Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Młody przyrodnik

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2565 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zapewne każda szkoła organizuje wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe, aby sprawdzić poziom wiedzy swoich uczniów, ale też wybrać najlepszych do reprezentowania placówki w konkursach międzyszkolnych. Od trzech lat w mojej szkole podstawowej jestem organizatorką kokursu przyrodniczo - ekologicznego "Mlody Przyrodnik". Chciałabym podzielić się propozycjami zadań, które rozwiązywali uczniowie w II edycji konkursu. Sprawdziły się świetnie różnicując wyniki.

Opracowała:

Małgorzata Królikiewicz

Instrukcja dla ucznia

     Test składa się z 30 zadań. Aby poprawnie rozwiązać zadania należy porównać pytanie z kolejnymi wersjami odpowiedzi i wykorzystując posiadaną wiedzę podać właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Prawidłową odpowiedź należy zakreślić X. W przypadku pomyłki zaznacz kółkiem X i zakreśl właściwą odpowiedź.

      Nie wolno zakreślać odpowiedzi ołówkiem i używać korektora.

Czas trwania testu 60 minut.

Życzymy powodzenia!
 1. Celem ochrony przyrody jest:
  1. zachowanie ginących gatunków roślin i zwierząt
  2. zachowanie biologicznej różnorodności
  3. zabezpieczenie cennych obiektów do badań naukowych
  4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
 2. Który rejon naszego kraju to tzw. „Zielone Płuca Polski”:
  1. Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
  2. Pojezierze Mazurskie
  3. Puszcza Kampinoska
  4. wyspa Wolin
 3. Kiedy w głębokich warstwach wód jeziora może zabraknąć tlenu:
  1. latem i zimą
  2. wiosną
  3. jesienią
  4. nigdy nie zabraknie
 4. W jakim parku narodowym spotkasz limbę?:
  1. w Ojcowskim Parku Narodowym
  2. w Biebrzańskim Parku Narodowym
  3. w Kampinoskim Parku Narodowym
  4. w Tatrzańskim Parku Narodowym
 5. Gatunkami zwierząt objętymi całkowitą ochroną w Polsce są:
  1. żaba trawna, łoś, wrona
  2. padalec, jeż, ropucha szara
  3. bóbr, dżdżownica, wróbel
  4. pająk krzyżak, żubr, kaczka krzyżówka
 6. Najważniejszą funkcją bakterii i grzybów występujących w każdej biocenozie jest (są):
  1. prowadzenie procesu fotosyntezy
  2. intensywne procesy oddechowe
  3. rozkładanie szczątków roślinnych i zwierzęcych, zapewniające krążenie materii
  4. prawidłowe są odpowiedzi a i c
 7. Wybierz punkt, w którym wyliczono choroby zakaźne:
  1. próchnica, odra, cukrzyca
  2. ospa, różyczka, odra
  3. miażdżyca, krzywica, ospa
  4. płaskostopie, zapalenie płuc, kurza ślepota
 8. Sosny mające niski pień i rozgałęzioną koronę rosną:
  1. samotnie
  2. na skraju lasu
  3. w puszczy
  4. w głębi lasu
 9. Do roślin leśnych należą:
  1. poziomka, koniczyna, dąb
  2. sosna, poziomka, mniszek
  3. sosna, poziomka, dąb
  4. poziomka, koniczyna, mniszek
 10. Wyrzucamy różne śmieci. Niektóre z nich są szczególnie groźne dla środowiska. Który zestaw zawiera tylko takie?:
  1. butelka szklana, kubeczek plastikowy, karton po napoju
  2. papier, tektura, butelka plastikowa
  3. akumulatory samochodowe, lekarstwa, baterie
  4. puszka po konserwach, karton po napoju, lekarstwa
 11. Pomnikami przyrody mogą być:
  1. stare drzewa lub krzewy, aleje lub grupy drzew
  2. głazy narzutowe, skały i jaskinie
  3. źródła i wodospady
  4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
 12. Do jakiej grupy organizmów zaliczysz człowieka?
  1. konsumentów
  2. producentów
  3. reducentów
  4. konsumentów i producentów
 13. „Efekt szklarniowy” ujawniający się w ekosystemie Ziemi jest wynikiem:
  1. zjawisk zachodzących na Słońcu
  2. zwiększenia się ilości dwutlenku węgla w atmosferze
  3. uaktywnienia się zjawisk geotermicznych
  4. przemieszczania się biegunów zimna na Ziemi
 14. Wybierz zwierzęta, które w okresie zimy zapadają w odrętwienie lub sen zimowy:
  1. żaba moczarowa, mazurek
  2. niedźwiedź brunatny, okoń
  3. padalec, jaskółka brzegówka
  4. wąż Eskulapa, jaszczurka żyworodna
 15. Symbolem Światowego Ruchu na rzecz Dzikich Zwierząt jest:
  1. panda
  2. koala
  3. niedźwiedź brunatny
  4. leniwiec
 16. Istotną różnicą między organizmami roślinnymi a zwierzęcymi jest:
  1. samożywność roślin i cudzożywność zwierząt
  2. samożywność zwierząt i cudzożywność roślin
  3. budowa komórkowa ciała zwierząt i brak takiej budowy u roślin
  4. prawidłowe są odpowiedzi b i c
 17. Na przejrzystość wody nie mają wpływu:
  1. gnijące szczątki roślin i zwierząt
  2. różnorodne zanieczyszczenia
  3. rozpuszczone w niej gazy: tlen i dwutlenek węgla
  4. drobne organizmy żywe unoszące się w wodzie
 18. Pod wpływem intensywnie rozmnażających się glonów woda w jeziorze przybiera barwę siną, czerwoną lub zieloną. Zjawisko to nazywamy:
  1. anabiozą
  2. zakwitem
  3. gniciem
  4. prawidłowe są odpowiedzi a i c
 19. Który szereg zawiera wyłącznie nieodnawialne zasoby przyrody:
  1. węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa
  2. wiatr, rośliny, gleba
  3. drewno, energia słoneczna, zwierzęta
  4. węgiel kamienny, woda, torf
 20. Związkiem niszczącym warstwę ozonową w atmosferze jest:
  1. dwutlenek węgla
  2. dwutlenek siarki
  3. tlenek węgla
  4. freon
 21. Z powodu dużej zawartości ołowiu w spalinach, przy trasach samochodowych nie należy:
  1. wypasać krów i uprawiać warzyw
  2. siać kwiatów
  3. sadzić krzewów ozdobnych
  4. sadzić drzew ozdobnych
 22. Wybierz prawidłowe informacje, dotyczące porostów:
  1. – rosną tylko tam, gdzie nie mogą żyć rośliny
  2. – nie spotyka się ich w miejscach bardzo zanieczyszczonych
  3. – mogą być wskaźnikiem czystości powietrza
  1. 1,2
  2. 2,3
  3. 3
  4. 1,2,3
 23. Pole ziemniaków spryskano środkiem chemicznym przeciwko stonce ziemniaczanej. Które z ogniw biocenozy kumuluje najwięcej substancji trujących:
  1. ziemniaki, ponieważ bezpośrednio działano na nie środkiem trującym
  2. stonka, gdyż zjada bezpośrednio liście ziemniaka
  3. człowiek, ponieważ jest ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego
  4. ryby, ponieważ trujący środek chemiczny został spłukany przez deszcz i dostał się do wody
 24. Wytwarzane w naszych domach śmieci mogą być unieszkodliwiane. Taki sposób walki ze śmieciami nazywamy:
  1. sterylizacją
  2. utylizacją
  3. rekultywacją
  4. żadna powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
 25. Główną przyczyną kwaśnych deszczów są:
  1. tlenki siarki i azotu
  2. fluor i ozon
  3. metale ciężkie
  4. związki chloru
 26. Spośród podanych niżej organizmów wybierz prawidłowo ułożony łańcuch pokarmowy:
  1. człowiek – plankton – larwy owadów – ryby
  2. ryby – plankton – larwy owadów – człowiek
  3. plankton – larwy owadów – ryby – człowiek
  4. larwy owadów – człowiek – ryby – plankton
 27. Wskaż ptaki, które przed zimą odlatują z Polski do ciepłych krajów:
  1. wróble i sowy
  2. jaskółki i skowronki
  3. bociany i dzikie gęsi
  4. prawidłowe są odpowiedzi b i c
 28. Które drzewo iglaste gubi igły na zimę?:
  1. sosna
  2. świerk
  3. modrzew
  4. jodła
 29. Smog to:
  1. mgła tworząca się po burzy
  2. rodzaj szkodliwej mgły
  3. zakaz palenia tytoniu
  4. zwierzę prehistoryczne
 30. Ropuchę od żaby odróżniamy po:
  1. długości nóg
  2. budowie i barwie ciała
  3. śliskiej skórze
  4. brodawkowatej, silnie chropowatej skórze
KARTA ODPOWIEDZI

1.D 16. A
2. B 17. C
3. A 18. B
4. D 19. A
5. B 20. D
6. C 21. A
7. B 22. D
8. A 23. C
9. C 24. B
10. C 25. A
11. D 26. C
12. A 27. D
13. B 28. C
14. D 29. B
15. A 30 D


REGULAMIN II SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO

„Młody Przyrodnik”

Cele:
 1. Wyłonienie najlepszych młodych miłośników przyrody.
 2. Pogłębienie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej uczniów.
 3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadaną wiedzą i przyswojonym systemem wartości.
 4. Wyrabianie szacunku do przyrody i jej piękna.
Zasady konkursu:
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI, którzy wyróżniają się wiedzą przyrodniczo – ekologiczną.
 2. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań, rozwiązywanego metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź).
 3. Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczycieli przyrody.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2005r.
 5. Prace oceni Jury złożone z nauczycieli przyrody.
 6. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2005r. w czasie Festiwalu piosenki przyrodniczo – ekologicznej z okazji obchodów Dnia Ziemi 2006.
Nagrody:

Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego. Wszyscy uczniowie otrzymają podziękowanie za uczestnictwo w konkursie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie