Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O niebie prawie wzystko

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1010 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

I. WSTĘP

      Program "O niebie prawie wszystko" powstał w wyniku wieloletniej obserwacji zachowań uczniów na lekcjach fizyki: ożywiali się, gdy rozmawialiśmy o astronomii lub, gdy samodzielnie wykonywali zadane doświadczenia. Fizyka jest przedmiotem trudnym, obszernym i nie zawsze udaje się przekazać wiedzę w sposób ciekawy. Koło astronomiczne stwarza szansę dla zainteresowanych i dociekliwych młodych ludzi.
      Program zakłada realizację działań zmierzającą do rozwoju ucznia poprzez wspieranie w określaniu własnych możliwości, kształtowanie twórczego myślenia i badania otaczającego świata, doskonalenie umiejętności komunikowania się i uczenia się.

II. CELE EDUKACYJNE

  Prezentowany program ma służyć osiągnięciu następujących celów:
 • przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie osobowości
 • ułatwienie oceny własnych zainteresowań i uzdolnień uczniów w aspekcie wyboru kierunku dalszego kształcenia
 • wyrobienie nawyku korzystania z różnych źródeł i technologii informacyjnej
 • dostrzeganie zjawisk fizycznych w otaczającym świecie
 • rozwijanie zainteresowań badawczych i umiejętności krytycznego myślenia
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych
 • umożliwienie obserwacji nieba poprzez wyjazd do obserwatorium
III. STRUKTURA PROGRAMU
     Program Koła Astronomicznego stanowi ofertę zajęć pozalekcyjnych i jest kierowany do uczniów gimnazjum mających szersze zainteresowania z dziedziny przedmiotu fizyki. Ze względu na ciekawość uczniów dotyczącą astronomii, program obejmuje materiał tej części fizyki do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego.
     Przedmiotem zajęć są zagadnienia związane z niebem: gwiazdozbiory, kolejność rozmieszczenia planet i liczba ich księżyców. Ich tematyka dotyczy również wpływu na nasze życie zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej i poza nią oraz wzajemnych oddziaływań ciał niebieskich.

IV. TREŚCI PROGRAMOWE KOŁA ASTRONOMICZNEGO
 1. Astronomia czy astrologia?
  Rozróżnianie astronomii wśród innych dziedzin nauk
  • Posługiwanie się słownikami
  • Wykonywanie plakatu
  Uczeń:
  • wyjaśnia różnice między pojęciami
  • wypowiada się w dowolnej formie plastycznej
 2. Astronomiczne mapy
  Historia powstania nazw gwiazd i gwiazdozbiorów
  Mapa nieba
  Wycieczka
  • Wyszukiwanie i opracowanie informacji z różnych źródeł dotyczących nazw gwiazd i gwiazdozbiorów
  • Opracowanie danych w różnej formie – tabele, plansze, mapki...
  • Praktyczne posługiwanie się obrotową mapą nieba
  • Obserwacja nocnego nieba – wycieczka do PLANETARIUM
  Uczeń:
  • opowiada mityczne historie związane z nazwami gwiazd
  • wymienia nazwy gwiazd i gwiazdozbiorów
  • dyskutuje o roli i wpływie gwiazd na życie starożytnych cywilizacji
  • odczytuje nazwy gwiazdozbiorów z obrotowej mapy nieba o dowolnej godzinie każdego dnia roku
  • odszukuje i nazywa gwiazdy i gwiazdozbiory
 3. Nasz Układ Słoneczny
  Historia poglądów na budowę Układu Słonecznego
  Wygląd i charakterystyczne cechy planet
  • Wyszukiwanie i prezentacja informacji o planetach
  • Wykonywanie albumów
  Uczeń:
  • wymienia planety Układu Słonecznego
  • opisuje ruch planet dookoła Słońca
  • przedstawianie zagadnienia
  • w wybranej formie, np. albumu
 4. Wszechświat
  Jak duży jest wszechświat?
  Życie i śmierć gwiazd
  Czarna dziura
  • Oglądanie filmu, dyskusja
  • Przygotowywanie mini wykładów przez uczniów
  • Raport: " Czy można ominąć czarną dziurę?"
  Uczeń:
  • Oglądanie filmu, dyskusja
  • Przygotowywanie mini wykładów przez uczniów
  • Raport: " Czy można ominąć czarną dziurę?"
 5. Konkursy
  Konkurs astronomiczny
  Konkurs fizyczny
  • Przygotowanie do konkursu – rozwiązywanie testów i zadań
  • Wykonywanie plakatu na konkurs wojewódzki
  Uczeń:
  • pokonuję lęk i tremę prezentując swoją wiedzę
  • przedstawia zdobyte wiadomości w artystycznej formie
V. METODY I FORMY REALIZACJI
 • burza mózgów (dzielenie się nieuporządkowanymi pomysłami, wybieranie najciekawszych rozwiązań
 • mini wykłady ilustrowane przykładami ( plansze, filmy, encyklopedie, mapy, raporty )
 • praca w grupach
 • twórczość artystyczna ( plakaty, albumy, zabawki)
 • rozwiązywanie problemów
 • praca z komputerem
 • zbieranie i prezentowanie materiałów na określony temat
VI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI
 1. Monitorowanie :
  • pytania otwarte zadawane uczestnikom na końcu zajęć, dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia zajęć
  • rozmowy przeprowadzane po zajęciach z uczestnikami zajęć
 2. Ewaluacja:
  • frekwencja na zajęciach
  • zaangażowanie podczas wykonywania prac samodzielnych i zespołowych w postaci dodatkowych ocen z fizyki
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczestników pod koniec roku
Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w prowadzeniu zajęć (atrakcyjność dla uczniów, metody pracy, użyteczność w życiu, skuteczność) oraz opracowania nowego programu na kolejny rok szkolny.

VII. LITERATURA
 1. S. J. Mitton " Astronomia" Polska Oficyna Wydawnicza BGW W–wa 1996
 2. J. VanCleave "Astronomia dla każdego dziecka. 101 ciekawych doświadczeń" WsiP Warszawa 1994
 3. M. Komorowska " O programach prawie wszystko" WSiP W–wa 1999
Opracowała:
Grażyna Dereń - Jamnicka
Nauczyciel fizyki w gimnazjum

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie