Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji prozdrowotnej kl. I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2438 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nasza szkoła od dawna promuje zdrowie. Organizuję więc lekcje, zajęcia konkursy na ten temat upowszechniając zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia poprzedziły rozmowy z dziećmi na temat wartości owoców i warzyw oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia. Pomysłów na realizację tych treści mam mnóstwo i ponieważ cieszą sie one ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców, więc je z przyjemnością realizuję. Wszystkie wytyczne i cele ujęłam w swoim programie prozdrowotnym.

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

dla pierwszego etapu edukacyjnego
Szkoły Podstawowej
OPRACOWAŁA
Anna Dmochowska
SZCZECIN 2004


WSTĘP

Program tem opracowano zgodnie z podstawą programową dotyczącą realizacji zadań edukacyjnych nauczania zintegrowanego. Zawiera on treści uzupełniające do programu edukacji wczesnoszkolnej – DKW – 4014 – 149/99, a realizowanego w odarciu o pakiet edukacyjny „Już w szkole”. Nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest kształtowanie umiejętności, pozwalających zdobywać wiedzę promującą zdrowy tryb życia. Dlatego jest to najwłaściwszy moment kiedy dzieci powinny być przyzwyczajane do troszczenia się o własne zdrowie.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program ten został opracowany dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Wdrażany będzie w cyklach dziennych jako ścieżka edukacyjna, wzbogacając edukację przyrodniczo- społeczną. Materiał nauczania ułożony jest spiralnie, co umożliwia wielokrotne powroty do przekazywanych treści, ale w bogatszej i rozwiniętej formie.
Niniejszy program opracowany został, by uświadomić uczniom wartość własnego zdrowia. Wierzę, że ukarze on dzieciom sposoby zachowania i umacniania zdrowia. Poprzez utrwalanie zasad zdrowego stylu życia ukształtuje postawę odpowiedzialności za swe zdrowie.

CELE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Cele ogólne:
• Kształtowanie umiejętności dbania o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
• Wdrażanie do uczestnictwa w życiu rodzinnym, klasy, szkoły i innych grup społecznych środowiska lokalnego.

Cele szczegółowe:
• Rozbudzanie zainteresowań dziecka własnym siałem i rozwojem psychofizycznym.
• Rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i umysł.
• Wyrabianie nawyku potrzeby ruchu do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
• Przyswajanie sposobów zachowania i umacniania zdrowia.
• Kształtowanie umiejętności organizowania warsztatu pracy, wypoczynku i czasu wolnego.
• Utrwalanie reguł i zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
• Wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
• Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.
• Nabywanie umiejętności właściwego reagowania w kontaktach z osobami obcymi, nieznajomymi oraz z przedmiotami niebezpiecznymi.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program edukacji prozdrowotnej na tym etapie powinien obejmować następujące treści i działania edukacyjne:
• Troska o zdrowie i własną higienę.
• Prawidłowe odżywianie się i żywność.
• Najbliższe otoczenie dziecka.
• Reguły i zasady gier i zabaw ruchowych.
• Ćwiczenia terenowe i wycieczki piesze.
• Bezpieczeństwo:
- poruszanie się po drogach,
- rozpoznawanie sygnałów alarmujących o niebezpieczeństwie,
- użytkowanie urządzeń technicznych,
OBSZARY TEMATYCZNE

Treści zawarte w programie skupiają się wokół następujących obszarów tematycznych:


I HIGIENA

• Higiena ciała, jamy ustnej, odzieży, miejsca pracy i nauki.
• Odpowiednie odżywianie się.
• Higiena spożywania posiłków – zasady odżywiania się.
• Sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
• Korzystanie z urządzeń sanitarnych.
• Higiena w kontaktach ze zwierzętami.
• Higieniczny tryb życia.


II WSPÓŁŹYCIE W GRUPIE

• Organizacja własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego.
• Uczestnictwo w zabawie.
• Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach z innymi.
• Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i umiejętność szukania pomocy
• Dzielenie się z innymi.


III BEZPIECZEŃSTWO

• Bezpieczeństwo podczas przerw, zabaw i gier ruchowych.
• Rozpoznawanie sygnałów alarmowych.
• Środki ostrożności w kontaktach ze zwierzętami.
• Bezpieczeństwo na drodze i w środkach komunikacji miejskiej
• Sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, kontakt z nieznajomymi.
METODY I FORMY PRACY

• Rozmowy, pogadanki,
• Gry i zabawy,
• Tworzenie plakatów,
• Konkursy,
• Praca w małych grupach,
• Ścisła współpraca z rodzicami,
• Udział w różnych akcjach,
• Organizowanie wycieczek przedmiotowych,
• Burza mózgów,
• Wystawa prac,


KONTROLA OSIAGNIĘĆ UCZNIA

• Prace plastyczno – techniczne, gazetki,
• Karty pracy i obserwacji,
• Krzyżówki, rebusy, zagadki,
• Konkurs wiedzy „Jak zdrowo żyć i wypoczywać?”


EWALUACJA

Ewaluacja programu była prowadzona na bieżąco (rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiad, testy wiadomości). Uzyskane wyniki będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w programie. Sposobem dokonania oceny atrakcyjności niniejszego programu dla uczniów będzie przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców.


BIBLIOGRAFIA
• M. Charzyńska – Gula, Środowiskowy program wychowania zdrowotnego, Lublin 1997.
• M. Demel, O wychowaniu zdrowotnym, Warszawa 1968.
• H. Gutowska, Środowisko społeczno – przyrodnicze, Warszawa 1989.
• R. Przewęda, Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1981.
• R. Trześniowski, Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1995.
• D. Umiastowska, E.Rutkowska, Ruch w nauczaniu zintegrowanym, Szczecin 2001.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie