Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy kółka informatycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7462 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to szczegółowy plan pracy dla nauczycieli prowadzących kółko informatyczne w szkole podstawowej.
Plan ten uwzględnia grupy tematyczne, które zostały pogrupowane w następujący sposób:
Obsługa komputera.
Praktyczne zastosowanie komputera:
tworzenie własnych rysunków;
podstawy redagowania tekstu;
szukanie interesujących informacji w sieci.
Gry i zabawy z komputerem.

Plan pracy świetlicy środowiskowej z informatyki

1. Założenia organizacyjne
Przyjmuje się, że zajęcia odbywać się będą w 4 grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo (60 minut) dla każdej grupy (36 godzin w ciągu roku szkolnego). Liczba uczniów przypadających w czasie zajęć na jedną klawiaturę nie powinna przekraczać dwóch osób. Zajęcia prowadzone są z uczniami klas IV - VI szkoły podstawowej .

2. Cele zajęć:
rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną;
pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem);
kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów;
rozwijanie zdolności intelektualnych młodzieży;
zaproponowanie środowiskom dysfunkcyjnym alternatywnej formy spędzania wolnego czasu;
zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

3. Plan pracy.
Plan pracy świetlicy środowiskowej uwzględnia grupy tematyczne, które zostały pogrupowane w następujący sposób:
Obsługa komputera.
Praktyczne zastosowanie komputera:
tworzenie własnych rysunków;
podstawy redagowania tekstu;
szukanie interesujących informacji w sieci.
Gry i zabawy z komputerem.

Plan pracy świetlicy środowiskowej z informatyki - Obsługa komputera

A. Obsługa komputera - 4 godz.
1. Zapoznanie z budową komputera (2 godz.)
Pojęcia: regulamin szkolnej pracowni komputerowej, komputer i jego elementy, dysk twardy, dyskietki, CD-ROM, urządzenia zewnętrzne (klawiatura, mysz, monitor, drukarka), sieć lokalna (nazwa użytkownika, hasło, domena, serwer, klient).
Cele: zasady zachowania się w czasie zajęć i posługiwania się sprzętem komputerowym, przeznaczenie i zasady bezpiecznego użytkowania komputera i jego urządzeń peryferyjnych, zasady działania komputera, zasady pracy w sieci lokalnej, ochrona antywirusowa.

2. Uruchamiamy program komputerowy (2 godz.)
Pojęcia: ikona, pulpit, pasek zadań, program komputerowy, katalog (folder), plik, nazwy katalogów i plików, rozszerzenia plików (exe, bat, com), komunikat, licencja.
Cele: uruchamianie zestawu komputerowego, zasady bezpiecznego użytkowania komputera, sposoby komunikacji użytkownika z komputerem, ogólne zasady organizacji przechowywania plików i katalogów na dysku oraz poruszania się po nim, wyszukiwanie programów na dysku, sposoby uruchamiania programu, elementy okna programu (menu sterowania, obszar roboczy, oferta rozwijalna, przyciski sterujące, suwak paska przewijania, pasek przewijania, przyciski pasków przewijania, korzystanie z możliwości poprawnego zakończenia pracy programu, konieczność używania legalnego oprogramowania, odróżnianie pliku od katalogu, podobieństwa i różnice w ofercie różnych programów.

B. Praktyczne zastosowanie komputera - 26 godz.
Tworzenie własnych rysunków - 10 godz.
3. Pierwszy rysunek na ekranie komputera (3 godz.)
Pojęcia: program graficzny, plik, nazwa z rozszerzeniem, bitmapa, piksel, przybornik, pole wyboru cechy narzędzia, paleta kolorów, zapis rysunku na dysku do określonego folderu, otwieranie istniejącego rysunku.
Cele: zapoznanie z podstawową ofertą programu graficznego Paint, rysowanie za pomocą myszy okręgów, prostokątów, łamanych itp., wypełnianie zamkniętych obiektów, dobór kolorów, grubości linii itp., zapisywanie rysunku na dysku w określonym folderze, otwieranie istniejących rysunków z dysku.

4. Wykonujemy rysunki w edytorze grafiki (3 godz.)
Pojęcia: zapis rysunku na dysku, otwieranie istniejącego rysunku, modyfikacja rysunku, różnica między pojęciami "zapisz" i "zapisz jako".
Cele: zapoznanie z różnicami pomiędzy poleceniami "zapisz" a "zapisz jako", otwieranie istniejącego rysunku, modyfikacja rysunku, zapisywanie rysunku w określonym folderze, wykorzystanie istniejących elementów przybornika do tworzenia plakatu lub okładki własnego projektu.

5. Tworzenie własnej kompozycji (4 godz.)
Pojęcia: funkcje urządzeń zewnętrznych komputera (drukarka), dysk i dyskietka, kopiowanie, wklejanie, obracanie elementów rysunku, dodawanie tekstu do rysunku.
Cele: zapoznanie z zasadami kopiowanie, wklejania i obracania elementów rysunku, zasady wstawiania tekstu do rysunku, eksperymentalne i samodzielne poznawanie pozo-stałych możliwości programu graficznego, uważne czytanie komunikatów na ekranie komputera, odczytywanie i zapisywanie własnego pliku z rysunkiem, korzystanie z oferty programu, poprawianie grafiki i jej drukowanie.
Podstawy redagowania tekstu - 11 godz.
6. Zasady redagowania tekstu (4 godz.)
Pojęcia: edytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie).
Cele: zapoznanie z podstawową ofertą programu (opcje, okna, ikony), podobieństwa i różnice w ofercie edytora tekstu i programu graficznego, wprowadzanie tekstu za po-mocą klawiatury, polskie znaki diakrytyczne, znaczenie klawiszy na klawiaturze i ich funkcje w edytorze, zasady prawidłowego pisania 10 palcami (program "Mistrz klawiatury"), poprawianie błędów, przemieszczanie się między dwoma programami, zasady pisania znaków interpunkcyjnych, zastosowanie operacji na blokach tekstowych (zaznaczenie, kopiowanie, wklejanie, wycinanie, usuwanie), przenoszenie fragmentów tekstu, formatowanie dokumentu (zmiana marginesów i odstępów, zmiana kroju i wielkości czcionki, sposoby wyrównywania akapitu do lewego lub prawego marginesu, justowanie, centrowanie), automatyczne dzielenie wyrazów, nadawanie własnej nazwy dokumentowi i zapisywanie go na dysku.

7. Ozdabianie tekstu rysunkami (3 godz.)
Pojęcia: ClipArt, WordArt, pasek narzędzi "Rysunek" i "Rysowanie", odczytywanie i zapisywanie dokumentów na dysku.
Cele: wstawianie rysunków z galerii ClipArt do dokumentu, formatowanie rysunku, możliwości otaczania rysunku tekstem, wstawianie tekstów o różnych kształtach - WordArt, tworzenie obiektów rysunkowych i tekstowych z gotowych elementów grafiki wektorowej, wstawianie do tekstu pliku graficznego utworzonej w edytorze grafiki.

8. Wstawianie tabeli do dokumentu (2 godz.)
Pojęcia: komórka, wiersz, kolumna, scalanie komórek, formatowanie komórek tabeli, wstawianie tekstu do tabeli.
Cele: zasady wstawiania tabeli do dokumentu, poruszanie się po tabeli, dodawanie i usuwanie wierszy lub kolumn, zwiększanie lub zmniejszanie szerokości kolumny, scalanie komórek, wstawianie tekstu do tabeli, formatowanie komórek tabeli.

9. Tworzymy własny dokument (2 godz.)
Pojęcia: funkcje urządzeń zewnętrznych komputera, przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami.
Cele: zapoznanie z zasadami przenoszenia tekstu pomiędzy dwoma dokumentami tej samej aplikacji, eksperymentalne i samodzielne poznawanie pozostałych możliwości edytora tekstu, uważne czytanie komunikatów na ekranie monitora, odczytywanie i zapisywanie własnego dokumentu, korzystanie z oferty programu, poprawianie tekstu i jego drukowanie.

Szukanie interesujących informacji w sieci - 5 godz.
10. Sieć komputerowa (1 godz.)
Pojęcia: sieć komputerowa (lokalna, miejska, rozległa), serwer, klient, protokół sieciowy, sieć Internet.
Cele: zapoznanie z rodzajami sieci (lokalna, miejska, rozległa), pojęciami serwera, klienta, protokołu sieciowego i sieci Internet.

11. Szukanie informacji w sieci (4 godz.)
Pojęcia: sieć Internet, przeglądarka, wyszukiwarka, portale internetowestrona WWW.
Cele: zapoznanie z rodzajami przeglądarek (Internet Explorer, Netscape Nawigator), podanie adresów wyszukiwarek (www.onet.pl, www.poland.com, www.wp.pl itp.), zapoznanie z zasadami wyszukiwania informacji w sieci, wyszukiwanie informacji w sieci, wyszukiwanie informacji o naszym regionie, wyszukiwanie informacji dotyczących hobby lub zainteresowań, pogawędki internetowe, chat room, Gadu Gadu, komunikacja między użytkownikami w sieci.

C. Gry i zabawy z komputerem - 6 godz.
12. Czy komputer może pomóc w nauce? (3 godz.)
Pojęcia: program edukacyjny, licencja a prawo autorskie.
Cele: zapoznanie z różnymi programami edukacyjnymi (encyklopedie: kosmosu, historii, "Ciało Człowieka", "Jak to działa?", program do nauki języka angielskiego "Euro-Plus"), uruchamianie programu, korzystanie z jego oferty, sprawdzanie swoich wiadomości i umiejętności (samokontrola i samoocena), zapoznanie z możliwościami nauki przy pomocy programów edukacyjnych, sprawne korzystanie z klawiatury i myszy, zgodne z prawem korzystanie z programu.

13. Gry i zabawy z komputerem (3 godz.)
Pojęcia: gra logiczna, zręcznościowa, przygodowa, strategiczna.
Cele: zapoznanie z różnymi rodzajami gier (logiczne: saper, statki, szubienica, domino; zręcznościowa: "Pinball", przygodowa: "Jazz2"), uruchamianie gry, korzystanie z jej oferty.

Beata Śliwa

Autorka Beata Ś. jest nauczycielem nauczania informatyki. sTudia podyplomowe z zakresu edukacji informatycznej i technicznej ukończyła na AGH w Krakowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie