Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceny z zachowania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 849 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentuję następny dokument "z teki dyrektora gimnazjum".
Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach tego zadania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.
 Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach tego zadania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych załącznika.
     Informacje o uczniu wychowawca zbiera na podstawie:
 • obserwacji własnej
 • zapisów w zeszycie pochwał i uwag
 • opinii kolegów wyrażonych na forum klasy
 • spostrzeżeń innych członków społeczności szkolnej
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
 • Uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, zawsze jest przygotowany do zajęć, nie ma nieobecności ani spóźnień nieusprawiedliwionych, osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości - 4p
 • Uczeń systematycznie uczęszcza do szkoły, nie ma nieobecności ani spóźnień nieusprawiedliwionych, osiąga wysokie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, uczniowi zdarza się 1-2 razy być nieprzygotowanym do zajęć - 3p
 • Uczeń uczęszcza do szkoły, ma do 6 godzin lub spóźnień nieusprawiedliwionych, osiąga średnie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, uczniowi zdarza się być wielokrotnie nieprzygotowanym do zajęć - 2p
 • Uczeń ma do 12 godzin lub spóźnień nieusprawiedliwionych, osiąga przeciętne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć - 1p
 • Uczeń ma powyżej 12 godzin nieusprawiedliwionych, osiąga niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, jest systematycznie nie przygotowany do lekcji - 0p
II. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 • Uczeń dba zawsze o ład, porządek i bezpieczeństwo w szkole, reaguje prawidłowo na występujące zagrożenia - 4p
 • Uczeń dba o ład, porządek i bezpieczeństwo w szkole, przestrzega regulamin szkoły -3p
 • Uczeń do 2 razy naruszył regulamin szkoły związany z porządkiem, bezpieczeństwem i zdrowiem własnym i innych osób - 2p
 • Uczeń do 4 razy naruszył regulamin szkoły związany z porządkiem, bezpieczeństwem i zdrowiem własnym i innych osób - 1p
 • Uczeń rażąco narusza regulamin szkoły związany z porządkiem, bezpieczeństwem własnym i innych - 0p
III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:
 • Uczeń odnosi znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach pozaszkolnych - 4p
 • Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych - 3p
 • Uczeń rozwija swoje zdolności i umiejętności - 2p
 • Uczniowi wystarczają przeciętne wyniki w nauce - 1p
 • Uczeń nie jest zainteresowany uzyskaniem przeciętnych wyników w nauce - 0p
IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
 • Uczeń nie używa wulgaryzmów w szkole i poza nią - 4p
 • Uczniowi zdarzyło się użyć słów wulgarnych 1-2 razy - 3p
 • Uczniowi zdarzyło się do 4 razy użyć słów wulgarnych w szkole i poza nią - 2p
 • Uczeń często używa słów wulgarnych do 6 razy w szkole i poza nią - 1p
 • Uczeń ciągle używa słów wulgarnych w szkole i poza nią - 0p
V. Dbałość o honor, tradycje i dobro społeczności szkolnej:
 • Uczeń godnie reprezentuje swoją szkołę, zawsze pomaga w przygotowaniu uroczystości, bierze aktywny udział w akcjach szkolnych, szanuje mienie szkoły, nie ulega nałogom, jest sumienny i odpowiedzialny - 4p
 • Uczeń zazwyczaj pomaga w przygotowaniu uroczystości, bierze udział w akcjach szkoły, raczej szanuje mienie szkolne, nie ulega nałogom - 3p
 • Uczeń czasami bierze udział w życiu szkoły i jej akcjach, zdarzyło się, że nie poszanował mienia szkolnego, raczej nie jest sumienny i odpowiedzialny - 2p
 • Uczeń jest obojętny wobec życia szkoły, nie angażuje się w uroczystości i akcje szkolne, wiele razy zdarzyło się, że nie poszanował mienia szkolnego, ulega nałogom, nie jest sumienny i odpowiedzialny - 1p
 • Zachowanie ucznia jest sprzeczne z dobrem społeczności szkolnej, nie bierze udziału w uroczystościach ,ulega częstym nałogom w szkole i poza nią, zupełnie nie dba o honor szkoły - 0p
VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
 • Uczeń na tle klasy i środowiska wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów - 4p
 • Uczeń jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji - 3p
 • Uczeń w ciągu semestru nie ma więcej niż dwie uwagi o przeszkadzaniu w lekcjach - 2p
 • Uczeń ma do 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu - 1p
 • Uczeń wykazuje brak kultury osobistej, jest arogancki, agresywny - 0p
Ustalenia końcowe.
Oceny ustala się według następujących zasad:
 1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
 2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra.
 3. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I – VI) na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:
21 – 24 wzorowe
17 – 20 bardzo dobre
13 – 16 dobre
9 – 12 poprawne
5 – 8 nieodpowiednie
0 - 4 naganne

(opracowała Danuta Wolan i zespół)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie