Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na padziernik dla dzieci 6 letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16350 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Spotykam sie z różnymi formami pisania planów pracy w wychowaniu przedszkolnym. Chciałabym zaprezentować także swój sposób, który jest dla mnie przejrzysty i czytelny.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
NA PAŹDZIERNIK DLA DZIECI 6 LETNICH

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Lubimy owoce i witaminy.
2. Warzywa z naszego ogródka.
3. Szukamy kolorów jesieni.
4. Bawimy się w listonoszy.
5. Dokąd odlatują ptaki ?

ZADANIA:
 Zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi warzyw i owoców;
 Rozwijanie zainteresowań dzieci jesienną przyrodą w najbliższym otoczeniu;
 Budzenie szacunku dla odpowiedzialnej i ważnej pracy pocztowców;
 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami niektórych ptaków;

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA:
1. Dziecko ma prawo do pomocy w aktywnym kształtowaniu kontaktów społecznych;
2. Dziecko ma obowiązek nie krzywdzenia siebie i innych;


LUBIMY OWOCE I WITAMINY

Obszar edukacji zdrowotnej i ruchowej
1. Dziecko wie, że nie wolno zbierać nieznanych owoców, roślin i grzybów;
2. Dziecko dba o schludny wygląd ubrania i przestrzega zakazu wycierania brudnych rąk o ubranie;
3. Dziecko rozumie konieczność ubierania się w zależności od temperatury, pogody i pory roku;
4.Ćwiczenia poranne nr 5
5.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5
(według opracowania nauczyciela)
6.Zabawy ruchowe:„Sałatka”

Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, edukacji społecznej i moralnej, edukacji teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej oraz technicznej

1. „Skąd mamy te owoce ?” – rozróżnianie owoców z sadu i owoców południowych z wykorzystaniem ilustracji.
Dziecko zna owoce rosnące w naszych sadach;
Dziecko potrafi prawidłowo je nazwać;
Dziecko potrafi dokonać analizy nazw owoców krajowych i południowych;
Dziecko rozróżnia drzewa i krzewy owocowe i potrafi je nazwać – praca z książką „Poznajemy – rysujemy” cz.I,s.7

2. „Jesienne niespodzianki od Pani Jesieni” – zabawy badawcze z wykorzystaniem różnych owoców.
Dziecko potrafi poznać owoce za pomocą różnych zmysłów;
Dziecko wie, co oznacza pojęcie owoce;
Dziecko wie, dlaczego spożywanie owoców jest wartościowe dla zdrowia – witaminy;
Dziecko wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;
Dziecko potrafi pokolorować kontur nie przekraczając linii – praca z książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s. 8;
Dziecko potrafi wyszukać na ilustracjach przedmioty , których nazwy rozpoczynają się głoską: m, b, p, n, - praca z książką „Ja i litery” s. 3

3. „Dary jesieni z sadu” – zabawy dydaktyczne i dramowe.
Dziecko potrafi rozpoznać po dotyku, jakie owoce są w koszyku;
Dziecko uważnie słucha wiersza;
Dziecko odtwarza za pomocą ruchu treść krótkiego opowiadania;
Dziecko zna wartości odżywcze owoców;
Dziecko potrafi ułożyć historyjkę obrazkową wg właściwej kolejności – praca książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s. 9

Obszar edukacji matematycznej

1. „Układamy jabłka”- kształtowanie pojęcia liczby naturalnej – zabawa dydaktyczna.
Dziecko potrafi segregować owoce według kształtu, koloru, pochodzenia;
Dziecko potrafi przeliczać owoce i określić, których owoców jest więcej, których tyle samo, a których najmniej;
Dziecko potrafi wskazać zbiory, w których jest określona liczba przedmiotów – praca z książką „Ja i liczby” s. 7

Obszar edukacji muzycznej

1. „Jabłuszko rumiane” – przypomnienie utworu, śpiew nauczycielki.
Dziecko potrafi określić nastrój piosenki, jej charakter;
Dziecko potrafi rytmicznie wyklaskać rytm piosenki;
Dziecko umie wyrazić swoje emocje wywołane utworem muzycznym w pracy plastycznej (lepienie jabłuszek z gazety);
Dziecko potrafi wykorzystać jabłuszka w zabawie „W sadzie”

2. Rozwijanie słuchu muzycznego – zabawy przy piosence „Jabłonka”
Dziecko potrafi uważnie wysłuchać utwór muzyczny;
Dziecko umie określić budowę piosenki;
Dziecko potrafi odzwierciedlić za pomocą mimiki i gestów treść piosenki;
Dziecko zna określenia tempa: wolno, szybko..

Obszar edukacji plastyczno - konstrukcyjnej

1.”Koszyczek na owoce” – wykonanie formy przestrzennej z pudełka, kolorowego papieru i plasteliny.
Dziecko potrafi ozdobić pudełko kolorowym papierem i nadać mu kształt koszyka;
Dziecko zna wygląd i kształt owoców i potrafi uformować je z plasteliny;
Dziecko potrafi pozostawić po sobie porządek po skończonej pracy;

2. „Jak wyglądają owoce?” – lepienie z masy papierowej i solnej.
Dziecko zna wygląd jabłka i gruszki, potrafi uformować z przygotowanej masy;
Dziecko potrafi pomalować ulepione owoce;
Dziecko potrafi pozostawić po sobie porządek po skończonej pracy;

WARZYWA Z NASZEGO OGRÓDKA

Obszar edukacji
zdrowotnej i ruchowej

1. Dziecko wie, że nie wolno samowolnie oddalać się bez zgody i wiedzy dorosłych;
2. Dziecko potrafi stosować zasady kulturalnego zachowania się przy stole, np. unikanie głośnych rozmów podczas posiłków;
3. Dziecko przyzwyczaja się do opanowania krzyku, zwłaszcza podczas zabaw na świeżym powietrzu;
4.Ćwiczenia poranne nr 6
5.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6
(według metody Kniessów)
6.Zabawy ruchowe:„Nie podepcz grządek”

Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, edukacji społecznej i moralnej, edukacji teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej oraz technicznej

1.”Na straganie”- inscenizacja utworu J. Brzechwy.
Dziecko potrafi uważnie oglądać inscenizację;
Dziecko rozróżnia różne warzywa i potrafi je nazwać;
Dziecko posługuje się określeniami ogólnymi: warzywa, owoce;
Dziecko zna wyrazy do globalnego czytania;
Dziecko potrafi inscenizować utwór własnymi słowami;
Dziecko potrafi wyciąć elementy układanki i umieścić je we właściwym miejscu – praca z książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s.11;

2. „Robimy sałatkę” – zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania sałatki warzywnej.
Dziecko potrafi bezpiecznie posługiwać się nożem;
Dziecko pamięta o umyciu rąk przed krojeniem warzyw;
Dziecko wie, jakie warzywa potrzebne są do wykonania sałatki;
Dziecko zna wartości odżywcze warzyw;
Dziecko potrafi odwzorować kształty poznanych owoców – praca z książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s.12;
Dziecko potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie – praca z książką „Ja i litery” s. 5

3. „Warzywa” – rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i po odsłoniętych fragmentach obrazkach.
Dziecko zna warzywa, ich nazwy, podobieństwa i różnice;
Dziecko zna rozwiązanie zagadek, potrafi je uzasadnić;
Dziecko potrafi po usłyszeniu głoski początkowej wskazać odpowiednie warzywo ( np. b – burak);
Dziecko wie, jakie warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią – praca z książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s. 10;

Obszar edukacji matematycznej

1.Segregowanie warzyw według kształtu na podstawie zabawy dydaktycznej „Zbieramy warzywa”.
Dziecko potrafi określić kształt poszczególnych warzyw;
Dziecko umie przeliczyć warzywa w koszykach się liczebnikami głównymi;
Dziecko potrafi porównać liczebność warzyw i określić, czego jest więcej, czego mniej, a czego tyle samo;

Obszar edukacji muzycznej

1. Zabawa przy piosence „Dynia”.
Dziecko poznaje melodię i tekst piosenki;
Dziecko potrafi określić nastrój i tempo utworu;
Dziecko umie wystukać, wyklaskać proste tematy rytmiczne;
Dziecko potrafi zatańczyć, dokładnie wykonać określone ruchy;
Dziecko umie wspólnie z kolegami wykonać określone zadanie;

2.Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci – nauka piosenki „Urodziny marchewki”.
Dziecko poznaje nową melodię i tekst piosenki;
Dziecko potrafi określić nastrój i tempo utworu;
Dziecko umie reagować na dźwięk kołatki i grzechotki;
Dziecko potrafi odtworzyć ruchem nastrój i charakter piosenki;

Obszar edukacji plastyczno - konstrukcyjnej

1.Tworzenie dowolnych kompozycji – „Jarzynowy bukiet” – wykorzystanie gotowych szablonów do odciskania kształtów warzyw.
Dziecko potrafi za pomocą gąbki i szablonu wykonać efektowny wzór na płaszczyźnie kartki;
Dziecko umie posługiwać się szablonem;
Dziecko potrafi stworzyć ciekawą kompozycję;

2. „Warzywne kukiełki” – ozdabianie warzyw, kolorowymi skrawkami papieru, patyczkami, bibułą.
Dziecko wie, jak nazywają się warzywa, które wykorzysta w pracy;
Dziecko dba o czystość miejsca pracy;
Dziecko bezpiecznie posługuje się nożyczkami;
Dziecko umie wykorzystać kukiełki w zabawie;

SZUKAMY KOLORÓW JESIENI

Obszar edukacji
zdrowotnej i ruchowej

1. Dziecko wie, że należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi i różnych urządzeń (nożyczki);
2. Dziecko potrafi dokładnie wycierać buty przed wejściem do budynku i właściwie ustawić je na półce;
3. Dziecko przestrzega zasad nie niszczenia przyrody, kulturalnego zachowania się na wycieczkach;
4.Ćwiczenia poranne nr 7
5.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7
(metoda stacyjna)
6.Zabawy ruchowe:„Dzieci w lesie”

Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, edukacji społecznej i moralnej, edukacji teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej oraz technicznej

1. „Szukamy kolorów jesieni” – wycieczka do parku, zbieranie różnych liści i owoców do kącika przyrody.
Dziecko zna cechy charakterystyczne jesieni, potrafi dostrzec jej piękno;
Dziecko potrafi nazwać drzewa, z których spadły liście;
Dziecko wie, jak nazywają się owoce tych drzew;
Dziecko potrafi porównać kształty liści i je nazwać – praca z książką „poznajemy – rysujemy” cz. I, s.21
Dziecko umie wyróżnić głoski w nagłosie;
Dziecko wie, jak należy zachować się w parku;

2. „Jarzębinka” – uświadamianie dzieciom wartości przyjaźni na podstawie utworu J. Tajcy – teatrzyk cieni. Zajęcie otwarte dla rodziców.
Dziecko potrafi uważnie oglądać przedstawienie;
Dziecko zna wartość prawdziwej przyjaźni;
Dziecko wie, dlaczego należy szanować przyrodę;
Dziecko kształci umiejętność poprawnego formułowania zdań;
Dziecko potrafi ocenić postawy bohaterów utworu;
Dziecko wie, w jaki sposób można przedstawić utwór literacki;
Dziecko potrafi wyodrębnić głoskę w wygłosie – praca książką „Ja i litery” s. 6;

3. „Jesienne liście” – zapoznanie dzieci z popularnymi drzewami, liśćmi i owocami z parku, czy lasu poprzez zabawy dydaktyczne i wiersz pt. „Liście” G. Koby.
Dziecko rozpoznaje i prawidłowo nazywa liście;
Dziecko potrafi nazwać drzewa z parku i lasu;
Dziecko wie, jak nazywają się owoce z tych drzew – praca nazywają książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s. 22;
Dziecko używa w mowie potocznej nowo poznane wyrazy;
Dziecko potrafi zainscenizować scenkę dramową;

Obszar edukacji matematycznej

1. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Jesień” – poznanie zapisu cyfr 1, 2, 3.
Dziecko poznaje wygląd cyfr: 1, 2, 3;
Dziecko potrafi wodzić po wzorze cyfry, wyszukiwać zbiory jedno, dwu i trzyelementowe;
Dziecko umie wyszukiwać cyfry wśród innych, układać cyfry z kasztanów, pisać cyfry – praca z książką „Ja i liczby” s. 26

Obszar edukacji muzycznej

1. W jesiennym rytmie”- rozpoznawanie piosenek o jesieni.
Dziecko rozpoznaje piosenki po fragmentach;
Dziecko umie zaśpiewać piosenkę;
Dziecko potrafi wystukać kasztanami rytm i wypowiedzieć tekst;
Dziecko rozróżnia w słuchanych piosenkach podział na zwrotki i refren;
Dziecko umie bawić się wesoło w grupie - zabawa integracyjna „Orzeszek”;

2. Słuchanie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Jesień”.
Dziecko poznaje różne gatunki muzyki - muzyka klasyczna;
Dziecko potrafi uważnie i cicho wysłuchać koncertu;
Dziecko wie, jak należy zachować się podczas koncertu, np. w filharmonii;
Dziecko poznaje różne sposoby przedstawiania zmian w przyrodzie – muzyczna interpretacja jesieni;

Obszar edukacjiplastyczno - konstrukcyjnej

1. Rozwijanie ekspresji twórczej – tworzenie kompozycji płaskiej „Kolorowe liście”. Odbijanie na kartkach pomalowanych liści.
Dziecko rozwija aktywność twórczą;
Dziecko potrafi samodzielnie mieszać farby w celu uzyskania kolorów pochodnych;
Dziecko dba o porządek w swoim miejscu pracy;

2. „Tyle kolorów dookoła” – malowanie farbami plakatowymi krajobrazu jesiennego z wykorzystaniem utworu pt. „Jesień” A. Vivaldiego.
Dziecko zna kolory jesieni;
Dziecko potrafi samodzielnie mieszać farby w celu uzyskania kolorów złamanych;
Dziecko umie zaplanować swoją pracę;
Dziecko potrafi wykorzystać swoje odczucia i przeżycia w pracy plastycznej;
Dziecko dba o porządek;

BAWIMY SIĘ W LISTONOSZY

Obszar edukacji
zdrowotnej i ruchowej

1. Dziecko zna domowy numer telefonu i adres osoby bliskiej;
2. Dziecko potrafi właściwie posługiwać się sztućcami: łyżką, łyżeczką, widelcem;
3. Dziecko wyrabia zamiłowanie do wycieczek i sportu, jako źródła zdrowia i radości;
4. Ćwiczenia poranne nr 8
5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8
6. Zabawy ruchowe:„Poczta” „Podaj dalej”

Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, edukacji społecznej i moralnej, edukacji teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej oraz technicznej

1. „Nasza poczta” – wycieczka do urzędu pocztowego. Zapoznanie dzieci z wyglądem poczty ( wyposażenie, urządzenia) oraz praca pocztowców.
Dziecko wie, jak wysyła się listy;
Dziecko potrafi kupić znaczek i wysłać list;
Dziecko wie, po co segreguje się listy i paczki;
Dziecko wie, kto roznosi listy;
Dziecko potrafi rozpoznać ubiór listonosza;
Dziecko wie, jak należy zachować się w miejscach publicznych;

2. „Zapoznanie z etapami wędrówki listu na podstawie historyjki obrazkowej „Droga listu”. Wprowadzenie litery „A, a” na wyrazach „Adam, aparat”
Dziecko zna drogę listu od nadawcy do adresata;
Dziecko zna swój adres zamieszkania;
Dziecko rozumie związek przyczynowo – skutkowy i potrafi ustalić kolejność zdarzeń – praca z książką „Poznajemy –rysujemy” cz. I, s. 18
Dziecko potrafi wypowiedzieć się na temat obrazka;
Dziecko wie, jak wygląda litera A, a i zna jej obraz graficzny;

3. „Listy od znajomych” – rozwiązywanie zagadek, utrwalenie wiadomości o pracy listonosza, zabawa badawcza.
Dziecko wie, jak wygląda strój listonosza;
Dziecko umie opowiedzieć o pracy listonosza;
Dziecko wie, jak powinna być zaadresowana koperta;
Dziecko wie, jak wygladają znaczki i do czego służą – potrafi posługiwać się lupą;
Dziecko wie, jakie przedmioty znajduja się na poczcie – praca książką „Poznajemy – rysujemy” cz. I, s. 19

Obszar edukacji matematycznej

1. Porównywanie pojemności naczyń za pomocą obranej jednostki.
Dziecko potrafi oszacować „na oko”, gdzie zmieści się więcej wody;
Dziecko umie wyciągnąć wnioski na podstawie własnego doświadczenia;
Dziecko potrafi przeliczać w zakresie 6;
Dziecko zna cyfry 1 - 3

Obszar edukacji muzycznej

1. Zabawa w formie opowieści ruchowej oparta o tekst piosenki „Chodzi listonosz”.
Dziecko potrafi swobodnie wypowiadać się n/t treści piosenki;
Dziecko potrafi zaśpiewać indywidualnie z podziałem na role piosenkę „Urodziny marchewki”;
Dziecko potrafi „zagrać swoje imię” na wybranym instrumencie perkusyjnym;

2. Rozwijanie poczucia rytmu – zabawy przy piosence „Chodzi listonosz”.
Dziecko zna melodię i tekst piosenki;
Dziecko potrafi wystukać rytm refrenu;
Dziecko umie powtórzyć podane schematy rytmiczne;
Dziecko potrafi zaśpiewać całą piosenkę z podziałem na role;

Obszar edukacjiplastyczno - konstrukcyjnej

1. „Kolorowe koperty” – zaginanie i sklejanie papieru.
Dziecko potrafi równo zaginać kolorowy papier po liniach;
Dziecko umie skleić w odpowiednich miejscach przygotowaną kopertę;
Dziecko wie, że po skończonej pracy trzeba dobrze zamknąć klej;

2. „Znaczek” - projektowanie znaczka, zainspirowanie oglądaniem znaczków pocztowych.
Dziecko potrafi wyrazić swoje pomysły i odczucia w pracy plastycznej;
Dziecko potrafi rozplanować swoja pracę;
Dziecko wie, że po skończonej pracy należy pozostawić porządek;

DOKĄD ODLATUJĄ PTAKI ?

Obszar edukacji
zdrowotnej i ruchowej

1. Dziecko wie, że nie wolno ufać osobom nieznanym;
2. Dziecko wyrabia umiejętność i przyzwyczajenie do codziennego samodzielnego mycia rąk i całego ciała;
3. Dziecko rozumie konieczność noszenia okularów korygujących wzrok;
4. Ćwiczenia poranne nr 9
5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9
6. Zabawy ruchowe:„Spłoszone ptaki”

Obszar edukacji w zakresie rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, edukacji społecznej i moralnej, edukacji teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej oraz technicznej

1. Wyjaśnienie przyczyny odlotu ptaków do Afryki na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „O gościach, co nie przyszli na ucztę”.
Dziecko zna zwyczaje odlotu niektórych ptaków do ciepłych krajów ( jaskółka, bocian, żuraw, dzikie kaczki, dzikie gęsi);
Dziecko wie, że ptaki przed odlotem zbierają się na ptasie sejmiki i odlatują kluczem;
Dziecko zna znaczenie pojęcia „klucz żurawi”;
Dziecko potrafi dokonać analizę i syntezę słuchową nazw ptaków ( wilga, kukułka, słowik, jaskółka)

2. Słuchanie wiersza W. Broniewskiego „Odlot bocianów”. Wprowadzenie litery „O, o” na wyrazach „osa, Ola”.
Dziecko wie, jak zachowują się ptaki jesienią;
Dziecko zna wygląd bociana, jego charakterystyczne zachowanie oraz dźwięki, jakie wydaje;
Dziecko zna różne znaczenia wyrazu klucz: ( klucz do drzwi, klucz żurawi, klucz wiolinowy);
Dziecko wie, co to jest głoska, a co litera;
Dziecko zna wygląd litery O, o i potrafi ją rozpoznać;

3. Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji i opowiadania S. Grabowskiego i M. Nejmana pt. „Bociani szereg”.
Dziecko zna jesienne zwyczaje ptaków;
Dziecko wypowiada się na temat ilustracji i opowiadania;
Dziecko zna tryb życia bocianów, ich upodobania i zwyczaje;
Dziecko rozumie zakaz niszczenia gniazd pozostawionych przez ptaków;
Dziecko potrafi naśladować głosem dźwięki wydawane przez ptaki ( wrony, bociany, wróble);

Obszar edukacji matematycznej

1. Zapoznanie ze zjawiskiem rozpuszczania się różnych substancji w wodzie.
Dziecko potrafi rozpoznać zgromadzone produkty;
Dziecko umie obserwować zjawisko i wyciągnąć z niego wnioski;
Dziecko potrafi pozostawić porządek po skończonej pracy;

Obszar edukacji muzycznej

1. „Odgłosy jesieni” - słuchanie zjawisk akustycznych.
Dziecko potrafi rozpoznać i nazwać odgłosy ( ptaków, deszczu, wiatru)
Dziecko potrafi rytmiczne wyklaskać, wystukać rytm piosenki „Wiatr psotnik”;
Dziecko rozpoznaje brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych;


2. Tańce integracyjne – taniec izraelski – nauka.
Dziecko zna podstawowe kroki i figury tańca izraelskiego;
Dziecko potrafi rytmicznie poruszać się przy muzyce;
Dziecko umie bawić się wesoło w grupie;

Obszar edukacji plastyczno - konstrukcyjnej

1. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej – formowanie sylwety ptaka z masy solnej.
Dziecko zna wygląd niektórych ptaków;
Dziecko potrafi uformować kształty ptaków;
Dziecko umie wykorzystać różne materiały do ozdobienia swojego ptaszka;

2. „Ptaszki” – składanka przestrzenna z papieru.
Dziecko starannie ozdabia kolorowym papierem i flamastrami ptaszka;
Dziecko potrafi zapamiętać kolejność wykonania poszczególnych czynności;
Dziecko odczuwa radość z efektów własnej pracy;


Edyta Cendrowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie