Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cechy współczesnego nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20565 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przez wieki literatura pedagogiczna kreśliła "ideał nauczyciela" zastanawiając się nad pytaniem, jak powinien być przygotowany i co powinno charakteryzować wzorowego nauczyciela – wychowawcę, a różnorodne mniej czy więcej oficjalne regulatywy szkolne i wychowawcze określały, kto może być nauczycielem i jakim zadaniom oraz obowiązkom powinien sprostać. W ten sposób wraz z kształtowaniem się zawodu nauczycielskiego narastała równolegle wiedza o tym, co powinien umieć i kim powinien być .

"Nauczycielu, bądź sobą,
szukaj własnej drogi.
Poznaj siebie, zanim zechcesz
poznać dzieci"

Janusz Korczak
Cechy współczesnego nauczyciela

      Nauczyciel – "... to specjalność zawodowa, odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w instytucjach oświatowo – wychowawczych". Przez wieki literatura pedagogiczna kreśliła "ideał nauczyciela" zastanawiając się nad pytaniem, jak powinien być przygotowany i co powinno charakteryzować wzorowego nauczyciela – wychowawcę, a różnorodne mniej czy więcej oficjalne regulatywy szkolne i wychowawcze określały, kto może być nauczycielem i jakim zadaniom oraz obowiązkom powinien sprostać. W ten sposób wraz z kształtowaniem się zawodu nauczycielskiego narastała równolegle wiedza o tym, co powinien umieć i kim powinien być .
      A jak prezentuje się obraz współczesnego nauczyciela? Najnowsze badania M. Dudzikowej pokazują, że obraz współczesnego nauczyciela nie przedstawia się najlepiej. “Deprecjonowany i często pogardzany, przytłoczony masą biurokratycznych obowiązków i siatką z zakupami, jak również programem, który należy zrealizować, nauczyciel wydaje się być niewiele znaczącą mrówką. A jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Nauczyciel - szczególnie we wczesnej edukacji - jest "wszechmocnym kreatorem rzeczywistości", w której żyją dzieci. To on wyznacza granice tego, co jest dobre a co złe, co jest prawdą, a co kłamstwem".
      Podstawową cechą różniącą współczesnego nauczyciela od dawnego jest jego twórczy udział w przemianach zachodzących w naszym społeczeństwie. Dokonujące się przemiany społeczne narzucają określone wymagania nauczycielowi, stawiając go w nowej, wciąż zmieniającej się sytuacji, wpływają na warunki i treść jego pracy. "Jeżeli szkoła ma sprostać wymogom teraźniejszej i przyszłej cywilizacji – musi oprzeć się na nauczycielu, który będzie stymulatorem myślenia i samowychowania ucznia oraz rzecznikiem konkretnej wizji przyszłości". Współczesny nauczyciel musi mieć wyobraźnię. Pozwoli mu ona uzmysłowić, jacy ludzie potrzebni będą za kilka czy kilkanaście lat, z jaką wiedzą i umiejętnościami. Co z tego, czego teraz uczy – zostanie? Czy to będzie przydatne w życiu? Chcąc scharakteryzować sylwetkę nauczyciela, trudno nie wspomnieć o specyficznych cechach i właściwościach, którymi różni się on od wielu zawodów.
      Literatura pedeutologiczna zwraca uwagę na następujące właściwości i cechy charakterystyczne dla nauczyciela:
  1. W procesie społecznego podziału pracy nauczyciel przejął część funkcji rodziny z zakresu przygotowania młodego pokolenia do życia.
  2. Ma on stały kontakt z wychowankami – osobami rozwijającymi się pod względem psychofizycznym, intelektualnym. Dominuje nad dzieckiem swoją dojrzałością, wiedzą, doświadczeniem życiowym.
  3. Działanie nauczyciela ma być skierowane jednocześnie na klasę i indywidualnych uczniów. Wymaga to od nauczyciela znajomości psychiki dziecka oraz umiejętności stosowania różnych sposobów działania.
  4. W procesie nauczania i wychowania powinien "stawiać na szali" całego siebie. Stawiając całego siebie, stawia swoją sferę intelektualną, uczuciowo – moralną, społeczną i światopoglądową. Dużą rolę w tym aspekcie odgrywa równowaga psychiczna nauczyciela, która sprawia, że nie ulega on częstym emocjom, potrafi zachować spokój ducha, intelektu, równowagę uczuć w tych warunkach ma on większe szanse na przekazanie wartości jakie sam reprezentuje.
  5. Stan nauczycielski został uznany jako twórczy. Niewiele jest zawodów, którym przypisuje się taką rangę. Wymaga on od uprawiających go ludzi prezentowania określonych postaw, umiejętności rozpoznawania, analizowania, diagnozowania różnego rodzaju sytuacji wychowawczych, uwarunkowań tych sytuacji, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.
Porównując charakterystykę zawodową nauczyciela z innymi zawodami A, Janowski dostrzega interesujące różnice:
  1. Nauczyciele pracują zawsze w izolacji od kolegów czy koleżanek, co wytwarza bardzo swoiste podejście do zawodu.
  2. Nie tylko pojedynczy nauczyciel jest samotny między swymi kolegami, ale także nauczyciele jako grupa niezwykle rzadko wchodzą w ramach swej pracy w kontakt z przedstawicielami innych zawodów, czyli rzadko kontaktują się z ludźmi dorosłymi innymi niż nauczyciele.
  3. Nauczyciel zawsze wymaga od drugiego nauczyciela poparcia i solidarności, gdy chodzi o jego odnoszenie się do rodziców i uczniów.
      Do cech równie istotnych zaliczyć można właściwe oddziaływanie estetyczne nauczyciela m. in. poprzez estetyczny wygląd zewnętrzny. Na atrakcyjność zewnętrzną nauczyciela składają się takie walory jak: ogólna kultura (a więc poczucie taktu wobec uczniów, szacunek wobec nich, uczciwość i delikatność w rozwiązywaniu konfliktów uczniów, nie ingerowanie w ich sprawy osobiste), poczucie humoru (co ma niebagatelne znaczenie w rozładowywaniu napięć, pokonywaniu różnych trudności i barier psychicznych), ogólny wygląd (czyli aparycja, schludny ubiór), donośny i miły głos.
      Na podstawie literatury można stwierdzić, że idealny nauczyciel to człowiek, który swoim wyglądem zewnętrznym nie odbiega od przyjętych sposobów ubierania się. Wskazane, aby był to strój schludny, stosowny do sytuacji. Uczniowie preferują nauczycieli młodych, a płeć "ideału" nie jest istotna. W sposobie wyrażania się ceniona jest swoboda wypowiedzi, łatwość komunikowania się, a w kontaktach z młodzieżą mile widziane jest używanie przez idealnego wychowawcę gwary uczniowskiej. Idealny wychowawca mimo zmartwień i trosk powinien mieć pogodną twarz, nie okazywać zdenerwowania ani zniechęcenia

Małgorzata Tęcza

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie