Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolnego kółka artystycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 659 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nie tylko jest istotne to, jak jednostka układa swój stosunek do dzieł sztuki, ale także i to, jak sztuka kształtuje całego człowieka – aktywność twórcza ma pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój młodego człowieka, jest ważnym elementem resocjalizacji.
Program autorski szkolnego kółka artystycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście.


„ Nie tylko jest istotne to, jak jednostka ludzka układa swój stosunek do dzieł sztuki,
ale także i to, jak sztuka kształtuje całego człowieka” B. Suchodolski
I. Wprowadzenie.

Program opracowany został w efekcie potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły. Został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a wdrożony z dniem 12 października 2004 , kiedy to odbyły się pierwsze zajęcia. Autorki programu wychodzą z założenia, że teatr, muzyka, plastyka oraz osiągnięcia uczniów w tych dziedzinach uczynią ich pobyt w Ośrodku atrakcyjniejszy. Wychowanie przez sztukę umożliwi młodzieży prawidłowy rozwój psychiki, wyzwoli pozytywne emocje, nauczy integracji z grupą, patriotyzmu, umiejętności wzajemnego okazywania uczuć. Uczestniczenie w tych zajęciach poszerzy możliwości rozwoju intelektualnego, przybliży i uatrakcyjni szkołę. Nic tak nie zbliży uczniów i nauczycieli do siebie, jak wspólne zabawy, konkursy, imprezy, które poprzez wywołany entuzjazm, rozładowują napięcia i likwidują bariery. Aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych umożliwi uczniom wykazanie talentu, zaangażowania społecznego, rozwinie w nich odwagę, odpowiedzialność, rzetelność i obowiązkowość, co jest szczególnie ważne w przypadku młodzieży niedostosowanej społecznie, obarczonej wieloma deficytami w tej dziedzinie.
II. Cele programu:

Cel ogólny - organizacja sytuacji pobudzających młodzież do aktywności twórczej.
Cele szczegółowe:
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich
• Rozwijanie umiejętności w zakresie recytacji utworów poetyckich i pisanych prozą
• Kształtowanie nawyków obcowania z pięknem języka
• Przygotowanie wychowanków do odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury
• Integracja treści polonistycznych ze sztuką, filozofią i historią
• Uczenie rozumienia i akceptacji podstawowych dla kultury europejskiej pojęć i wartości
• Kształcenie umiejętności twórczego myślenia o sobie i świecie oraz formułowania refleksji nad ludzkim życiem
• Ćwiczenie dykcji i pamięci
• Kształcenie umiejętności wykonywania scenografii oraz kostiumów
• Przygotowanie uczniów do występów przed publicznością
• Elementy wychowania regionalnego
• Uczenie tolerancji, wyrozumiałości, szacunku dla dzieł literackich
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Zawichoście

III. Tematyka zajęć:

1. Inscenizacja utworów o zabarwieniu humorystycznym, uczących krytycznego spojrzenia na siebie i bliskich.
2. Słuchanie muzyki w celu uwrażliwienia na jej piękno.
3. Zajęcia plastyczne – rysowanie , wycinanie , malowanie dekoracji.
4. Recytacja wybranych utworów – wierszy i prozy.
5. Przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego.
6. Przygotowanie inscenizacji i montaży słowno – muzycznych na uroczystości szkolne.
7. Próby tworzenia własnych wierszy.
8. Tworzenie scenografii.
9. Wizyty w Bibliotece Publicznej, wyszukiwanie informacji na różne tematy, poszukiwanie tekstów kultury dotyczących obrzędów i tradycji świątecznych.
10. Poznawanie wybitnych dzieł literackich i filmowych oraz dyskusja na temat ich wartości.
11. Udział młodzieży w imprezach i spotkaniach z dziećmi niepełnosprawnymi organizowanymi przez organizację „Radość życia”.
12. Ćwiczenia dykcji i pamięci.

IV. Procedury osiągania celów:

Aby osiągnąć zamierzone cele bardzo ważne jest stworzenie na zajęciach takiej atmosfery, aby uczniowie chętnie na nie przychodzili i brali w nich czynny udział.
Dlatego też spotkania będą odbywać się w świetlicy, a nie w szkole z uwagi na częstą wśród nich zaawansowaną fobię szkolną.
Organizacja przestrzeni będzie dostosowana do zaplanowanych, aktywizujących metod i form pracy.

V. Metody i formy pracy:
• Gry dydaktyczne
• Drama
• Metody podające
• Dyskusja
• Metody oglądowe
• Metody problemowe
• Metody poszukujące
• Praca w grupach

VI. Środki dydaktyczne:

1. Dzieła literackie.
2. Albumy malarskie.
3. Płyty i taśmy z nagraniami utworów muzycznych i filmowych.
4. Kamera i odtwarzacz video.
5. Komputer z odtwarzaczem DVD.
6. Aparat fotograficzny.
7. Materiały niezbędne do wykonania scenografii i kostiumów.

VII Ewaluacja:

Ewaluacja osiągnięć uczniów będzie mieć charakter kształcący tzn. będzie ich wspierać w procesie kształcenia i wychowania. Młodzież będzie oceniana przez pozostałych uczniów i zaproszonych na występy gości, w trakcie prezentowanych programów artystycznych. Przez cały czas trwania programu będzie prowadzona ewaluacja wspierająca, dzięki której program będzie doskonalony.

Autorki programu: mgr Małgorzata Laska
mgr Małgorzata Pięta
mgr Halina SamołykUmieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie