Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2364 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nauczanie języka angielskiego w klasach I - III szkoły podstawowej jest nie lada wyzwaniem dla nauczycieli, którzy w swojej pracy pedagogicznej nie zetknęli się z tą grupą wiekową dzieci. Konspekt lekcji języka angielskiego, który chcę zaprezentować odnosi się do pracy z 8-latkami. Prowadząc lekcję należy pamiętać, aby uczniowie odbierali ją bardziej jako zabawę niż naukę. Bardzo ważne miejsce zajmuje pochwała, którą należy stosować często, i to w odniesieniu do każdego dziecka.

Konspekt lekcji języka angielskiego z grupą dzieci 8-letnich
(beginners)


Temat: There are some eggs on the floor.

Cele lekcji:

Uczeń zapamiętuje:
 • nazwy wybranych produktów spożywczych w liczbie pojedynczej i mnogiej: egg-eggs, orange-oranges, apple-apples, cherry-cherries, peach-peaches, fish-fish, potato-potatoes, carrot-carrots;
 • zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników regularnych i nieregularnych (bez terminu)
Uczeń rozumie:
 • różnice pomiędzy liczbą pojedynczą a mnogą rzeczowników kończących się na samogłoskę, spółgłoskę dźwięczną, spółgłoskę ‘–y’, spółgłoskę bezdźwięczną (bez terminu)

Uczeń umie:
 • tworzyć liczbę mnogą wybranych rzeczowników regularnych i nieregularnych;
 • nazywać niektóre artykuły spożywcze, w tym wybrane nazwy owoców i warzyw w liczbie pojedynczej i mnogiej
Cel wychowawczy:
Zwrócenie uwagi na regularne spożywanie owoców i warzyw jako cennego źródła witamin i zdrowia dla organizmu.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa

Metody pracy:
rozmowa kierowana, praca z tekstem źródłowym, analiza sytuacji, ‘łańcuch skojarzeń’, obserwacja, ‘burza mózgów’, ćwiczenia praktyczne typu ‘true/false’ i inne

Środki dydaktyczne:
magnetofon, kaseta z nagraniem piosenki „The doll’s house”, ilustracja przedstawiająca dom z pomieszczeniami (upstairs, downstairs, kitchen, bedroom, bathroom, dining room, living room), kaseta z tekstem „There are some eggs on the floor”, historyjka obrazkowa do tekstu, zdania typu TRUE/FALSE, obrazki i naklejki przedstawiające produkty spożywcze – głównie warzywa i owoce, obrazki do nauki słówek, napisy do obrazków w liczbie pojedynczej i mnogiej, podręcznik do nauki języka angielskiego „Zoom” (primary) oraz zeszyt ćwiczeń

Czas trwania zajęć: 45 minut.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna (Revision)

 1. Zabawa ruchowa przy piosence "The doll’s house".
 2. Utrwalenie (w formie zabawy typu "Where are you?") słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu: downstairs, upstairs, kitchen, bedroom, bathroom, living room and dining room. Wykorzystanie do tego celu ilustracji przedstawiającej dom z różnymi pomieszczeniami.
 3. Ponowne wykonanie piosenki "The doll’s house".
II. Część główna

Wprowadzenie do tematu lekcji (Warm – up)

 1. Wysłuchanie historyjki obrazkowo-słownej "There are some eggs on the floor". Podczas słuchania dialogu uczniowie obserwują ilustracje.
 2. Ponowne słuchanie tekstu, tym razem czytanego przez nauczyciela, i powtarzanie za nauczycielem z pokazywaniem właściwej rozmówki i przypisanej jej ilustracji.
 3. Sprawdzenie zrozumienia przeczytanego tekstu poprzez wykonanie ćwiczenia typu ‘True or false?’.
 4. Pokazanie obrazków z produktami, które wystąpiły w tekście. Wysłuchanie prawidłowej wymowy tych produktów, a następnie powtarzanie za lektorem i pokazywanie właściwego obrazka.
 5. Wklejenie nalepek do odpowiednich okienek – przyporządkowywanie obrazka do nazwy produktu.
Zabawa śródzajęciowa:

"Zabawa w słowa" – dzieci słuchają wypowiadanych przez nauczyciela
słów. Jeśli jakieś słowo nie jest artykułem spożywczym, to dzieci wstają,
jeśli jest związane z jedzeniem, dzieci siedzą nieruchomo. Zabawa
powtarza się kilkakrotnie. (Np. peaches, eggs, brown, carrots, kitchen,
fish, potatoes, apples, bed, etc).

Prezentacja tematu lekcji (Presentation)

 1. "Zabawa w detektywa": nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające produkty do jedzenia. Produkty te występują w liczbie pojedynczej i mnogiej. Zadaniem dzieci jest odkrycie różnicy w wymowie pomiędzy słowami w liczbie pojedynczej i mnogiej (-s na końcu w liczbie mnogiej). Następnie nauczyciel pokazuje i czyta podpisy do obrazków: peach – peaches, egg – eggs, orange – oranges, apple – apples, cherry – cherries, fish – fish, potato – potatoes, carrot – carrots. Tym razem zadaniem dzieci jest odkryć różnice w pisowni wyrazów w liczbie pojedynczej i mnogiej ( wyrazy kończące się na samogłoskę lub spółgłoskę "syczącą" mają końcówkę - es; wyrazy kończące się na spółgłoskę "-y" zmieniają ‘y’ w samogłoskę ‘i’ a następnie dodajemy końcówkę "–es" (- ies); wyrazy kończące się na wszystkie inne spółgłoski mają na końcu tylko końcówkę – s; wyraz ‘fish’ jest wyjątkiem, który ma taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej).
Ćwiczenia praktyczne (Practice)

 1. Tworzenie liczby mnogiej do wskazanych wyrazów oznaczających produkty do jedzenia – wykorzystanie wprowadzonych wiadomości. ( Najpierw uczniowie wykonują ćwiczenie ustnie, a następnie pisemnie).
 2. Sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia.
III. Część końcowa utrwalająca (Consolidation)

 1. Zabawa utrwalająca nazwy produktów: nauczyciel wymienia poznane przez dzieci nazwy produktów, a dzieci wydają dźwięk ‘ yummy’- jeśli lubią jakąś potrawę, lub klaszczą w dłonie jeśli potrawy nie lubią.
 2. Rozdanie obrazków przedstawiających marchewkę – jest to forma nagrody za pracę na lekcji. Przypomnienie dzieciom o systematycznym spożywaniu warzyw i owoców jako cennego źródła witamin i zdrowia dla organizmu.
 3. Na pożegnanie każde dziecko zamiast powiedzieć "Good bye" mówi nazwę ulubionego produktu spożywczego w liczbie mnogiej.

Opracowała: Grażyna Makulec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie