Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Niepowodzenia w procesie nauki pływania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3174 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Obiektem obserwacji była uczennica klasy I szkoły podstawowej u której podczas rozpoczęcia nauki pływania ujawnił się problem strachu i lęku przed wodą

1.Określenie problemu

     Obserwowane zjawisko dotyczyło problemu związanego z niepowodzeniem ucznia w procesie nabywania umiejętności pływackich. Obiektem obserwacji była uczennica klasy I, Natalia.
     Na podstawie bilansu sześciolatka z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dzieci, rozwój psychiczny i emocjonalny Natalii był bez zastrzeżeń. Badania wykazały jedynie znaczne powiększenie kifozy piersiowej i potrzebę uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na sali i na basenie.
     Podczas pierwszych lekcji pływania na szkolnym basenie, ujawnił się problem strachu i lęku przed wodą. Natalia reagowała płaczem na każdą próbę włożenia jej do wody. Stawiała zdecydowany opór.
     Pojawiło się więc pytanie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy jest to, często spotykany u pierwszoklasistów, przejściowy strach przed czymś nowym, nieznanym ( szkoła, basen, koledzy, nauczyciel), brak wiary we własne siły? A może coś poważniejszego?
     W drodze zbierania informacji o problemie, doszło do spotkania i rozmowy z rodzicami dziewczynki. W trakcie tej okazało się, że Natalia nie lubi kąpieli w wannie ( woli prysznic), a co ważniejsze, w wieku pięciu lat topiła się w morzu. Problem przygasł, gdyż dziecko nie miało kontaktu z wodą przez kolejna dwa lata życia ( dziecko nie chciało, rodzice nie namawiali). Szkoła z basenem i lekcje pływania przywołały niemiłe wspomnienia, ukazując je w postaci lęku przed wodą.
     Problem lęku przed wodą, występujący u małych dzieci, a trwającego przez dłuższy okres czasu, tuszowany nagminnymi zwolnieniami rodziców jest częstym przypadkiem występującym w mojej pracy. W celu uniknięcia smutku i niezadowolenia dziecka, rodzice często lekceważą taki problem i zupełnie wycofują się z działań naprawczych, pogłębiając i utrwalając istniejące zjawisko. Może opis i analiza tego przypadku uzmysłowi nam wagę problemu i wskaże pewne sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.

2.Znaczenie problemu
     Natalia była świadoma swojej przypadłości. Potrafiła nazwać swoje uczucia. Była otwarta i chętna do rozmów. Nie wycofała się, lecz podjęła współpracę. Dziewczynce bardzo zależało na akceptacji środowiska koleżanek i kolegów. Nauka przedmiotów nie sprawiała jej kłopotów. Była liderką w klasie i pragnęła również nią być w wodzie.
     Natalia wiedziała, że gdy uda się nam pokonać lęk, będzie mogła bawić się w wodzie razem z resztą klasy. Pozna różne sposoby poruszania się w wodzie i sama będzie mogła decydować o ich wyborze i wykorzystaniu podczas wakacyjnych wyjazdów nad morze, jezioro czy rzekę. Gdy opanuje podstawowe umiejętności pływackie, będzie czuła się bezpieczniej w środowisku wodnym. Będzie mogła uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych na basenie, co dodatkowo, pozytywnie wpłynie na poprawę jej postawy ciała.
     Rodzice byli świadomi zjawiska i działań podjętych przeze mnie. Chętnie współpracowali chcąc pomóc dziecku.
     Podjęte przeze mnie działania były dużym wyzwaniem, próbą sprawdzenia moich umiejętności i wiadomości w praktyce. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciela pływania i wychowawcy mogło zaowocować sukcesem. Zakładając pozytywne rozwiązanie problemu, lekcje pływania w tej klasie byłyby łatwiejsze ( organizacyjnie ) do przeprowadzenia.
     Dla samej dziewczynki, zniwelowanie lęku przed wodą otworzyłoby możliwość opanowania przez nią podstawowych umiejętności pływackich i wykorzystanie ich jako "sportu na całe życie".

3.Prognoza
     W przypadku zaniechania działań naprawczych, czy też zlekceważenia problemu, lęk przed wodą, pogłębiał by się. Z wiekiem stajemy się bardziej świadomi zagrożeń, asekuracyjni, utrzymując stan lęku i strachu jako normalny. W następstwie takiego postępowania Natalia wycofałaby się z udziału w zajęciach. Przynosiłaby zwolnienia z zajęć a narastająca różnica umiejętności byłaby coraz trudniejsza do odrobienia. Pojawić by się mogły drwiny i brak akceptacji ze strony rówieśników a to doprowadzić by mogło do poważniejszych problemów szkolnych.
     W przypadku nie podjęcia działań, Natalia nie miałaby szansy uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w wodzie. To wiązałoby się z wydłużonym procesem rehabilitacji, ewentualnym zatrzymaniem wady postawy na obecnym poziomie lub pogorszeniem, w przypadku przerwania ćwiczeń korekcyjnych.
     Snując optymistyczną prognozę zdarzeń, przy ścisłej współpracy nauczyciela, grypy wsparcia ( nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pedagog szkolny), ucznia i rodziców uda się przełamać a nawet całkowicie zlikwidować barierę lęku do wody u Natalii. To otworzy możliwość:
 • opanowania podstawowych umiejętności pływackich
 • wspólnej zabawy w wodzie i integracji z dziećmi
 • wzmożonej pracy nad likwidacją wady postawy
 • poprawy komfortu psychicznego dziecka
4.Propozycje działań

Cele:
 • przełamanie strachu przed wodą
 • utrwalenie nowej sytuacji
 • nauczenie podstawowych umiejętności pływackich ( ćw. oswajające, wypornościowe, oddechowe, skoki, elementy technik pływackich)
 • integracja z grupą rówieśników
 • wdrożenie środowiska opiekuńczego do współpracy w walce o zdrowie , bezpieczeństwo i komfort psychiczny dziecka
Zadania naprawcze:
 • wyrobienie w dziecku poczucia bezpieczeństwa (stały kontakt z dzieckiem w wodzie) i zaufania do osoby prowadzącej
 • manipulacja obrazem w celu stworzenia w wyobraźni dziecka wizji fascynującej, wesołej, a zarazem bezpiecznej zabawy
 • atrakcyjny tok lekcji ( dużo zabaw i ćwiczeń, kolorowe przybory, przyjazna atmosfera, śmiech)
 • nauka zachowań niezbędnych podczas ćwiczeń i zabaw w wodzie , zapewniających bezpieczeństwo w czasie ich przebiegu
 • udział w obowiązkowych zajęciach pływania ( indywidualizacja, dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości ucznia)
 • udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych np. SKS- nauka pływania, gimnastyka korekcyjna w wodzie
 • dodatkowe " zadania domowe" wykonywane w formie zabaw z opiekunami
 • w miarę możliwości umożliwienie kontaktu ze środowiskiem wodnym podczas przerw wakacyjnych
5.Wdrażanie oddziaływań i ich efekty
     Obserwacja oraz działania naprawcze w " przypadku" Natalii trwały przez trzy pierwsze lata jej nauki w szkole podstawowej.
     Podczas pierwszych lekcji pływania w klasie I, ujawnił się problem lęku przed wodą. Był on tak duży, że uniemożliwiał dziewczynce już samo wejście do wody. Każda próba kończyła się płaczem i chęcią powrotu do szatni. Po wyjaśnieniu przyczyn zaistniałej sytuacji, wraz z rodzicami podjęłam działania naprawcze.
     Uważam, że pierwszym, dużym sukcesem i pozytywnym efektem pracy było zachęcenie Natalii do przychodzenia na basen, nawet w roli biernego uczestnika zajęć. Rodzice konsekwentnie, pomimo początkowych oporów przyprowadzali przygotowane do zajęć dziecko. Ja wykorzystywałam te obecności, przydzielając Natalii różne zadania do wykonania na lądzie np. podawanie sprzętu, liczenie punktów podczas zabaw, wykonywanie rysunków bawiących się dzieci. Sama uczestniczyłam w zajęciach wchodząc do wody, stwarzając dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa i budując w Natalii obraz bezpiecznych zabaw w wodzie pod opieką dorosłych. Starałam się tak urozmaicać tok lekcji, aby wypełniony był wesołymi zabawami z wykorzystaniem różnych przyborów pływackich. W ten sposób realizowałam cel, stworzenia w wyobraźni dziecka kolorowego, wesołego obrazu zachęcającego do wspólnej zabawy, rozbudzającego ciekawość i chęć podjęcia próby uczestnictwa w nim.
     Po dwóch miesiącach " oglądania" zajęć, dziewczynka z asekuracją nauczyciela i w pływaczkach weszła po schodach do wody. Był to kolejny sukces i osiągnięcie zamierzonego celu.
     Podczas kolejnych lekcji pływania, Natalia przy moim boku i pod bacznym okiem ratownika opanowywała kolejne ćwiczenia: oswajające z wodą, wypornościowe i oddechowe. Nauka nie przysparzała jej żadnych trudności.
     Po upływie 6-miesiecy od momentu pierwszego kontaktu z wodą, Natalia " odbiła od brzegu" i samodzielnie zaczęła poruszać się po basenie( w pływaczkach). Dołączyła do grupy, integrując się z nią we wspólnych zabawach i ćwiczeniach, realizując kolejne zaplanowane cele. Myślę, że w tym momencie naszej współpracy, pokonałyśmy barierę lęku przed wodą.
     Pierwszą klasę Natalia ukończyła z uśmiechem, swobodnie poruszając się w wodzie z przyborami pomocniczymi.
     Po wakacjach, podczas których Natalia wraz z rodzicami spędzała czynnie czas nad morzem i na basenie, utrwalając swoje nowe umiejętności pływackie, rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki.
     Natalia w szybkim tempie opanowywała kolejne umiejętności, nadrabiając straty. Jej edukacja pływacka przebiegała zgodnie z programem nauczania pływania dla klas I i II. W drugiej klasie dziewczynka rozpoczęła zajęcia korekcyjne na basenie oraz dodatkowe zajęcia nauki pływania, dzięki pomocy i współpracy ze strony rodziców. Drugi rok nauki Natalia ukończyła z kartą " Już pływam" w ręku [ samodzielny skok i przepłynięcie strzałką 12 m. z oddychaniem].
     W klasie trzeciej dziewczynka dołączyła do grona rówieśników. Opanowała umiejętność pływania kraulem i grzbietem i dobrowolnie wystartowała w Szkolnych Zawodach Pływackich, co było dla niej wielkim osobistym sukcesem.
     Uważam, że dzięki uporowi, konsekwencji, wytrwałej pracy oraz współpracy nauczyciela, ucznia i rodziców, udało się zrealizować założone cele i osiągnąć sukces pedagogiczny.
     A Natalia, dzięki przełamaniu lęku do wody i opanowaniu umiejętności pływackich będzie mogła cieszyć się pływaniem przez całe życie, z zachowaniem oczywiście podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Opracowała – Miler Anna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie