Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Rozrywki umysłowe w nauczaniu ortografii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1200 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Systematyczne badania nad ortografią wykazują wciąż niezadawalający jej poziom. Pilną i nieodzowną więc potrzebą jest opracowanie skutecznych rozwiązań metodycznych. Jednym z nich mogą okazać się rozrywki umysłowe. Dlatego niniejsza publikacja ma na celu ukazanie wpływu rozrywek umysłowych na kształtowanie nawyku poprawnego pisania.

Rola rozrywek umysłowych, gier i zabaw dydaktycznych w kształtowaniu umiejętności poprawnego stosowania reguł ortograficznych.

     Jednym z elementów kszałcenia języka pisanego jest nauka ortografii. Nastręcza ona uczniom wielu kłopotów. Może stać się przysłowiową zmorą dla ucznia i doprowadzić go do zniechęcenia pracą szkolną. Kłopoty więc z pisownią mogą więc stanowić dla ucznia poważną przeszkodę w osiąganiu sukcesów szkolnych. Jako, że nauka ortografii jest nauką trudną, trzeba szukać ciekawych i atrakcyjnych ćwiczeń, które wykształcą u ucznia odpowiedzialność ortograficzną. Trudny materiał ortograficzny można pomieścić w różnorodnych rozrywkach umysłowych takich jak:
  • krzyżówki,
  • zagadki,
  • rebusy,
  • gry dydaktyczne,
  • loteryjki,
  • domina,
  • szarady itp.
     Droga opanowania nawyku ortograficznego prowadzi przez kilka etapów, spośród których najważniejszą rolę odgrywa pierwsze zetknięcie się dziecka z zapisem oraz umiejętne dozowanie przez nauczyciela różnorodnych ćwiczeń, które umiejętność poprawnego zapisu doprowadzają do automatyzacji. Automatyzacji dokonuje się przy współudziale wszystkich sfer osobowości dziecka – a więc sfery intelektualnej, emocjonalnej i wolincjonalno – motywacyjnej. Ponieważ ukształtowanie w uczniu nawyku otograficznego wymaga od niego wielostronnej aktywności ( aktywizacja pamięci wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej, pełne zaangażowanie uczuciowe i woli) – to rozrywki umysłowe ze względu na swe wielorakie walory znajdują szerokie możliwości zastosowania.
      Wprowadzenie rozrywek umysłowych do procesu nauczania ortografii na szczeblu nauczania początkowego skutecznie sprzyja zapobieganiu błędom ortograficznym i prowadzi do szybszego opanowania przez uczniów umiejętności poprawnego pisania, a następnie do wyrobienia nawyku ortograficznego. Podawanie dziecku materiału ortograficznego w tak atrakcyjnej formie chroni go przed bezmyślnością i zmusza do świadomego wysiłku. Częste manipulowanie odpowiednio dobranym w rozrywkach materiałem ortograficznym wzmaga u uczniów czujność ortograficzną oraz świadomy stosunek do problemów ortograficznych. Radość dziecka z rozwiązania każdej zagadki jest tak duża, iż z trudem nieraz odszukany wyraz , wyrażenie czy hasło trwale zapisują się w jego pamięci.
     W ten sposób łatwo utrwalają się obrazy graficzne wyrazów trudnych pod względem ortogrficznym. Zabawowy charakter rozrywek umysłowych, atrakcyjność ich form i treści głęboko aktywizują uczniów pod względem emocjonalnym, co bezpośrednio wpływa na powstawanie pozytywnej motywacji do nauki. Dzięki odmienności sytuacji jakie niosą gry i zabawy dydaktyczne, dzięki towarzyszącym im emocjom i napięciom, praca na lekcji staje się ciekawa i pasjonująca. Osiągane przez uczniów sukcesy przynoszą im radość i satysfakcję.
    Oprócz rozrywek umysłowych istotną rolę w nauczaniu ortografii odgrywają gry i zabawy dydaktyczne. Wywodzą się ze wspólnej formy aktywności jaką jest zabawa. Ze względu na swoje wyjątkowe walory poznawcze i wychowawcze są często stosowane w edukacji wczesnoszkolnej, bowiem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. Aktywność dziecka w formie zabawy jest bardzo pomocna w przyswajaniu i zapamiętywaniu reguł ortograficznych jak i w wyrabianiu u dzieci czujności ortograficznej. Wszystkie tego typu ćwiczenia pobudzają aktywność uczniów, zmuszają do intensywnego wysiłku w celu samodzielnego pokonania trudności. Zabawy te aktywizują różne sfery poznawcze jak: odbiór, interpretacja danych zmysłowych, procesy myślenia, kształtowanie operacji logicznych, wyjaśniania i oceny. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne typu ortograficznego wymagają od uczniów szczególnego wysiłku i aktywnej postawy, wyrabiają świadomy stosunek do problemów ortograficznych. Wiedza, którą posługuje się dziecko przy rozwiązywaniu tego typu zadań, staje się bardziej operatywna, utrwala się. Poznawane reguły i zasady ortograficzne przestają być pustymi formułami.
      Wartości dydaktyczno – wychowawcze, jakie tkwią w rozrywkach umysłowych można przedstawić słowami J. Kikena: "IM NAUKA BARDZIEJ TRACI CHARAKTER NAWYKU I STANIE SIĘ PRZEŻYCIEM , TYM BARDZIEJ TWÓRCZĄ BĘDZIE PRACA I RADOSNĄ SZKOŁA."

    Oto kilka propozycji książkowych, w których można znaleźć przykłady rozrywek umysłowych oraz gier i zabaw dydaktycznych:
  1. Hemmerling W: Zabawy w nuaczaniu początkowym.
  2. Kapica G.: Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym.
  3. Puślecki W.: Gry problemowe.
opracowała mgr Grażyna Zając

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie