmi oraz ich zaniedbywanie silnie związane jest z wielodzietnością.
     Dla wychowanków pozbawionych stałych kontaktów z rodzicami, szczególnie korzystne jest wychowywanie się z rodzeństwem w tym samym domu dziecka. Wśród 66 wychowanków Domu Dziecka w Gryficach aż 49 dzieci, czyli 74,24% na codzienne kontakty z rodzeństwem. Posiadanie w tym samym domu dziecka rodzeństwa sprzyja umacnianiu naturalnej więzi rodzinnej oraz częściowo zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i przynależności. Zasada łączenia jest przestrzegana w naszej placówce. Jako inne miejsce pobytu rodzeństwa wychowankowie wskazali: dom rodzinny, rodzinę zastępczą bądź adopcyjną, zakład wychowawczy.
     Rozpiętość wieku rodziców w chwili urodzenia dziecka będącego wychowankiem Domu Dziecka w Gryficach jest ogromna. Najmłodsza matka miała 14 lat, a najstarsza 43 lata, najmłodszy ojciec miał 16 lat, a najstarszy 60 lat.
     Analizując dostępne dokumenty można stwierdzić, że 16.66% matek i 12,12% ojców miało w chwili urodzenia dziecka poniżej 21 lat, a zdecydowana większość mieściła się w przedziale od 21 lat do 30 lat – 57,57% matek i 54,54% ojców.
      Rodzice dzieci przebywających w naszym domu dziecka w większości mieszkają w okolicznych wioskach– 56,06%, ale jest to przewaga bardzo nieznaczna.
     Można zauważyć jedną prawidłowość: im odległość między domem rodzinnym a domem dziecka mniejsza tym kontakty rodzin z dziećmi są częstsze.
     Większość rodziców naszych wychowanków utrzymuje się z pracy fizycznej. Często podejmują pracę dorywczą u pracodawców prywatnych. Podstawowym źródłem utrzymania dla wielu z nich jest często renta chorobowa, rzadziej zasiłek dla bezrobotnych lub z opieki społecznej. Nie zawsze radzą oni sobie z podstawowymi świadczeniami, często doprowadzając do zadłużeń mieszkania, a nawet eksmisji.
     Poznanie sytuacji rodzinnej każdego z wychowanków, zebranie dokładnych informacji jest ważne w planowaniu i organizowaniu opieki nad dzieckiem oraz organizowaniu współpracy z rodzinami na rzecz powrotu dziecka do domu.

OPRACOWANIE:
Jolanta KRUPA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie