Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy realizowany w klasie sportowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 864 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program wychowawczy wychowawcy uczniów - zawodników klasy IIIC liceum ogólnokształcącegomistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2004/2005.

     Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego przeznaczone jest dla uczniów uprawiających sport wyczynowo, zrzeszonych w klubach sportowych, a co za tym idzie poświęcających wiele godzin tygodniowo a czasem nawet dziennie na zajęcia treningowe i zawody sportowe. Konsekwencją takiego trybu życia jest znacznie mniejsza ilość czasu, którą uczeń może poświęcić na udział w zajęciach szkolnych i naukę w domu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego posiada specjalny regulamin, który pozwala uczniom godzić naukę ze sportem; dla wielu jednak uczniów zadanie to wydaje się być zbyt trudne. Świadczy o tym duża rotacja uczniów, słaba frekwencja i częste problemy z nauką.
     Zadaniem wychowawcy klasowego w tych specyficznych warunkach jest podjęcie działań w kierunku uświadomienia uczniom przyczyn ich problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu. Konieczna jest bieżąca kontrola frekwencji i wyników w nauce, przy ścisłej współpracy z rodzicami, aby uniknąć znalezienia się ucznia w sytuacji, z której wyjściem staje się przeniesienie do szkoły o mniejszych wymaganiach, poprawka czy powtarzanie klasy. Należy zatem podjąć takie działania, aby sytuacje takie ograniczyć do minimum.
      Kolejnym problemem jest zazwyczaj małe zainteresowanie uczniów sprawami innymi niż sport. Toteż równocześnie z propagowaniem ich osiągnięć sportowych i zachęcaniem do osiągania coraz lepszych wyników, należałoby skierować uwagę uczniów na bieżące sprawy istotne szkoły i klasy, wydarzenia kulturalne, a także zachęcić do czynnego w nich udziału również w ramach godzin wychowawczych.


FORMY REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. Prowadzenie z uczniami zajęć na lekcjach wychowawczych w wymiarze 1 godz. tygodniowo
 2. Zainteresowanie uczniów szkołą i aktywnym udziałem w jej życiu
  • wybór samorządu klasowego i określenie jego roli,
  • ustalenie zasad wyznaczania dyżurnych i przypomnienie ich obowiązków,
  • dbałość o estetykę i ład miejsca pracy, czyli przydzielonej sali lekcyjnej,
  • współredagowanie ze swoimi kolegami gazetki szkolnej,
  • bieżące informowanie uczniów o pracy Samorządu Szkolnego,
  • zachęcanie uczniów do udziału w pracach Samorządu i przygotowywaniu imprez szkolnych,
  pomoc wychowawcy w przygotowaniu imprez szkolnych organizowanie wyjść do kina, teatru, galerii sztuki
 3. Nadzór nad prowadzeniem gazetki ściennej (na bieżąco)
  • omawianie treści i wyznaczanie odpowiedzialnych za realizację na godzinach wychowawczych,
  • dekoracja sali w celu podniesienia estetyki otoczenia,
  • informacje na temat osiągnięć sportowych uczniów naszej klasy oraz wybitnych osiągnięć sportowych innych uczniów szkoły
  • informacje na temat egzaminu maturalnego
 4. Bieżąca kontrola wyników w nauce, zachowania i frekwencji uczniów
  • analiza frekwencji i usprawiedliwianie nieobecności na każdej godzinie wychowawczej,
  • wystawianie bieżących ocen z zachowania z uwzględnieniem samooceny uczniów
  • omawianie postępów w nauce i możliwości poprawy uzyskiwanych wyników
  • informowanie rodziców w przypadku jakichkolwiek niepokojących sytuacji (przedłużająca się nieobecność ucznia, niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, większa ilość ocen niedostatecznych, itp.).
 5. Bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów
  • na zebraniach w terminach podanych na pierwszym zebraniu,
  • poprzez dzienniczki uczniów,
  • telefoniczne informowanie rodziców przez wychowawcę o zaistniałych problemach,
 6. Prowadzenie lekcji wychowawczych np. z udziałem zaproszonych osob
  • informowanie o zagrożeniach występujących wśród młodzieży,
  • umożliwienie rodzicom przedstawienia własnych inicjatyw.
 7. Realizacja wycieczek przedmiotowych
  • pomoc w organizacji wycieczek,
  • dbałość o terminowe zbieranie środków finansowych.
 8. Współpraca z pedagogiem szkolnym
  • rozmowy wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym,
  • rozmowy uczniów z pedagogiem szkolnym.
 9. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy
  • zapisy w dzienniku lekcyjnym,
  • prowadzenie arkuszy ocen,
  • opracowanie planu wychowawczego wychowawcy klasowego i tematów godzin wychowawczych.
Opracowała: mgr Anetta Ząbek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie