Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy państwa sąsiadujące z Polską

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14752 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam scenariusz zajęć otwartych, które przeprowadziłam w klasie II. Dołączam do scenariusza arkusz obserwacji zajęć dla nauczycieli.

Scenariusz zajęć otwartych w klasie 2

Prowadząca: Halina Czerwonka
Czas: 3x45 min.
Temat kręgu: Jesteśmy Europejczykami
Tematy ośrodków dziennych:
 1. Podróżujemy po krajach sąsiadujących z Polską.
 2. Z paszportem przez państwa Europy.
Temat dnia: Podróżujemy po krajach sąsiadujących z Polską.
Zapis w dzienniku:
     Utrwalenie wiadomości o Polsce. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji o państwach sąsiadujących z Polską. Określanie położenia na mapie oraz charakteryzowanie tych państw. Uzupełnianie tekstu- wielka litera w nazwach państw i miast. Kolorowanie flag zgodnie z opisem. Działania na liczbach trzycyfrowych zawierających setki i dziesiątki- sprawdzenie poprawności obliczeń. Zabawy muzyczno- ruchowe.

Cel główny: Poznanie krajów sąsiadujących z Polską - ich symboliki.

Cele nauczania:

Poziom I - wiadomości
Kategoria A - Zapamiętanie wiadomości
Uczeń:
 • wymienia państwa sąsiadujące z Polską,
 • wskazuje na mapie Polskę i jej sąsiadów,
 • wybiera z tekstu ważne informacje o państwach,
 • zna powitania w kilku językach.
Kategoria B - Rozumienie wiadomości
Uczeń:
 • rozpoznaje flagi poznanych krajów,
 • tańczy polkę,
 • określa położenie geograficzne państw względem Polski.
Poziom II - umiejętności
Kategoria C - Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:
 • porządkuje zdobyte informacje,
 • wykreśla nieprawidłowe obliczenia działań na liczbach trzycyfrowych zawierających setki i dziesiątki,
 • koloruje flagi państw,
 • dopasowuje wycięty kontur państwa do miejsca na mapie,
 • przyporządkuje pamiątkę do państwa z którego pochodzi,
 • interpretuje ruchem utwory muzyczne.
Kategoria D - Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
 • dokonuje samooceny wiedzy i umiejętności,
 • prezentuje zdobytą wiedzę przed kolegami.
Cel wychowawczy: Rozwijanie szacunku dla kraju ojczystego i krajów sąsiadujących.
Metody:
 • podające: opis, objaśnienie prowadzącego
 • eksponujące: pokaz, prezentacja medialna (nagrania na CD i kasetach)
 • praktyczne: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne
 • aktywizujące:
  • ewaluacyjna - "Ankieta ścienna"
  • problemowa
Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
 • list
 • pytania (wiadomości o Polsce)
 • bilety w 7 kolorach
 • woreczek do losowania biletów
 • 7 znaczków z napisem "Przewodnik"
 • wizytówki z nazwami państw na ławki
 • kartki z nazwami państw (druga strona to wyrazy tworzące temat zajęć)
 • flagi państw
 • ankiety ścienne
 • karty - wizytówki państw
 • kartki zawierające informacje o każdym z państw
 • kontury państw
 • mapa Europy
 • karty pracy indywidualnej (mapa konturowa Europy, tekst z do uzupełnienia)
 • zadania tekstowe
 • pamiątki ( matrioszki, modele samochodów, książki, pocztówki, albumy, kasety itp.)
 • godła do pokolorowania
 • dyplomy
 • magnetofon
 • kasety i płyty CD z nagraniami utworów muzycznych
 • gazety
Przebieg zajęć:
 1. Powitanie zaproszonych gości i dzieci.
        Dzieci wchodzą parami do sali, stają na środku i mówią gościom "Dzień dobry". Następnie siadają na dywanie.
  • Witam wszystkich, którzy dzisiaj przyszli do nas w gości. (Osoby, które czują się powitane machają ręką)
  • Witam wszystkie dziewczynki.
  • Witam wszystkich chłopców.
  • Witam wszystkich, którzy będą dzisiaj zgodnie pracować w grupie.
 2. Zaproszenie do podróży.
       Do sali wchodzi szkolna sekretarka i przynosi list adresowany do dzieci. Uczniowie dziękują za list, a jeden z uczniów odczytuje jego treść. ----------------------------------------------------------

  Warszawa, 14 maja 2004r.

  Gratuluję!
       Komputer losowo wybrał Waszą klasę i w nagrodę wyruszycie dzisiaj na ciekawa wycieczkę.
  Odwiedzicie i poznacie państwa, które sąsiadują z Polską.
        Zanim wyruszycie w podróż i otrzymacie bilety, musicie odpowiedzieć na kilka pytań.
      Dziecko, które odpowie na wylosowane pytanie znajdujące się w kopercie, będzie przewodnikiem po jednym z państw.

  Życzę niezapomnianych wrażeń w czasie podróży.
  Podróżnik Sobieradzik.
  ---------------------------------------------------------------
 3. Utrwalenie wiadomości o Polsce - wybór liderów grup.
  Nauczyciel odczytuje pytania z listu.
  1. Podaj nazwę morza nad którym leży Polska.
  2. Podaj nazwy stolic Polski - dawnych i obecnej.
  3. Jakie są polskie barwy narodowe?
  4. Jak nazywa się nasze państwo i jego mieszkańcy?
  5. Wymień największe polskie rzeki.
  6. Wymień dwa tytuły legend polskich.
  7. Od kiedy Polska należy do Unii Europejskiej?
  Wybrany uczeń odpowiada na pytanie. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi losuje bilet i otrzymuje znaczek przewodnika wylosowanego państwa, który nakleja na ubraniu.
 4. Losowanie biletów przez pozostałych uczniów - tworzenie grup.
  Grupy zajmują miejsca przy stoliku z nazwą wylosowanego państwa. Przewodnik siada w środku swojej grupy.
 5. Podanie tematu dnia.
  Na tablicy znajdują się flagi z podpisami państw.
  • Aby dowiedzieć się, jak będzie brzmiał temat naszych dzisiejszych zajęć odczytajcie nazwy państw, a następnie uporządkujcie je zgodnie z kolejnością liter w alfabecie. Białoruś Czechy Litwa Niemcy Rosja Słowacja Ukraina Podróżujemy po krajach sąsiadujących z Polską .
        Po ułożeniu nazw, uczniowie odwracają kartoniki na których zapisany jest temat zajeć- głośno go odczytują.
 6. Podanie celów zajęć - ankieta ścienna " Co wiemy o sąsiadach Polski?"
  Uczniowie oceniają poziom wiedzy i umiejętności w wymienionych obszarach na ankietach w pracy grupowej.
  • Spróbujcie ocenić swoje wiadomości o krajach sąsiadujących z Polską szczerze odpowiadając na pytania zapisane na kartkach.
   Głośne odczytanie pytań:
    Czy znasz nazwy wszystkich państw sąsiadujących z Polską?
    Czy znasz stolice państw sąsiadujących z Polską?
    Czy potrafisz rozpoznać flagi państw sąsiadujących z Polską?
    Czy potrafisz wskazać na mapie państwa sąsiadujące z Polską?
    Czy wiesz, które państwa sąsiadujące z polską należą do Unii Europejskiej?
        W odpowiednim miejscu na osi pod pytaniem, postaw kropkę zieloną kredką.
   Po wypełnieniu polecenia podaj kartkę następnej grupie.
   Przypięcie kartek z odpowiedziami na tablicy.
   Głośne odczytanie pytań.
  • Widzę, że szczerze odpowiedzieliście na pytania. Zobaczymy, czy pod koniec dzisiejszej podróży wasza wiedza wzbogaci się o nowe wiadomości.
   Zachęcam was do uważnego słuchania i aktywnej, zgodnej pracy w grupach.
   Oto pierwsze zadanie do wykonania:
 7. Opracowanie wizytówek państw - praca grupowa jednolita
       Nauczyciel dla każdej grupy przygotowuje krótki tekst o wybranym państwie, w którym muszą się znaleźć informacje o stolicy, fladze, przynależności do Unii, potrawie, powitaniu w języku tego państwa oraz jakaś ciekawostka. Wiadomości te dzieci wykorzystają do uzupełnienia kart pracy.
  • Otrzymujecie tekst o państwie po którym podróżujecie. Przeczytajcie go cicho i uważnie, a następnie uzupełnijcie kartę pracy - wizytówkę państwa.
   Czas wykonania zadania 10 minut.
   Grupa, która wykona wcześniej zadanie, siada na dywanie.
   Dzieci, które usiądą na dywanie - tarasie widokowym, wykonują z gazet lunety i patrząc na mapę wyszukują swoje państwo.
 8. Prezentacja państw.
       Wszyscy uczniowie siedzą na dywanie. Grupa, która będzie prezentowała swoje państwo tworzy pociąg i porusza się w takt śpiewanej przez wszystkich piosenki: Hej, jedziemy w kraj daleki
  Poprzez góry, poprzez rzeki,
  Pędzi pociąg co ma tchu,
  pędzi pociąg, co ma tchu.
  Na bok , z drogi, hu, hu, hu, hu
  Hu, hu, hu, hu, hu.
  ...dojeżdżając do swojego stolika.
  NIEMCY

        Przewodnik odczytuje informacje z karty pracy. Prezentuje flagę, wskazując ją na tablicy. Pod flagą przypina wizytówkę państwa.
  - Zapraszam was teraz do wysłuchania pięknej muzyki, której twórcą jest sławny kompozytor niemiecki Jan Sebastian Bach.
  Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na dworze książąt niemieckich, gdzie właśnie odbywa się koncert.

  CZECHY
  Grupa z Czech tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa. - Wiemy już, że polka to taniec czeski. Spróbujmy zatańczyć "Doudlebską Polkę", której uczyliśmy się na kulturze fizycznej.
  1. Dobieramy się w pary
  2. Ustawiamy się w parach na obwodzie koła
  3. 16 taktów idziemy parami w rytm muzyki
  4. Dzieci z wewnętrznego koła tworzą pary i klaszczą na przemian w dłonie Dzieci z zewnętrznego koła skacząc poruszają się w rytm muzyki
  5. Po 16 taktach znów dobieramy się w pary i idziemy w takt muzyki
  6. Dzieci z zewnętrznego koła tworzą pary i klaszczą na przemian w dłonie Dzieci z wewnętrznego koła skacząc poruszają się w rytm muzyki
  7. Stojąc naprzeciwko siebie kłaniamy się.
  SŁOWACJA
  Grupa ze Słowacji tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa.
  - Na pewno słyszeliście o góralskim zbójniku Janosiku. Przebywał w Tatrach po stronie polskiej i słowackiej. Posłuchajcie góralskiej melodii ludowej "Zbójnicki". Chętni chłopcy mogą zatańczyć.

  UKRAINA
  Grupa z Ukrainy tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa.
  - Posłuchajcie teraz ludowej pieśni ukraińskiej. Stańcie obok siebie w kole, twarzą do środka koła. Słuchając poruszajcie się w rytm muzyki w prawo i w lewo.

  BIAŁORUŚ
  Grupa z Białorusi tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa.
  - Posłuchamy teraz białoruskiej melodii ludowej pt. "W polu brzoza stała".
  Dziewczynki spróbują przedstawić ruchem ten utwór muzyczny.

  LITWA
  Grupa z Litwy tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa.

  ROSJA
  Grupa z Rosji tworzy pociąg, wszyscy śpiewają piosenkę.
  Przewodnik odczytuje informacje, prezentuje flagę, przypina wizytówkę państwa.
  - A teraz posłuchajcie utworu sławnego rosyjskiego kompozytora, Piotra Czajkowskiego. Specjalnie dla was i zaproszonych gości balet "Jezioro łabędzie".
  Kto chciałby choć przez chwilę stać się łabędziem może teraz zatańczyć.
  Uczniowie wracają do ławek.
 9. Określanie położenia państw na mapie - praca indywidualna jednolita.
  - Obserwując przez lunetę mapę, każdy z was znalazł państwo do którego dzisiaj pojechał.
  Oto kontury państw. Prezentacja konturów na tablicy przez nauczyciela.
  Który z nich to kontur Polski?
  Wybrany uczeń odszukuje kontur i przypina go na mapie Europy. W tym czasie nauczyciel rozdaje karty pracy indywidualnej.
  - Proszę kolejno przedstawicieli grup o odszukanie państwa na mapie i przypięcie właściwego konturu.
  - Określ, gdzie znajduje się to państwo względem Polski.
  W tym czasie wszyscy wyszukają i podpiszą państwa na konturowych mapach Europy w swoich kartach pracy.
  - Wymień zachodniego sąsiada Polski, południowych sąsiadów, sąsiadów na wschodzie, na północy.
  - Świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem.
 10. Uzupełnianie tekstu o poznanych państwach - praca indywidualna zróżnicowana.
  - Na waszych kartach pracy jest jeszcze jedno polecenie z numerem 2. (Zał. Nr 6)
  Odczytanie poleceń z trzech poziomów.
  Poziom 1 - łatwy
  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

  Dziś poznaliśmy nazwy państw, które są naszymi sąsiadami. Oto one: ..............., ..................., ...................., ................, ................., .................. i ...................... .Nauczyliśmy się także odszukiwać te państwa na mapie ................... .

  Wyrazy do wstawienia: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Europy.

  Poziom 2- średni stopień trudności
  Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.
  (tekst jak wyżej)

  Poziom 3 - trudny
  Dokończ samodzielnie rozpoczęte zdania
  Dziś poznaliśmy ......................................... .
  Nauczyliśmy się .............................................. .

  Wykonanie polecenia przez uczniów.
  Odczytanie uzupełnionych tekstów. Zebranie kart do sprawdzenia.
 11. Rozwiązywanie zadań tekstowych - praca grupowa zróżnicowana.

  Treść zadania odczytuje nauczyciel.
  • Turysta wybrał się na wycieczkę po krajach sąsiadujących z Polską. Zwiedzał wiele ciekawych miejsc. Zwiedzane miejsca z danego kraju zapisał obok działań matematycznych. Tylko jedno z podanych działań jest prawidłowo rozwiązane. Odszukajcie to działanie, a dowiecie się, które miejsce podobało mu się najbardziej.
  Rozdanie kart z zadaniami poszczególnym grupom. Uczniowie sprawdzają poprawność wykonanych działań, wybierają właściwe i odczytują nazwę najciekawszego miejsca.
  - Jakie państwo zwiedzał turysta w waszym zadaniu?
  Pokaz ilustracji, zdjęcia przedstawiającego to miejsce.
  Niemcy - Brama Brandenburska
  Czechy - Most Karola
  Słowacja - Zamek w dolinie Orawy
  Ukraina - Pałac carycy Katarzyny II w Kijowie
  Białoruś - Cerkiew Pietropawłowska lub Puszcza Białowieska
  Litwa - Ostra Brama z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej
  Rosja - Pałac Kremlowski
 12. Pamiątki z podróży - wystawa zgromadzonych eksponatów.
  - Turysta zgromadził wiele pamiątek podróżując po państwach sąsiadujących z Polską. Odgadnij z jakiego państwa pochodzi każda z tych pamiątek.
  Nauczyciel prezentuje, uczniowie odgadują.
 13. Podsumowanie zajęć - ankieta ścienna
  - Myślę, że teraz możecie ocenić wasze wiadomości zdobyte na dzisiejszych zajęciach.
  Jeszcze raz odczytajcie pytania i zaznaczcie odpowiedzi czerwoną kredką. Podajcie kartkę następnej grupie.
  Przypięcie kart ewaluacyjnych na tablicy.
 14. Zakończenie i ocena.
  - Podróżując po państwach sąsiadujących z Polską zdobyliście wiele nowych wiadomości i umiejętności. Sprawdziliście się w roli przewodników i uczestników tej podróży na niby. W nagrodę otrzymujecie ode mnie dyplomy " Małych Europejczyków", a jutro wybierzemy się w kolejną podróż i odpiszemy Sobieradzikowi na list, który dzisiaj otrzymaliśmy.
  Nauczyciel wręcza dyplomy uczniom.
 15. Praca domowa
  - Uzupełnieniem zdobytej dziś wiedzy o sąsiadach Polski, będzie poznanie jeszcze jednego symbolu państwa jakim jest godło.
  - Przypomnijcie jak wygląda godło Polski.

       Oto godła wszystkich państw po których podróżowaliśmy. Waszym zadaniem domowym będzie ich pokolorowanie i podpisanie.
 16. Pożegnanie gości.
Opracowała: Halina Czerwonka
nauczyciel nauczania zintegrowanego w PSP w Lipsku
opiekun SKE kl.1-3 "Mały Europejczyk"

ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ OTWARTYCH

Prowadząca: Halina Czerwonka
Klasa: 2 c
Data: 17 maja 2004r.
Temat: Podróżujemy po krajach sąsiadujących z Polską.
      Proszę o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie opinii o przeprowadzonych przeze mnie zajęciach. Opinia ta pozwoli mi na wyeliminowanie błędów i uwzględnienie sugestii, co przyniesie w przyszłości korzyści uczniom. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź lub wpisać własną.
 1. Jak Pani ocenia atrakcyjność zajęć?
  niska średnia dobra wysoka bardzo wysoka
 2. Jak Pani ocenia organizację zajęć?
  niska średnia dobra wysoka bardzo wysoka
 3. Proszę o ocenę przydatności prowadzonych zajęć dla nauczyciela obserwującego. niska średnia dobra wysoka bardzo wysoka
 4. Jakie pomysły spodobały się Pani najbardziej i dlaczego?
  ............................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
 5. Czego Pani brakowało w zajęciach?
  ............................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
Dziękuję

ARKUSZ OBSERWACYJNY ZAJĘĆ

Prowadzący zajęcia otwarte: Halina Czerwonka
Klasa: 2 c
Data: 17 maja 2004 r.
Temat zajęć: Podróżujemy po państwach sąsiadujących z Polską.
L.p. Przedmiot obserwacji Ocena punktowa (1-5) Uwagi
 1. Sposób prezentacji tematu i celów zajęć.
 2. Dobór metod i form do założonych celów.
 3. Wykorzystanie zastosowanych pomocy dydaktycznych.
 4. Elementy i sposoby indywidualizacji pracy.
 5. Poziom zintegrowania edukacji.
 6. Komunikacja między uczniami.
 7. Elementy samooceny ucznia.
Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia:
............................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie