Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nie jestem sam

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1043 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dzieci naśladują swoich rodziców, uczniowie naśladują swoich rówieśników. Najważniejsze w procesie wychowania jest to, aby te wzorce były pozytywne. Stąd zrodził się pomysł programu własnego, który byłby zabawą, a jednocześnie nauką zachowań prospołecznych. Dzieciaki bardzo lubią odgrywać scenki, wystarczy tylko podsunąć "aktorom" odpowiednie tematy, aby właściwe społecznie zachowania zapisały się w pamięci młodych ludzi. Oczywiście program nie wyeliminuje złych zachowań w krótkim czasie ale próbować trzeba!

PROGRAM KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH UCZNIA
„Nie jestem sam” I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      Dzisiejsze szkoły borykają się z tymi samymi problemami wychowawczymi, co kiedyś – nieustępliwość wychowanków, konflikty wśród rówieśników, niechęć do udziału w zajęciach szkolnych itd. Chociaż te problemy wciąż istnieją, w klasach pojawiają się coraz bardziej agresywni uczniowie, jak i samotnicy, których głęboka izolacja społeczna wynika z braku poczucia przynależności.

      Większość wychowawców przyznaje, że skończyły się czasy, w których głównym celem było nauczanie podstawowych umiejętności szkolnych. Obecnie uczniowie potrzebują być nauczani pożądanych zachowań w taki sam zaplanowany i systematyczny sposób, jak nauczani są umiejętności szkolnych.

      Nauczanie umiejętności prospołecznych daje uczniom szkoły podstawowej możliwość odniesienia sukcesów zarówno w sytuacjach hipotetycznych, jak i rzeczywistych warunkach. Aczkolwiek niewłaściwe zachowania wciąż będą wymagały interwencji, to w ramach metody kształtowania umiejętności uczniom stwarza się możliwość budowania alternatywnych, społecznie akceptowanych zachowań.

      Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, a proponowane treści są zgodne z podstawą programową dla II etapu kształcenia zatwierdzonego przez MEN dnia 15 lutego 1999r.

      Program realizowany będzie na godzinach wychowawczych i obejmuje 10 jednostek lekcyjnych (po dwie na realizację jednego modułu).

      Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności w zależności od potrzeb uczniów. Zastosowana metoda pobudza do przyjmowania właściwych postaw prospołecznych.

      Ponieważ pracuję z grupą bardzo zróżnicowaną pod względem zachowania, jestem przekonana, że realizacja programu ułatwi mi pracę wychowawczą.

II. CELE EDUKACYJNE

Cele ogólne:
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych ucznia
 • tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i szkole
 • uzyskanie radości i zadowolenia w życiu osobistym
 • umiejętność przestrzegania obowiązujących w szkole zasad
 • aktywne uczenie się poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie
Cele szczegółowe
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny
 • rozwiązywanie problemów z koncentracją
 • rozwiązywanie problemów związanych z uczeniem się
 • radzenie sobie z uczuciami
 • radzenie sobie ze stresem
 • nawiązywanie udanych relacji interpersonalnych
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • asertywność, czyli sztuka bycia sobą
 • kontrolowanie własnych zachowań uczniów
III. TREŚCI
 1. Klasowe umiejętności przetrwania
  • słuchanie
  • proszenie o pomoc
  • ignorowanie rozpraszania
  • uczestnictwo w dyskusji i zadawanie pytań
 2. Umiejętności nawiązywania przyjaźni
  • przedstawianie się
  • rozpoczynanie i kończenie rozmowy
  • przyłączanie się i uczestnictwo w grach
  • proszenie o przysługę
  • oferowanie pomocy koleżance/koledze z klasy
 3. Umiejętności radzenia sobie z uczuciami
  • wyrażanie swoich uczuć i okazywanie zrozumienia dla uczuć innych
  • wyrażanie troski o innych
  • radzenie sobie ze swoja złością i złością innych
  • radzenie sobie ze strachem
 4. Umiejętności alternatywne w stosunku do agresji
  • reagowanie na zaczepianie
  • unikanie kłopotów i bójek
  • rozwiązywanie problemów
  • akceptowanie konsekwencji
  • radzenie sobie z oskarżeniem
 5. Umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • składanie skargi i odpowiadanie na skargę
  • reagowanie na niepowodzenia
  • odmawianie
  • radzenie sobie z presją grupy
  IV. METODY, TECHNIKI, SPOSOBY REALIZACJI
  • Główną metodą zastosowaną w celu realizacji zamierzonych celów jest Skillstreaming czyli Kształtowanie Umiejętności.
  • Modelowanie.
  • Odgrywanie scenek.
  • Informacje zwrotne (nt. odgrywanych scenek).
  • Transfer umiejętności wg 9 kroków:
   • określ umiejętność
   • modeluj umiejętność
   • ustal potrzeby uczniów w zakresie umiejętności
   • dokonaj wyboru głównego aktora
   • zaplanuj i przygotuj odgrywanie scenki
   • przeprowadź odgrywanie scenki
   • zapewnij informacje zwrotne na temat odegranej scenki
   • przydziel pracę domową (w zakresie ćwiczenia danej umiejętności)
   • wybierz następną osobę do odgrywania roli
  • Kontrakt na umiejętność.
V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń powinien:
 • aktywnie słuchać
 • poprosić o pomoc w przyjazny sposób
 • ignorować próby rozpraszania jego uwagi
 • opanować zasady uczestnictwa w dyskusji
 • dowiedzieć się, jak ma się zachować, gdy ktoś mu się przedstawia
 • nauczyć się rozpoczynania i kończenia rozmowy
 • umieć przyłączać się do rówieśników, w trakcie czynności, którą w danej chwili wykonują
 • poprosić o przysługę w sposób życzliwy i przyjazny
 • zaproponować pomoc potrzebującym
 • wyrażać swoje uczucia
 • rozpoznawać uczucia innych i wyraża troskę o nich
 • radzić sobie ze strachem
 • właściwie reagować na zaczepianie
 • unikać kłopotów i bójek
 • oceniać alternatywy różnych zachowań, by wybrać najlepszą
 • akceptować konsekwencje swoich zachowań
 • przyznawać się do błędu, wyciągać wnioski, by nie popełniać więcej tych samych błędów
 • umieć wyjaśnić swoje zachowanie, odpowiadając na skargę
 • analizować przyczyny swoich niepowodzeń i ułożyć plan działań na przyszłość
 • w określonych sytuacjach zachowywać się asertywnie
VI. SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ
 • dyplom za umiejętność
 • ustna pochwała na forum grupy
 • uwzględnienie starań ucznia w ocenie zachowania na pierwszy i drugi semestr
VII. EWALUACJA
 • Przedmiot ewaluacji: Program kształtowania umiejętności prospołecznych ucznia.
 • Ewaluator: nauczyciel wychowawca.
 • Ewaluacji będzie podlegać:
  • użyteczność – czy program wyposaża ucznia w umiejętności przydatne w życiu
  • atrakcyjność – czy wyzwala spontaniczną aktywność
  • strategia – czy zastosowana metoda jest skuteczna
  • czynniki ułatwiające i utrudniające realizację programu
 • Narzędziami do zbierania informacji na temat programu będą:
  • raport Zadania Domowego
  • arkusz samooceny
  • formularz oceny umiejętności dziecka dla rodziców/personelu
  • ankieta końcowa
 • Wykorzystanie ewaluacji: uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian w programie z uwzględnieniem faktu, że ma ona służyć doskonaleniu pracy nauczyciela i ucznia.
VIII. BIBLIOGRAFIA

Mc Ginnis e., Goldstein A.P. Skillstreaming. Kształtowanie umiejętności ucznia, Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN, Warszawa 2001
Mc Whirter J. Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001
Okun B. F. Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000
Speck O. Być nauczycielem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Vopel K. W., Kreatywne rozwiązywanie konfliktów, Jedność, Kielce 2003

Program może podlegać modyfikacjom w zależności od potrzeb ucznia.

Opracowała:
Małgorzata Królikiewicz
nauczyciel przyrody i wychowawca

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie