Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak się porozumiewamy ?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12846 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Sposoby porozumiewania się, komunikacja werbalna i niewerbalna.

KL.V -VI
SCENARIUSZ

GODZINY WYCHOWAWCZEJ


Temat: „JAK SIĘ POROZUMIEWAMY” –
KOMUNIKACJA WERBALNA
I NIEWERBALNA - zajęcia warsztatowe


Treści:

- Rola i znaczenie komunikacji w życiu człowieka.
- Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
- Zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej
- Zasady aktywnego słuchania.

Cele - po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien:

- zwraca uwagę na różnorodność komunikatów, którymi posługujemy się na co dzień.
- uświadamia sobie istnienie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
- zna zasady aktywnego słuchania
- umie wykorzystać różne formy komunikacji w porozumiewaniu się.

Pomoce:

- załączniki 1,2,3,4,5
- muzyka relaksacyjna

Metody i formy pracy:

- warsztatowe, aktywizujące,
- przedstawianie scenek,
- praca w grupach,
- indywidualna,
- pogadanka,
- autorefleksjaPRZEBIEG ZAJĘĆ
Faza wstępna

Ćwiczenie
Rozpoczęcie zajęć w kręgu.
Prowadzący prosi, aby każde dziecko przedstawiło się w dwojaki sposób - wypowiadając swoje imię raz radośnie, raz smutno - "Mój głos - mój nastrój".

Faza zasadnicza

• Wprowadzenie uczestników w zagadnienie komunikacji interpersonalnej.
Prowadzący pyta uczestników, z czym kojarzy się im słowo komunikacja?
Omawia komunikaty werbalne (słowne) i pozawerbalne ( mowa ciała, gest, mimika, ton głosu, itp.).
[załącznik 1]

2. Komunikat niewerbalny
Ćwiczenie – „Godzina bajek".
Podział uczestników na 4 grupy.
Każda grupa otrzymuje zadanie, aby za pomocą komunikatów niewerbalnych zaprezentować tytuł bajki - Pozostali uczestnicy odgadują tytuły.
[załącznik 2]
Po ćwiczeniu następuje omówienie:
Czy trudno jest odgadnąć informacje na podstawie gestów, mimiki, mowy ciała przekazywane informacje? Czy potrafimy na podstawie komunikatów niewerbalnych jasno określić czyjeś intencje?

3. Komunikat werbalny
Ćwiczenie - „Rysunek na podstawie przekazu."
Celem ćwiczenia jest uświadomienie uczniom, roli jaką odgrywa spójny, rzeczowy komunikat. Prowadzący wybiera z grupy jedną osobę , która sadzi, że potrafi jasno i przejrzyście przekazywać informacje. Osoba ta staje tak, aby reszta klasy nie mogła z nią komunikować się wzrokowo. Otrzymuje rysunek prostych figur geometrycznych w przypadkowym układzie. Zadaniem ucznia jest przekazanie pozostałym uczestnikom zajęć treści rysunku, zaś pozostali uczniowie rysują to co słyszą. Nie mogą zadawać dodatkowych pytań. Mogą tylko prosić o powtórzenie zdania. Po zakończonej pracy, rysunki porównywanie są z oryginałem.
[załącznik3]
Po ćwiczeniu następuje omówienie:
Czy trudno było dokładnie i precyzyjnie opowiedzieć o tym co widzisz, tak, aby słuchający narysowali to, co znajdowało się na rysunku?
Czy trudno było narysować rysunek słuchając komunikatów kolegi?
Co sprawiało trudności?
Prowadzący podkreśla jak bardzo utrudnia komunikację brak informacji zwrotnych.

• Aktywne słuchanie

Prowadzący informuje uczniów, iż na zasady poprawnej komunikacji składają się nie tylko komunikaty słowne i bezsłowne ale również aktywne słuchanie.

4. Aktywne słuchanie.
Ćwiczenie – „Ty mówisz – ja słucham”
Celem ćwiczenia jest uświadomienie uczniom, że na poprawną komunikację składa się aktywne słuchanie, które jest elementem rozmowy. Podstawą porozumiewania się są słowa,
które przechodzą przez kanały słuchowe a następnie są analizowane przez mózg. Jednak często występują różne przeszkody w odbieraniu informacji od rozmówcy.

Prowadzący wybiera 5 par. W każdej parze osoba A ma mówić do osoby B na dowolnie wybrany przez siebie temat a osoba B ma bardzo uważnie słuchać ale tylko do pewnego momentu (prowadzący ustala wcześniej, że po pewnym czasie osoby te mają okazywać osobie mówiącej znudzenie, wprowadzać własne wypowiedzi, okazywać zniecierpliwienie, przeszkadzać.
Po ćwiczeniu następuje omówienie:
Prowadzący informuje, że jedną z przeszkód aktywnego słuchania jest brak skupienia na rozmówcy. Uczniowie określają inne znane im przeszkody które uniemożliwiają aktywne słuchanie.
Omawia zasady prawidłowego słuchania.
[załącznik 4]

Podsumowanie

Podsumowanie poznanych wiadomości.

Ćwiczenie komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem aktywnego słuchania.
Podział grupy na 3 – osobowe zespoły. Osoba A i B rozmawiają na temat np. miejscu wypoczynku w domu, osoba C analizuje zachowania rozmówców na podstawie karty obserwacyjnej zachowań werbalnych i niewerbalnych. Należy dokonać zmiany w rozmówcach, aby sposób komunikacji każdej osoby był przeanalizowany.
[załącznik 5]
Po zakończonym ćwiczeniu autorefleksja: Jakie moje zachowania werbalne lub niewerbalne blokują prawidłową komunikację.

Zabawa "Żywe słowa".
Zabawa ćwiczy kreatywność dzieci i zwraca im uwagę, jaki ruch tkwi w poszczególnych słowach.
Znaczenie danego słowa można podkreślić przez odpowiedni sposób pisania.
Przekazanie słowu jakby języka ciała.
Zadaniem uczestników jest wyrażenie treści w odpowiednich graficznych symbolach.
Np. słowo ciasny piszę normalnie tak:
c i a s n y
Jeżeli jednak chcę nadać słowu język ciała, to napiszę je tak:
ciasny
Podane słowa napiszcie w odpowiedni sposób:
- WYSOKI - SPADAĆ
- GRUBY - ŁAMAĆ
- DŁUGI - WSPINAĆ SIĘ
- FALOWANY - DRŻEĆ

Wszystkie kartki z pracami uczestnicy przyczepiają do ściany. Oglądanie wykonanych prac.

Faza sumująca

Na zakończenie prowadzący proponuje uczestnikom zabawę "Rozmowa rąk".
Ręce są wprawdzie najważniejszymi narządami kontaktowania się ludzi, ale wiele dzieci rzadko używa swoich rąk w ramach międzyludzkiej komunikacji, natomiast zbyt często tylko do wyrażania agresji.
Uczestnicy siadają w parach naprzeciwko siebie. Nie wolno rozmawiać, rozmawiają tylko ręce, wolno wam mówić tylko rękami.

Niech wasze ręce powiedzą sobie dzień dobry. Porozmawiajcie trochę rękami....
- Teraz nich wasze ręce tańczą...
- Teraz biegnijcie razem...
- Teraz skaczcie razem...
- Teraz szepczcie...
- Teraz powiedzcie sobie, że jesteście szczęśliwi...
- Teraz powiedzcie sobie, że jesteście smutni...
- Teraz powiedzcie sobie, że jesteście zmęczeni...
- Teraz bądźcie zimni...
- Teraz bądźcie ciepli...
- Teraz powiedzcie sobie do widzenia...
- TERAZ NIECH WASZE RĘCE POWIEDZĄ JAK SIĘ WAM PODOBAŁY ZAJĘCIA (element ewaluacyjny zajęć – każde uczeń pokazuje – gestem ręki stopień atrakcyjności warsztatów - w formie rundki)
- Teraz pożegnajcie się...

Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymują „klucz do dobrej komunikacji”
[załącznik 6]

Opracowała:
mgr Lidia Mądrowska
pedagog

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie