Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Meatoda projektu - Boże Narodzenie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9903 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to propozycja opracowanie metodą projektu spotkania Bożonarodzeniowego uczniów klas I-III z wychowawcami.

BOŻE NARODZENIE
Tematyka zajęć realizowanych metodą projektu
(kształcenie zintegrowane)


Opracowała:
Beata Śliwa
Nauczyciel nauczania zintegrowanego i informatyki
w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach/PF w Podolanach


PROJEKT JAKO METODA NAUCZANIA
Co to jest projekt?
Projekt to praca realizowana w dłuższym okresie czasu. Wymaga zbierania informacji i konsultacji z innymi osobami oraz członkami grupy. Najlepsze wyniki w realizacji projektu daje praca zespołowa. Stosowanie projektu jako metody nauczania wymaga od nauczyciela i uczniów podejścia systemowego.
Projektem nazywamy zadanie, którego wykonanie jest rozłożone w czasie i kończy się prezentacją na szerszym forum ( klasy, szkoły lub innym), realizowane samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów, a organizowane i koordynowane przez nauczyciela.
Co robią uczniowie?
• Wybierają temat, który będą opracowywać
• Ustalają podtematy i wynikające z nich zadania dla członków grupy (np. zakres pracy wspólnej, podział na mniejsze grupy realizujące określone zadania)
• Ustalają szczegółowy plan działania
• Gromadzą informacje, korzystając z różnych źródeł informacji
• Opracowują informacje (selekcja informacji z punktu widzenia celów projektu)
• Prezentują projekt (wystawa prac – rysunków, plakatów itp., inscenizacja, wykład ilustrowany plakatami, przeźroczami, praca pisemna, pokaz multimedialny)

Co robi nauczyciel?
• Wskazuje uczniom zakres zagadnień, spośród których uczniowie wybierają temat
• Przygotowuje instrukcję dla uczniów (temat projektu i jego cele, zadania uczniów, źródła, które uczniowie powinni wykorzystać, terminy konsultacji, termin prezentacji, kryteria oceny)
• Odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości uczniów
• Określa czas i miejsce prezentacji

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i zespołowy. Realizowany jest na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie różnych działań, poza zajęciami i w czasie własnym. Projekt ożywia życie szkoły, rozwija jej tradycje, angażuje w jego realizację wszystkie organy szkoły.
Cechy charakterystyczne projektu:
1. Ma określone cele i metody pracy.
2. Posiada tytuł.
3. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację.
4. Określone są jasne kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów.
5. Zadania realizowane są w grupach. Uczniowie mogą również pracować indywidualnie.
6. Wyznaczone są terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów.
7. Rezultaty pracy prezentowane są na forum klasy lub szkoły.
8. Uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy.
9. Podstawowe informacje na temat zadania, które nauczyciel stawia przed uczniami, przygotowane są przez nauczyciela w formie instrukcji.
Instrukcja może być zapisana na wiele sposobów. Najważniejsze jest, aby uczniowie wiedzieli na jej podstawie co mają robić, aby ich produkt był najlepszej jakości, tak by mogli otrzymać najwyższą możliwą ocenę. Wszystko to zostaje zapisane w kontrakcie - pisemnej umowie między nauczycielem, a uczniami.
Elementy instrukcji do projektu:
1. Temat projektu i jego cele
2. Zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów
3. Źródła, w których należy szukać potrzebnych informacji
4. Termin prezentacji projektu
5. Różne sposoby prezentacji projektu i jej czas
6. Kryteria oceny projektu
Jak zaplanować projekt?
o Projekt należy odpowiednio wcześnie zaplanować, gdyż jego czas realizacji jest długi
o Należy określić kryteria przydatności tematu do realizacji metodą projektu
o Wziąć pod uwagę, czy temat jest interesujący dla uczniów
o Zwrócić uwagę, czy są i jakie są materiały, które umożliwią uczniowi samodzielną pracę
Wybór tematu:
o Nauczyciel ogólnie określa zagadnienie, następnie uczniowie określają sami tematy szczegółowe
o Jest kilka tematów do wyboru – uczniowie wybierają interesujący ich temat
o Temat może być narzucony przez nauczyciela dla grupy lub wszystkich
Wybór sposobu podania tematu zależy od tego, co chcemy osiągnąć.
Współpraca – różne tematy
Rywalizacja – jeden temat
Określanie celów
Określenie celów to określanie umiejętności uczniów
Ocenianie
Uczniowie powinni znać kryteria oceny ich aktywności i wykonanej pracy.
INSTRUKCJA DO PROJEKTU SZKOLNEGO
Boże Narodzenie ( kształcenie zintegrowane)

Cele
1. Przygotowanie spotkania klas I – III z okazji ¦Świąt Bożego Narodzenia.
2. Stosowanie integracji wewnątrz szkolnej.
3. Włączenie dzieci niepełnosprawnych w przygotowanie spotkania.
4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień ucznia.
5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zespole klasowym.
6. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i wyrażania własnych poglądów.
7. Rozwijanie umiejętności słuchania i akceptowania poglądów innych osób.
8. Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny pracy grupy, a przede wszystkim oceny swojej działalności i uzyskanych efektów.
9. Uświadomienie uczniowi jego korzeni kulturowych, religijnych i rodzinnych oraz konieczności pielęgnacji tradycji bożonarodzeniowych.
10. Uświadomienie uczniowi konieczności jego współuczestnictwa w przygotowaniach świątecznych ( ozdabianie klasy, korytarzy, wigilia klasowa ).
11. Rozwijanie zdolności wczuwania się w położenie i uczucia drugiego człowieka szczególnie w okresie ¦Świąt Bożego Narodzenia.

Osiągnięcia ( cele szczegółowe)
Uczeń:
• Poznaje i szanuje zwyczaje związane ze Świętami, symbolikę wigilijnych potraw i ozdób choinkowych.
• Pogłębia wiedzę o tradycji narodowej , rodzinnej i chrześcijańskiej.
• Jest wrażliwy na atmosferę świąt, dostrzega ich korzyści dla rodziny, przyjaciół, osób potrzebujących pomocy.
• Wie, jak należy zachować się przy wigilijnym stole oraz podczas spotkania bożonarodzeniowego.
• Potrafi zaplanować swoją pracę.
• Doskonale odgrywa swoją rolę w inscenizacji.
• Aktywnie włącza się w przygotowanie spotkania i publicznego wystąpienia.
• Nauczy się odpowiedzialności za powierzone zadania.
• Potrafi zaprojektować i wykonać ozdoby świąteczne.
Termin realizacji – grudzień 2004r
Metoda – projekt szkolny
Sposób realizacji:
1. Projekt jest realizowany przez nauczycieli i uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
2. Realizacja tematyki projektu odbywa się w ramach obowiązującego planu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
3. Uczniowie klasy II wykonują zaproszenia dla gości na spotkanie bożonarodzeniowe klas I-III
4. Dzieci z klasy I i II ozdabiają świetlicę, przygotowują wystawę prac konkursowych
5. W inscenizacji biorą udział uczniowie klasy I, II i III
6. Wychowawczynie klas zapraszają Gwiazdora
7. Każda klasa przygotowuje stroik dla Gwiazdora, w zamian dzieci otrzymują czekolady
8. Prace na konkurs plastyczny p.t. „Kartka świąteczna” ogłoszony przez samorząd szkolny uczniowie klas I-III wykonują na zajęciach kółka plastyczno-technicznego
9. Ozdoby świąteczne na okna szpitala wykonują wszyscy uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawczyń
10. Wszyscy uczniowie wykonują ozdoby świąteczne, które będą zawieszone na choince przed głównym budynkiem szkoły oraz w każdej klasie
11. Każda klasa organizuje „Klasową Wigilię”
12. Dzieci uczęszczające na kółko plastyczno-techniczne z pomocą pań prowadzących kółko wykonują ozdoby na korytarz szkolny.
13. Na zajęciach z języków obcych uczniowie poznają tradycje bożonarodzeniowe w innych krajach, uczą się śpiewać kolędy po angielsku
14. Uczniowie uczęszczający do świetlicy przygotowują upominki świąteczne dla Dyrekcji, Grona pedagogicznego oraz pozostałych pracowników szkoły
15. Pani z biblioteki szkolnej przygotowuje literaturę dotyczącą tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
16. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii poznają tradycje chrześcijańskie i uczą się kolęd
17. Uczniowie za wykonaną pracę zostaną ocenieni na zajęciach i na spotkaniu bożonarodzeniowym, otrzymają czekolady od Gwiazdora
Prezentacja efektu projektu
1. Termin – 19 grudnia 2004r. godz. 9:00
2. Formy prezentacji:
o Inscenizacja
o Śpiewanie kolęd
o Przybycie Gwiazdora – wysłuchanie prezentacji każdej klasy
o Ogłoszenie wyników konkursów
o Prezentacja prac konkursowych pt. „ Moja ulubiona postać z bajki” i „Bałwan”
3. Miejsce prezentacji:
Pomieszczenia szkolne ( izby lekcyjne, korytarze, świetlica)
4. Uczestnicy prezentacji:
• Uczniowie klas I – III
• Nauczyciele klas I – III
• Zaproszeni goście
Podsumowanie i ocena projektu
Odbędzie się na posiedzeniu zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego w styczniu 2005r.
Ocena projektu będzie oparta na : ankietach, rozmowach, dyskusjach przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli.
Ocena powinna dać odpowiedź na pytania: co zostało zrobione, co sprawiało trudności, jakie zmiany należałoby wprowadzić w następnych projektach .
SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOLNEGO Boże Narodzenie (kształcenie zintegrowane)

L.p. Realizatorzy Propozycja zadań ( tematy )

1
Klasy pierwsze
1. Świąteczne przygotowania.
2. Potrafimy dzielić się z potrzebującymi w wigilijny wieczór


2
Klasy drugie 1. Robimy choinkowe ozdoby. Już czas!
2. Witaj choinko!
3. Dlaczego lubimy Boże Narodzenie?
4. Wigilia w naszych domach.

3Klasy trzecie 1. Pomogę dziewczynce z zapałkami.
2. Mikołaje są wśród nas.
3. Podwójna radość.
4. Wieczór wzruszeń i życzeń.

4
Religia

Klasy pierwsze:
1. Jak przeżywamy Adwent?
2. Narodził się Jezus-Zbawiciel.
3. O czym śpiewamy w kolędach.
4. Radosny czas Świąt Bożego Narodzenia.
5. Gdzie mieszkał Pan Jezus?

Klasy drugie:
1. Bóg daje ludziom Zbawiciela za zgodą Maryi.
2. Maryja wnosi zbawienie w dom Elżbiety.
3. Pasterze i Mędrcy spotykają się ze Zbawicielem.
4. Zwyczaje związane z radością Bożego Narodzenia.

Klasy trzecie:
1. W Eucharystii wypełniają się obietnice Boże.
2. W Eucharystii dokonuje się „przedziwna wymiana” między Bogiem i ludźmi – Misterium Bożonarodzeniowe.
3. Z Maryją dziękujemy za zbawienie.
4. Przy wigilijnym stole.

5
Język angielski 1. Merry Christmas – Wesołych Świąt.
2. Story of Santa Claus – Historia Świętego Mikołaja.
3. Christmas Cards – Kartki świąteczne, elementy dekoracyjne.
4. Sing a song of Christmas – Piosenki świąteczne.6
Świetlica 1. Wykonywanie ozdób świątecznych z wykorzystaniem różnych materiałów – dekoracja świąteczna świetlicy szkolnej
2. Przygotowanie upominków świątecznych dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pozostałych pracowników szkoły
3. Słuchanie kolęd

7
Kółko plastyczno-techniczne 1. Wykonanie ozdób na korytarz szkolny
2. Udział w konkursie „Kartka świąteczna” ogłoszonym przez samorząd szkolny
3. Wykonanie gwiazdorka przez dzieci z gotowych elementów

8 Biblioteka Zebranie literatury dotyczącej tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych i udostępnienie jej nauczycielom i dzieciom

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie