Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy Fizia przyjedzie do naszej szkoły?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1162 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Napisany przeze mnie scenariusz dotyczy klasy III integracyjnej , pracującej na podręcznikach WSiP „ Wesoła szkoła ‘’, w której znajdują się uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Blok tematyczny: Nasza szkoła jest wesoła

Wprowadzenie:

     Dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się w szkole masowej, pod warunkiem, że wymagania programowane zostaną dostosowane do możliwości rozwojowych, a nauczyciele będą je realizować pracując z dzieckiem indywidualnie, a w społeczności klasowej, dziecko to będzie traktowane na równi z innymi uczniami pełnosprawnymi.
     Chciałabym przedstawić scenariusz zajęć edukacyjnych, który został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr2 w Ozimku w kl. III, do której uczęszcza takie dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
      Scenariusz dotyczy edukacji polonistycznej i jest dostosowany do możliwości ucznia .

Czas trwania: 90 minut

Temat: Czy Fizia przyjedzie do naszej szkoły?
Redagowanie listu do Fizi. Osobowe formy czasownika.

CELE ZAJĘĆ :

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności pisania listów . Poznanie osobowych form czasownika.

Cele szczegółowe:
Uczeń sprawny: potrafi napisać list
 • poprawnie stosuje zwroty grzecznościowe
 • zna zasady pisania listów
 • rozpoznaje czasowniki i poprawnie ich używa nazywając czynności
 • potrafi zastosować osobowe formy czasownika
Uczeń niepełnosprawny umysłowo:
 • potrafi uważnie słuchać i wypowiada się na określony temat
 • potrafi ułożyć tekst listu z rozsypanki zdaniowej
 • potrafi podpisać ilustrację czasownikiem
Metody: rozmowa nauczająca, wyjaśnienie, dyskusja operatywna ( ćwiczenia praktyczne)

Formy: zbiorowa jednolita
jednolita zróżnicowana
indywidualna jednolita
Środki dydaktyczne: papier listowy, koperty, rozsypanka zdaniowa, karty pracy

I Część wstępna :
 1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
  • powitanie klasy
  • sprawdzenie obecności
  • sprawdzenie zadania domowego
  • przypomnienie postaci literackiej z poprzedniej lekcji ( Fizi)
II Część główna
 1. Nauczyciel zapowiada co będziemy robić na zajęciach .
 2. Poleca wyszukanie w tekście zdań zawierających informacje o zajęciach Fizi w szkole i stosunku dzieci do siebie.
 3. Dyskusja dzieci porównująca naszą szkołę i tę do, której chodzi Fizia.
 4. Nauczyciel zadaje pytanie " Czy chciałybyście uczęszczać do szkoły Fizi?" - uzasadnienie odpowiedzi
  " Co powiedziałybyście Fizi o swojej szkole, aby przekonać ją, że warto do niej chodzić?"
 5. Nauczyciel informuje, że teraz będą pisać list do Fizi, w którym mogą zachęcić ją do przyjazdu albo opisać jej, jak wygląda nasz szkoła, zachęcić ją do nauki.


  PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA
  ( piosenka " Nasza szkoła jest wesoła"- z gestykulacją)
 6. Przypomnienie ogólnych zasad pisania listów:
  • nagłówek
  • pisownia zwrotów grzecznościowych
  • podpis
  • postscriptum
 7. Uczniowie piszą list podzieleni ma 3 grupy:
  I grupa- pisze samodzielnie list ( dostaje papier listowy)
  II grupa- uczniowie słabsi- otrzymują papier listowy, na którym
  znajduje się:

  Ozimek..........

  Kochana Fiziu!!
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ............................................................... ( podpis)

  PS. Czekamy na ciebie.

  III grupa- uczeń niepełnosprawny- otrzymuje papier listowny i kopertę, w której jest list do Fizi w formie rozsypanki zdaniowej.
  Zadaniem dziecka jest poukładanie ich w kolejności i przyklejenie na kartkę.
        Następnie w odpowiednich miejscach na papier listowy przepisuje treść listu ułożonej z rozsypanki ( uwzględniając nagłówek, datę, podpis).
  Nauczyciel- chodzi między ławkami, pomaga uczniom w pracy (szczególnie ma na uwadze ucznia niepełnosprawnego i uczniów słabszych).
  Uczniowie- piszą list .
  Nauczyciel- prosi chętnych uczniów o zaprezentowanie swoich prac na forum klasy, również z pomocą nauczyciela swoją pracę prezentuje uczeń niepełnosprawny ( dłuższe wypowiedzi oceniające prace kolegów).

  PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA
 8. Nauczyciel poleca, aby uczniowie otworzyli " Karty pracy" Na str.20 Prosi, aby jedno z dzieci przeczytało polecenie
  • Dzieci podpisują ilustrację odpowiednimi czasownikami.
  • Dzieci podkreślają kolorową linią czasowniki, które oznaczają stan ( nauczyciel pomaga dziecku niepełnosprawnemu) po wyjaśnieniu jakie czynności można określić stanem.
  • Nauczyciel stawia pytanie: Jak zapytacie o te czasowniki?
 9. Na ławce dzieci mają karty pracy.
       Przedstawione są na niej osobowej formyczasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej.
       Zadaniem dzieci jest przedstawienie czasownika " pisać" w formie osobowej.

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  ja- pisze my-
  ty- wy-
  on- oni-
  oni- one-
  one-

  Objaśnienie nauczyciela .
  • dziecko niepełnosprawne ma kartę pracy na której ma dopasować czasowniki do odpowiedniej ilustracji przedstawiającej osoby wykonujące jakąś czynność.
 10. Uzupełnianie zdań z ćw. 4 str.20 właściwymi formami czasownika: uczyć się.
Część końcowa
 1. Podsumowanie pracy uczniów. Ocena pracy.
 2. Zadanie pracy domowej: zaadresowanie koperty, którą otrzymały ( każdy miał na ławce).
Ewaluacja zajęć:
     Na następnych zajęciach uczniowie samodzielnie piszą list do chorego kolegi. Wcześniej na tablicy zapisują wspólnie z nauczycielem słownictwo potrzebne do napisania listu, oraz dostają kartki z wykropkowanymi częściami listu.

Ozimek..............
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
P.S.......................

Uczeń niepełnosprawny dostaje podobną kartę z tym, że jego kartka zawiera więcej informacji.
Ozimek ............
Drogi .....................
Dowiedziałem się, że............................ jesteś....................
Postanowiłem ..................... ............................................................................
W szkole jest ................................................. bez Ciebie. ..................................................... .............................................................................

P.S czekam na list od Ciebie
.............................
 • Nauczyciel obserwuje bacznie pracę uczniów, w miarę potrzeby naprowadza .
  Po wykonaniu zadania nauczyciel zabiera pracę dzieci do sprawdzania. Podaje uczniom karty pracy.
Uczeń sprawny:
 1. Odmienia czasowniki: śpiewać, naprawiać przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Uczeń niepełnosprawny:
 1. Spośród wielu wyrazów umieszczanych w pętli, ma za zadanie podkreślić tylko czasowniki i z 4 z nich ułożyć zdania.
KOMENTARZ –
     Ze względu na trudności ucznia niepełnosprawnego w zapamiętywaniu i przyswajaniu materiału należy ciągle powtarzać i utrwalać wprowadzony materiał.
     Często należy powracać do przyswojonego już materiału, aby uczeń go nie zapomniał. Dobrze jest więc napisać co pewien czas list do kolegi, babci ...................., aby uczeń niepełnosprawny zapamiętał jaka forma obowiązuje przy pisaniu listu. Tak samo należy postępować przy utrwalaniu poznanych części mowy.

Opracowała : Joanna Niedźwiedź
nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie