Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kącik chemicznego śmieszka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1205 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kącik chemicznego śmieszka


Zebrała i opracowała:
Celina Gajewska


Humor to jedna z postaci komizmu; wyraz refleksyjnej postawy wobec świata, sprzyjającej dostrzeganiu stron śmiesznych w ludziach, sytuacjach, zdarzeniach itp., traktowanych – w przeciwieństwie do satyry – z wyrozumiałością i pobłażliwością.Niekonsekwencja
Napis na drzwiach:
Gabinet chemii. Klasa I.
A w środku – tłok i ... twarde siedzenia.

Problem
Po reakcji w probówce pozostała nieliczna liczność siarki, która nie wiadomo skąd się wzięła.

Zależność
Budowa atomów zależy od położenia ich w układzie okresowym pierwiastków.

Integracja wiedzy
Reakcje analizy polegają na rozkładzie związków chemicznych na czynniki pierwsze.

Nowe spojrzenie
Wodorotlenek sodu można otrzymać w wyniku w reakcji metalicznego sodu z wodą. Jest to jednak metoda niezgodna z duchem II etapu reformy i dlatego nie będziemy się nią zajmować.

Definicja
Mol jest uskrzydloną drobiną.

Informacja
Ustalono, że od 1975 roku azbest ma właściwości rakotwórcze.

Taktyka
Na boisku – gram w ataku, na chemii – w obronie.

Spostrzeżenie
Obserwowałem przebieg reakcji: patrzę i patrzę i nagle widzę, że mam zamknięte oczy!

Relacja
Dziś uczyliśmy się pisania związków chemicznych.

Wniosek
Stwierdziliśmy doświadczalnie, że tlen nie ma powonienia.

Lotność
Do substancji organicznych odznaczających się dużą lotnością należą na przykład muchy i komary.

Różnica maleńka taka ...
Propanon różni się od propanolu tylko końcówką.

Wyjaśnienie
Katalizator w reakcjach chemicznych spełnia podobną rolę jak rozrusznik w samochodzie.

Propozycja
Pierwiastki chemiczne możemy podzielić na: męskie, żeńskie i nijakie.
Do żeńskich należą – siarka, rtęć, miedź, cyna i platyna, do nijakich – złoto, srebro, a do męskich – pozostałe.

Reakcja
Kiedy przestaję coś rozumieć – ulegam reakcji zobojętnienia.

Znalezisko
Ignacy Łukasiewicz w 1853 roku odnalazł lampę naftową.

Bliżej życia
Z codziennych obserwacji wynika, że tłuszcze mają niewyraźny smak, ale wyraźne właściwości sycące, smarowe i poślizgowe.

Przezorność
Na lekcjach chemii nie korzystamy z mikrokomputera, bo mógłby się popsuć.

Transformacja
W reakcjach egzotermicznych ciepło zamienia się na temperaturę.

Konkluzja
Pokazy iluzjonisty i nauczyciela chemii mają wspólną cechę; w obydwu przypadkach umysł nie pojmuje tego, co widzi oko.

Metoda
Aby otrzymać cukry proste z cukrów złożonych, trzeba je tylko rozłożyć i wyprostować.

Duch reformy
Dysocjacja elektrolityczna to samorządny rozpad cząsteczek na jony.

Kryterium podziału
Ze względu na pochodzenie społeczne, tłuszcze dzielimy na roślinne i zwierzęce.

Warunek
Aby mógł powstać związek chemiczny, najpierw pierwiastki muszą mieć prawidłowy stosunek.

Synteza
Jak się złączy z siarką wodór, to powstaje straszny odór.

Wniosek
Wzór chemiczny jest wynikiem reakcji między symbolami.

Hydrofile?
Równania reakcji chemicznych przebiegały w środowisku wodnym.

Efekt integracji
Prawo zachowania masy.

Stop!
Po stopieniu skandu z glinem zrobił się skandal.

Właściwość
Cechą charakterystyczną sacharozy jest jej cena, która stale rośnie.

Przeżuwanie
Lekcja o kauczuku ilustrowana była pokazem gumy do żucia i ćwiczeniami praktycznymi w tym zakresie.

Element
Neutron jest elementem każdej cząstki materii.

Ukarać!
Reakcje szybkie wymuszają pierwszeństwo przebiegu.


Liberum veto
Trwał w Światowej Radzie Moli
Spór na okoliczność:
Czy jednostką być „ilości”
Czy też wybrać „liczność”?
Kiedy wreszcie uzgodniono
Wspólnie, bez brewerii,
By pozostać jednostkami
Ilości materii,
Polskie mole ogłosiły
Swe liberum veto:
„Nie zgadzamy się na ilość!
Wszystko – tylko nie to!
Nie zgadzamy się w ogóle
Ze zdaniem większości!
Zostaniemy w naszym kraju
Molami liczności!”
No i aby wilk był syty,
A ... owca została,
Sprawę sporną załatwiła
Taka to UCHWAŁA:
Aby veto polskich moli
Godnie uszanować,
Można „liczność” oraz „ilość”
Zamiennie stosować!
Tylko co z tego wyniknie?
Stary mol odpowie:
„Trudniej będzie się zagnieździć
Takim molom w głowie!”

Polewanie
Palące się wapno gasimy przez polewanie wodą.

O ... le!!!
Fenole – to też alkohole, tylko z aromatycznym rodnikiem.

Refleksja
Cyjanowodór ma zapach gorzkich migdałów, tylko pachnie krótko!

Nowotwór
Metan w stanie gazowym otrzymujemy przez prażenie odstanu sodu.Nowe spojrzenie
Wodorotlenek sodu można otrzymać w wyniku reakcji metalicznego sodu z wodą. Jest to jednak metoda niezgodna z duchem II etapu reformy i dlatego nie będziemy się nią zajmować.

Barwny opis
W probówce zmniejszyła ilość barwy kolorowej substancji, która szybko przechodziła do cieczy, barwiąc ją na malinowo.

Samo życie!
Po rozpuszczeniu dwuwartościowej soli żelaza i zmieszaniu w podanej proporcji z trójwartościową solą glinu, powstał bezwartościowy roztwór, z którego nic nie chciało krystalizować.

Zmarzlaki!
W temperaturze 0ºC cząsteczki wody tak sztywnieją z zimna, że woda zamienia się w lód.

Ciekawe rozrywki
Kwas pikrynowy, trotyl i dynamit należą do materiałów rozrywkowych.

Absolutne zero
W temperaturze zera absolutnego para elektronowa ulega skropleniu.

Alotropia
Dwutlenek krzemu występuje w trzech odmianach alotropowych, jako kwarc, krzemień i piasek.

Spolszczenie
Dymgła – to polski odpowiednik angielskiego słowa smog (smoke – dym, fog – mgła).

Transmutacja
Miedź pod wpływem czynników atmosferycznych pokrywa się platyną.

Osiągnięcia
Reakcje zobojętniania szybko osiągają stan równej wagi.

Ciężko!
Niektóre metale mają gęstość ciężką, a inne lekką.


Obserwacje
Na dzisiejszych ćwiczeniach z chemii obserwowaliśmy wnioski wynikające z różnych reakcji.

Słabość
Wodny roztwór fenolu ma bardzo słaby odczyn.
Zakompleksienie
Dwuwartościowe jony żelaza, pod wpływem kwasu cytrynowego – wpadają w kompleksy.

Dodatek nadzwyczajny
Dodanie niewielkiej ilości hydrolizy rozkłada sacharozę na cukry proste.

Przykład
Przykładem reakcji pirolizy jest spalanie węgla bez dostępu powietrza.

Popularność
Cząsteczki wody mają budowę popularną.

Przestroga
Kto ma dowcip z ołowiu – ten łatwo tonie.

Tuman
Po wrzuceniu kawałka miedzi do stężonego kwasu azotowego, z probówki zaczął wychodzić brązowy tuman.

Mocznik
Wöhler był pierwszym chemikiem, który wydzielał mocznik.

Nawozy
Nawozy naturalne produkowane są przez zwierzęta w postaci guana.

Strajk
Prawo zachowania mas.

Stop
Jest to znak, że trzeba się zatrzymać.

Klasyfikacja
Związki dzielimy na chemiczne, małżeńskie i zawodowe.

Algorytm
Równanie reakcji najpierw się składa, później układa, uzgadnia i sprawdza, a i tak nigdy nie wiadomo co z tego wyniknie.


Właściwości duchowe
Wodór, tlen i azot mają właściwości duchowe – niby są, a wcale ich nie widać.

Niesprawność
Jony miedzi, żelaza i niklu mają niesprawne elektrony.

Analog
Katalizator jest jak ksiądz, który przyczynia się do utworzenia związku małżeńskiego, lecz sam w nim nie bierze udziału.

Nomenklatura
- Jak się nazywa cykliczny węglowodór alifatyczny o sześciu atomach węgla w cząsteczce?
- Cyklosześcian.

Wnioski:
- Stwierdziliśmy, że wodór in statu nascendi reaguje znacznie energiczniej niż sam wodór!
- Po przepuszczeniu tlenu przez ozonizator robi się z niego alotrop, który występuje w postaci zapachu.

Wyniki:
- Jak zbliżyłem probówkę z mieszaniną wodoru i tlenu do płomienia palnika – to nastąpił głośny fiuk!
- Po nalaniu kwasu do probówki z pirytem wydzielił się bardzo brzydki zapach, a ponieważ cała grupa zrobiła to samo, więc włączyliśmy wyciąg.

Obserwacje:
- Po wrzuceniu kawałka miedzi do probówki z kwasem metal utopił się w nim i nic z tego nie wyszło.
- Zaobserwowaliśmy, że wytrącony osad miał postać kudełkowatą.

Topienie metali
Metale cięższe od wody łatwo się topią.

Kontakty ...
mogą być ... chemiczne, elektryczne i osobiste.

Katalizatory ...
są to substancje popędzające reakcje chemiczne.

Wiązania
Wiązania chemiczne dzielimy na jonowe i kondolencyjne.

W szkole ...
- Postaraj się określić co to jest węgiel kamienny?
- To ... sprasowana ciemność!

Nowy surowiec
Benzynę syntetyczną otrzymuje się z kamienia węgielnego.

Odporność
Wyniki ostatniej klasówki wykazały, że nasza klasa jest wyjątkowo odporna ... na wiedzę chemiczną.

Bez przesady!
Lakmus jest wskaźnikiem na zobojętnienie.

Po prostu ...
Śnieg – jest to po prostu woda w proszku.

Po wymieszaniu?
Wszystkie węglowodory tworzą szeregi homogeniczne.

Bezwodniki
Bezwodniki kwasowe są to dobrze wysuszone kwasy.

Dura lex ...
Prawo rozcieńczeń Ostwalda określa zależność między stałą i stopniem dyspozycji kwasów.

Z wierszy Tuwima ...
Tu leży chemik Dezydery,
Który wypił aż po samo dno,
Pełne wiadro H2SO4,
Myśląc, że to tylko H2O.Mikro ...
Mikroprocesory, jak sama nazwa wskazuje, służą do przeprowadzania procesów chemicznych w skali mikro.

Ostrożnie!!!
Saletra amonowa to gnój mineralny, który po uderzeniu wybucha.

Temat
Tematem dzisiejszej lekcji chemii było budownictwo soli.

Metoda
Jedną z metod otrzymywania soli jest metoda modelowania.

Przykład
Przykładem układu zamkniętego jest szafa z odczynnikami zamknięta na klucz.

Odtajniacz
Wywoływacz służy do odtajniania obrazów utajonych w światłoczułym materiale.

Wnioski
Amoniak występuje w stanie gazowym gdy jest suchy, w stanie ciekłym, gdy jest mokry i w stanie stałym pod postacią salmiaku.

Smacznego!
Opryskane owoce można spożywać dopiero po upływie okresu ich karencji.

Same kłopoty
Najwięcej kłopotu sprawiała nam reakcja, która utkwiła w ciasnej probówce i wcale nie chciała wyjść.

Właściwości atomów
Cechą charakterystyczną atomów żelaza jest ich kowalność i metaliczny połysk.

Skład cieczy
Ciecze składają się ze skroplonych cząsteczek gazów.

Rodzaje płomieni
Płomień palnika gazowego może być:
Utleniający, redukujący albo przeskakujący.

Przyczyna i skutek
Pęknięcie ogrzewanej probówki spowodowało, że węglan amonu uległ tylko połowicznemu rozpadowi.
Słabe punkty
Temperatura zmierzona w różnych punktach reakcji była taka sama.

Wpływ oświaty
Na reakcje chlorowania węglowodorów oświata wpływa katalizująco.

Trzeba się uczyć
Nie trzeba się uczyć na pamięć, bo w tablicy podane są wartościowości mas atomowych wszystkich pierwiastków.

Świństwo
Wody naturalne zanieczyszczone są gazami, cieczami, ciałami stałymi i różnym świństwem.

Jak po schodach ...
Stopniowo reakcja osiąga pierwszy stopień drugiego stopnia dysocjacji.

Spektakularny przykład
Przykładem autodysocjacji jest kraksa, w wyniku której auto rozpada się na części składowe.

Ukarać mandatem!
Z obserwacji ruchów Browna wynika, że wszystkie cząsteczki poruszają się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Jak wykazały badania ...
Benzen ma dwie struktury organiczne w stanie równowagi.

Nowe odkrycie?
Im więcej węgla mają cząsteczki kwasów organicznych tym są twardsze.

Nowa jednostka!
Wartościowość pierwiastków określamy w jednostkach wartościowości, którymi są kreski.

Niczym pies ...
Reakcja odczynnika Nesslera na jony amonowe jest bardzo czujna.

Z przejęcia?
Marysia w czasie eksperymentu wydzieliła bardzo cuchnący gaz.Z obserwacji ...
modelu atomu wynika, że neutrony są koloru białego, elektrony – niebieskiego, a protony – czerwonego.

Odkrywcze
Na2SO4 – to zasodowy siarczan.

Zwietrzałe gazy
Gazów nie można trzymać w otwartych naczyniach, gdyż szybko wietrzeją.

Skutki wypychania
Wodorotlenek sodu zmieszany z salmiakiem wypychają się wzajemnie i powstaje amoniak, od którego się płacze.

Podwójna luka
Atomy odczynników nukleofilowych wyposażone są w lukę dubeltową.

Para w ruch ...
Chlor w reakcjach substytucji uruchamia parę elektronową i tak powstają rodniki.

Na raty
Reakcje rodnikowe przebiegają na raty:
Nim powstaną rodniki, reagują substraty.

Coś z monomerów
Izomery – to mery tego samego rodzaju.

Rewelacja techniczna
Elektrolizer ten wyposażony był w dwa elektrony i przeponę.

Nowy typ elektrody
W naczyniu umieszczone były dwie elektrody – szklana i karmelowa.

Większa połowa
W elektrolitach mocnych większa połowa cząsteczek jest zdysocjowana na jony.

Przyczyna
Przyczyną korozji jest rdza, nawet ludowe przysłowie mówi, że „rdza trawi żelazo”.

Równocenność
Wszystkie atomy węgla w benzenie są w tej samej cenie.


Opis przemiany
Reakcja najpierw szybko biegła, później szła i w końcu ustała.

Obserwacja
Po dodaniu amoniaku w probówce wzrosło zabarwienie.

Lebiega
Kolba destylacyjna połączona była z chłodnicą Lebiega.

Ciemna masa
Masa ciemnej masy miała masę większą niż masa jasnej masy.

Pełne mole
W reakcji brały udział pełne mole reagentów.

Uogólnienie
Tlenki azotu mają barwę brązową.

Pytanie
Czy środek antymolowy ma masę molową czy antymolową?

Na pomoc!
Fabryka Pomocy Naukowych w Olsztynie ogłasza, że produkuje:
„Świece stylowe szronione zapachowe”.
Na pewno jako pomoc naukową do nauczania chemii. Więc tylko siadać w pracowni, obcinać knot i wąchać!

Wszystko się zgadza!
Nasycony roztwór siarczanu wapniowego zadano 2 molowym roztworem chlorku barowego. Napisać równanie przebiegającej reakcji i podać nazwy produktów.
Odpowiedź: CaSO4 + BaCl2 → SCl2 + CaBaO4
Produktami reakcji są: dwuchlorek siarkowy i baran wapniowy

Też prawda!
Dlaczego KCl, NaI, AgBr czy CaS mają takie zdrobniałe nazwy: chlorek ..., jodek ..., bromek ..., siarczek? Odp.: Bo cząsteczki soli kwasów beztlenowych są bardzo malutkie.

W domu ...
- Co ciekawego było dzisiaj w szkole?
- Na lekcji chemii badaliśmy właściwości materiałów wybuchowych.
- A co będziecie robili jutro w szkole?
- W jakiej szkole???

Humor z zeszytów szkolnych:

o Olszewski skroplił tlen za pomocą kolegi.
o Polimery są związkami wysokociężarnymi.
o Stop platyny i rydu stosowany jest do wyrobu wzorców.
v
- Co powstanie w wyniku reakcji wody z sodem?
- Woda sodowa!
v
- Co to są estry?
- Estry są to zapachy organiczne!
v
- Wymień produkty reakcji zobojętniania.
- Produktami reakcji zobojętniania są: woda, sól i efekt cieplny!
v
- Na czym polega proces dekantacji?
- Dekantacja polega na usuwaniu ostrych krawędzi, czyli kantów z kryształów związków chemicznych.
v
- Co to są polisacharydy?
- Polisacharydy są to cukry, które nie mają właściwości cukrów.
v
- W jaki sposób otrzymuje się tłuszcze roślinne?
- Tłuszcze roślinne wydziela się z rozdrobnionych nasion rzepaku, słonecznika i innych przez ekstradycję.
v
- Jak można otrzymać wodór z gazu ziemnego?
- Poddając gaz ziemny procesowi konwersacji z parą wodną.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie