Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła dziennikarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4080 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Najbardziej wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym...
Program Koła Dziennikarskiego "Lipowczanka" Szkoły Podstawowej w Starym Lipowcu

Opracowanie:
Małgorzata Paluch

Wstęp

     Priorytetowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W szkole uczniowie powinni kształcić swoją osobowość i rozwijać zainteresowania, aby w ten sposób mogli lepiej przygotować się do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata.
     Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest dążenie do pobudzania naturalnej ciekawości świata, która drzemie w dziecku, rozbudzanie jego zdolności i zainteresowań. Należy, zatem zwrócić uwagę na taką formę aktywności, która angażuje i rozwija całą osobowość dziecka.
     Aktywność twórcza dziecka jest oparta na jego własnych pomysłach. Powinna być podejmowana chętnie i z zadowoleniem. Jej wynikiem jest stworzenie lub odkrycie przez dziecko czegoś nowego i pożytecznego.
     Najbardziej wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczy odwagi w korzystaniu z wolności - ale i odpowiedzialności za swoją wolność, uczy planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, umożliwia partnerstwo między nauczycielem i uczniami, buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji, zbliża szkołę do środowiska.
     Niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym powstaje - dążymy do tego, aby przyciągała wizualnie, interesowała zawartością i znajdowała odbiorców. Połączenie tych trzech warunków może zapewnić sukces w postaci nakładu, który zostanie rozkolportowany.
     Program koła dziennikarskiego "Lipowczanka" jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacji, treściami zawartymi w programach nauczania klas I - III. Ponadto program został wzbogacony o treści ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej.
     Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych koła dziennikarskiego. Do kółka mogą należeć wszystkie chętne dzieci z klas I - VI.
Na realizację tego programu powinna być przeznaczona 1 godzina tygodniowo.

Struktura programu
Program koła dziennikarskiego zawiera:
 • cele,
 • treści kształcenia,
 • przewidywane osiągnięcia uczniów,
 • formy i metody pracy,
 • ewaluację programu.
Cele:
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
 • kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • poznanie pracy dziennikarza,
 • bogacenie słownictwa związanego z działalnością dziennikarską,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania gazetki,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
 • nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie,
 • kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny.
Treści kształcenia

    Treści zawarte w programie realizowane w ramach koła dziennikarskiego powiązane są z działaniami i wytworami pracy uczniów, z opanowaniem określonych umiejętności.
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet oraz ich adresatów.
 • Bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem.
 • Poznanie pracy dziennikarzy i sposobu tworzenia gazety.
 • Układ graficzny gazety.
 • Zbiorowe i indywidualne redagowanie artykułów informacyjnych, sprawozdań, listów.
 • Nadawanie tytułów tekstom.
 • Swobodne i samorzutne rozmowy na tematy związane z wydaniem numeru gazetki.
 • Redagowanie gazetki z wykorzystaniem programu komputerowego Publisher:
  • Korzystanie z kreatora biuletynów.
  • Pisanie tekstu.
  • Łączenie tekstu z rysunkiem.
  • Zapisywanie i odczytywanie dokumentów.
  • Drukowanie gazetki.
Przewidywane osiągnięcia
 • Potrafi świadomie korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Dzieli czasopisma ze względu na tematykę i adresatów.
 • Zna i stosuje pojęcia związane z dziennikarstwem.
 • Wie, na czym polega praca dziennikarza.
 • Zna główne etapy powstawania gazety.
 • Dba o szatę graficzną gazety.
 • Potrafi zredagować krótki tekst na określony temat.
 • Umie napisać sprawozdanie.
 • Zna układ graficzny i podstawowe elementy listu.
 • Stosuje formy grzecznościowe.
 • Potrafi nadać redagowanym tekstom właściwy tytuł.
 • Wykorzystuje program komputerowy Publisher w redagowaniu gazetki:
  • wybiera potrzebny projekt,
  • zmienia schematy kolorów,
  • konwertuje liczbę kolumn na stronach,
  • potrafi wstawić lub usunąć stronę,
  • potrafi napisać lub usunąć tekst,
  • potrafi wstawić, zmienić Clip Art lub inny obraz,
  • zmienia rozmiar i miejsce położenia wstawionego obiektu,
  • potrafi zapisać wykonaną pracę,
  • odczytuje zapisane dokumenty,
  • umie wydrukować gazetkę.
 • Umie zorganizować sobie pracę i współdziałać w grupie.
 • Ma poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
Formy i metody pracy
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa,
 • praca z tekstem,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • praca przy komputerze,
 • wycieczka do redakcji,
 • zabawy i gry umysłowe,
 • projekty graficzne: strony tytułowej każdego numeru, humoru, kolorowanki.
Ewaluacja
Ewaluacja programu dokonywana będzie na podstawie:
 • Prezentacji wydanego numeru czasopisma na forum szkoły.
 • Ankiety ewaluacyjnej.
 • Zaangażowania dziecka na zajęciach.
 • Samodzielności i umiejętność współpracy w grupie.
Literatura:
 1. Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt - Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, WSIP, Warszawa 1999
 2. Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, Klasy 1 - 3, WSIP, Warszawa 1999
 3. Jan Kropiwnicki, Koniec... a może reinkarnacja?, Nowe w szkole 2004 nr 6
 4. Zofia Baniewska, Alina Płaziak - Janiszewska, Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I - III, Wszystko dla Szkoły 2002 nr 9
Małgorzata Paluch
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Starym Lipowcu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie