Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program współpracy z rodzicami w klasach I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7041 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Każdy nauczyciel powinien dbać o dobrą współpracę z rodzicami, podejmować działania, które sprawią, że rodzic będzie się czuł w szkole dobrze i chętnie będzie ją odwiedzał. Gdy nawiążą się pozytywne relacje między nauczycielem, a rodzicami, skorzystają na tym przede wszystkim dzieci, bowiem ich rodzice będą się czynnie włączać w życie szkoły, pomagając nauczycielowi w organizowaniu różnych imprez dla dzieci.


Luiza Górzyńska
PSP nr 20 w Wałbrzychu


Program współpracy z rodzicami w klasach I-III


Wstęp

Szkoła, na skutek bezpośredniej formy kontaktów z rodzicami, może wpływać na podniesienie jakości wychowania w rodzinie i poprawę sytuacji dziecka zarówno w domu, jak i w szkole. Każdy nauczyciel powinien dbać o dobrą współpracę z rodzicami, podejmować działania, które sprawią, że rodzic będzie się czuł w szkole dobrze i chętnie będzie ją odwiedzał. Gdy nawiążą się pozytywne relacje między nauczycielem, a rodzicami, skorzystają na tym przede wszystkim dzieci, bowiem ich rodzice będą się czynnie włączać w życie szkoły, pomagając nauczycielowi w organizowaniu różnych imprez dla dzieci.
Nauczyciel współpracując z rodzicami może również wyposażyć ich w wiedzę na temat wychowania dzieci. W ramach pedagogizacji rodziców można organizować odczyty, prelekcje, pokazy filmów, spotkania z zaproszonymi gośćmi i propagować fachową literaturę przedmiotu.
Tak pojmowana pedagogizacja powinna dotyczyć przede wszystkim problematyki wychowawczej, ale także innych aspektów funkcjonowania rodziny, jak np. zagadnień prawnych, zdrowotnych czy społecznych. Dzięki szeroko zakrojonej pedagogizacji wiedza rodziców może się także wzbogacić o wiadomości dotyczące higieny, genetyki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii, ekonomii oraz medycyny.

Cele programu:

 • nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,
 • poszukiwanie wspólnych rozwiązań i dróg postępowania,
 • wzbogacanie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w dziedzinie wybranych nauk społecznych,
 • kształcenie kultury pedagogicznej rodziców,
 • budzenie zainteresowania rodziców życiem grupy,
 • zaangażowanie i efektywna współpraca ze szkołą.

Zadania do realizacji:

 • udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,
 • wygłaszanie prelekcji dla rodziców z zakresu metodyki wychowania,
 • udzielanie rodzicom rzeczowej informacji na temat postępów ich dzieci,
 • włączenie rodziców w życie klasy,
 • rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej uczniów.

Metody:

 • dialogowe: rozmowy, dyskusje,
 • problemowe: pogadanki, dyskusje,
 • podające: czytanie referatów, artykułów, przekaz informacji, pogadanki, publikacje,
 • eksponujące: zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy okolicznościowe i rodzinne,
 • słowne: informacje zwrotne (ankiety),
Formy:

 • zebrania ogólne,
 • spotkania indywidualne,
 • imprezy środowiskowe – Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka,
 • zajęcia otwarte.
 1. Cykliczne ogólne zebrania z rodzicami (kilka razy w roku szkolnym)

  • pogadanki i referaty dla rodziców wygłaszane przez nauczyciela,
  • wspólne rozwiązywanie problemów,
  • wspólne podejmowanie decyzji,
  • sprawy organizacyjne,
  • przekaz informacji dotyczącej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.
 2. Indywidualne spotkania z rodzicami (w ciągu całego roku szkolnego)

  • przekazywanie informacji o dziecku (jego zachowaniu w grupie, postępach w nauce),
  • zapoznanie z trudnościami, na jakie napotyka dziecko podczas zajęć,
  • informowanie o ewentualnie istniejących deficytach rozwojowych dziecka,
  • udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu,
  • poszukiwanie wspólnych dróg postępowania z dzieckiem,
  • zachęcanie rodziców do badania dzieci przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie do poradni.
 3. Imprezy środowiskowe

  • przygotowanie imprez z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka.
 4. Zajęcia otwarte dla rodziców (raz w roku szkolnym)

  • obserwacja zachowania dziecka na tle grupy,
  • porównanie zachowania dziecka w grupie rówieśniczej i w domu,
  • zmiany zachodzące w rozwoju dziecka w ciągu kolejnych lat nauki w szkole.
Metody ewaluacji:

 • Obserwacja zachowań rodziców w czasie kontaktów z nauczycielem.
 • Frekwencja rodziców na zebraniach.
 • Ankiety dla rodziców.

Propozycje tematów pedagogizacji rodziców dla klas I-III

Klasa I

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania w zreformowanej szkole.
 2. Czego wymaga się od dziecka w wieku 7 lat w szkole i jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce.
 3. Nie bić, nie krzyczeć, więc jak wychowywać dzieci? - Kary i nagrody w wychowaniu.
 4. Rozkład dnia ucznia i jego kącik nauki.
Klasa II

 1. Formy współpracy szkoły z rodzicami.
 2. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka.
 3. Przyczyny i sposoby zapobiegania agresji u dzieci.
 4. Wpływ komputera na zdrowie dziecka.
Klasa III

 • Dysleksja – objawy. Prawa ucznia dyslektycznego w szkole.
 • Dziecko nadpobudliwe.
 • Dziecko nieśmiałe, bierne społecznie.
 • Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawowej?

  Opracowała mgr Luiza Górzyńska

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie